Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka v Babicích s vlastnoručně vytvořenými knížkami

Už vícekrát bylo napsáno i řečeno, že nás koronavirová pandemie vyhodila ze zaběhnutých kolejí našich aktivit a přiměla k hledání nových variant realizace oblíbených knihovnických projektů, pokud jsme se jich nechtěli na nějaký čas vzdát úplně. Každý z nás se s tím vyrovnal po svém, v rámci svých možností a schopností.

Tak jsem i já vzhledem k uzavření knihoven na podzim 2020 a výuce dětí online hledala nějakou náhradu za besedy, které bych normálně dělala s prvňáčky v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčkaMístní knihovně Babice. Nechtěla jsem vytvářet nějakou aktivitu s použitím počítače, protože u něj děti v rámci online výuky trávily už tak dost času. Místo toho mi přišlo smysluplné nabídnout dětem nějaký originální tištěný příběh, nejlépe vlastnoruční. Myšlenka hezká, tož ještě ji realizovat!

Pustila jsem se do psaní a kreslení a ono to kupodivu nějak šlo! Výsledkem byla pohádka s omalovánkou s názvem Babíkovy Vánoce, o vánočním setkání maskota naší knihovny, knihovnického skřítka Babíka, se svými přáteli. To jsou další skřítci a víly, které jsem postupně vytvořila během tří let (nejvíc právě za „doby koronavirové“) a kteří se mi v komunikaci s dětmi a v získání jejich zájmu o knihy a knihovnu velmi osvědčili. Příběh jsem vytiskla a před Vánoci ho dala prvňáčkům místo besedy na téma Skřítci v pohádkách. Všechny kresby jsem nechala černobílé, aby si je děti mohly vybarvit podle své fantazie a cvičit tak tolik potřebnou motoriku ruky. Font písma a jeho velikost jsem zvolila tak, aby čtení nedělalo problém ani začínajícím čtenářům. A aby nepřišli zkrátka ani ti, kteří byli zrovna nemocní či v karanténě, mohli jim rodiče pohádku stáhnout a vytisknout jak z webu, tak z i z facebooku knihovny. Potěšilo mě, že základní i mateřská škola projevily zájem získat pohádku i pro ostatní děti, a tak „šly“ Babíkovy Vánoce jako vánoční dárek od knihovny nakonec k více než 150 dětem z Babic a okolí.

Závěr Babíkových Vánoc
Závěr Babíkových Vánoc

Na jaře 2021 se situace o moc nezlepšila, besedy či jiné aktivity byly v nedohlednu. Pustila jsem se tedy alespoň do příprav pasování prvňáčků na čtenáře. To je vždy vyvrcholením a závěrem celého projektu, v rámci kterého děti získávají zdarma projektovou knihu (tentokrát to byl První školní výlet autorky Michaely Fišarové), symbolickou průkazku čtenáře, malý dárek a také pasovací listinu, tentokrát i s obecní pečetí.

Abych dětem zase trochu připomněla knihovního skřítka a jeho kamarády a zároveň jim poskytla prostor pro vlastní tvorbu, vytvořila jsem a přidala pro ně jako další dárek brožurku s názvem Moje první knížka, v jejíž první polovině byly obrázky všech našich skřítků a víl spolu s jejich jmény a popisem. Obrázky byly opět černobílé, aby si je děti mohly vybarvit. Druhá polovina knížečky byla prázdná, aby si do ní děti samy mohly kreslit či psát.

Tak začíná Moje první knížka
Tak začíná Moje první knížka

Vystupuje v ní i zahradní víla
Vystupuje v ní i zahradní víla

Situace ve škole se postupně zlepšovala, a tak jsem mohla v úterý 1. června 2021 pozvat do knihovny šestnáct našich prvňáčků s paní učitelkou na besedu a slavnostní pasování na čtenáře. Děti musely nejprve ukázat, že si pasování zaslouží. Čekal je knihovnický kvíz podle knihy Olgy Černé Čtení není žádná nudatom, jak to funguje v knihovně a jak se chovat ke knihám. Pak následovala ukázka čtení, ke které jsme si vzali i Babíkovy Vánoce. Děti četly velmi hezky, proto mohly být zaslouženě pasovány na čtenáře. Nejprve ale musely složit slavnostní slib. Pak je naše paní starostka pasovala na čtenáře a předala jim pasovací listinu a ostatní dárky. Ještě jsme si povídali o pohádkách a pohádkových knížkách; děti měly také možnost prozkoumat knihovnu, prohlédnout a vybrat si knížky a také si pohrát se všemi našimi skřítky, kteří na ně už netrpělivě čekali.

Prvňáčci při slavnosti
Prvňáčci při slavnosti

Nechyběla ani v knihovně speciálně vytvořená Moje první knížka
Nechyběla ani v knihovně speciálně vytvořená Moje první knížka

Pasování se ujala paní starostka
Pasování se ujala paní starostka

Na pasovací listinu byli všichni novopečení čtenáři náležitě pyšní
Na pasovací listinu byli všichni novopečení čtenáři náležitě pyšní

Skřítci v centru pozornosti
Skřítci v centru pozornosti

Tak jsme tedy realizovali ročník 2020/2021 projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka u nás v Babicích na Uherskohradišťsku. Dobrý ohlas Babíkových Vánoc i brožurky Moje první knížka mě povzbudil k další výtvarné práci, a tak bude na děti kromě jiného v dalším ročníku projektu čekat určitě nový pohádkový příběh. Už si na něj ostřím tužky…

Barevná verze luční víly z Mé první knížka posloužila jako záložka
Barevná verze luční víly z Mé první knížka posloužila jako záložka

V babické knihovně se tvořivosti opravdu daří
V babické knihovně se tvořivosti opravdu daří

Redakční poznámka: Přehled dokumentů (mj. i pexesa a omalovánek) vytvořených v babické knihovně najdete v sekci Ke stažení na webu knihovny.

Obrazový doprovod pochází z archivu Místní knihovny Babice.

Komentáře k článku