SKIP Praha se věnuje i zdraví

V č. 2/2021 jsme informovali mj. o výzvě Pražský SKIP cvičí!, kterou jsme pro členy SKIP Praha uspořádali v první polovině roku 2021. To však nebyly jediné aktivity, kterými jsme se zaměřili nikoliv tradičně na odborné knihovnické vzdělávání, ale na rozvoj v oblasti duševní a zdravotní.

Webinář Jak nevypustit duši – metody a techniky psychohygieny

Dne 21. května jsme uspořádali webinář Jak nevypustit duši – metody a techniky psychohygieny, který byl na platformě Zoom dostupný téměř 80 účastníkům nejen z pražské organizace SKIP. Lektorky organizace Nevypusť duši seznámily účastníky se základy psychohygieny. Pro některé knihovníky, kteří o své duševní zdraví pravidelně pečují, to bylo opakování, ale většina požádala o pokračování těchto kurzů.

Z hodnocení účastníků (z odpovědí na otázky Co si z webináře odnášíte? a Co vás nejvíce zaujalo?) vybíráme:

  • „Utříděné možnosti, co a kdy dělat, aby si člověk udržel duševní pohodu.“

  • „Více myslet na odpočinek, nezanedbávat stravu, naučit se dobře relaxovat.“

  • „Vím, kam se obrátit pro případnou pomoc. Zkusím se každý den na pět minut zastavit a vnímat sama sebe. Třeba mi to pomůže trochu se zklidnit. Děkuji :-).“

  • „Zjistila jsem, že pro svou duševní hygienu dělám intuitivně řadu věcí. Vyzkoušela jsem si relaxační techniku, zkusím ji používat.“

  • „Že duševní zdraví lze podpořit „běžnými“ činnosti, které zvládne každý.“

  • „Meditace byla skvělá, hodně mi pomohlo, že ostatní to cítí velmi podobně. A lektorky byly příjemné.“

  • „Ucelený pohled na problematiku duševního zdraví. Nejvíce pak problematika syndromu vyhoření a možnosti terapie.“

  • „Že mám být na sebe hodná, nenadávat si a jednat se sebou jako s dobrým kamarádem.“

Dobrou zprávu máme i pro ty z vás, kteří jste se webináře nezúčastnili – řadu užitečných zdrojů nabízí spolek Nevypusť duši i na svém webu. Jde například o infografiky vztahující se k různým oblastem duševního zdraví, např. Sedm zásad správné psychohygieny, Můj osobní krizový plán nebo 10 tipů jak nevyhořet na home office. Na youtubovém kanálu spolku je dále k dispozici řada videí, mj. i video o tom, jak přistupovat k velkému množství zpráv a alespoň na chvíli se odpojit od obrazovky:

Seminář Trénink paměti

Přesně o měsíc později – 21. června – se v Pedagogické knihovně J. A. Komenského konal seminář Trénink paměti. Zúčastnilo se jej pět knihovníků z pražských institucí; seznámili se s metodou trénování paměti a s technikami jejího procvičování, zároveň jim trenérka paměti III. stupně Anna Kratochvílová (pracuje přímo v Pedagogické knihovně J. A. Komenského a je rovněž členkou Sekce knihovníků – trenérů paměti v rámci SKIP) poskytla informace o možnostech absolvování kvalifikačního kurzu na trenéra paměti pro knihovníky.

Dílnička pro oči a péči o zrak

Na podzim, konkrétně 20. října, jsme v Klementinu ve spolupráci s Národní knihovnou ČR uspořádali Dílničku pro oči a péči o zrak. Lektorka praktického semináře Radana Kodetová (pracuje v Národní lékařské knihovně v Oddělení věcného popisu a tezauru MeSH) věnovala individuální péči osmi účastníkům také před samotným seminářem i po jeho ukončení. Kromě teoretické části se zaměřila na cvičení s pomůckami, které jsou běžně dostupné (míček, zrcátko). S ohledem na situaci se probíraly i vedlejší účinky nošení roušek na periferní vidění. Představená literatura (doporučen byl mj. titul Šance pro oči: desetk kroků k nápravě zraku vlastními silami) byla odrazovým můstkem pro další samostudium.

Komentáře k článku