Výstupy z projektu Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

SKIP byl partnerem v projektu Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století, který probíhal od května 2018 do července 2021 a byl financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. O projektu, do něhož byly zapojeny školy i knihovny z celé republiky, jste se v Bulletinu SKIP mohli dočíst již dříve, konkrétně v článcích Projekt Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století začínáS projektem Co nebylo v učebnici vstříc informační gramotnosti žáků.

Nyní je naší milou povinností informovat o tom, že v rámci projektu bylo vytvořeno a zveřejněno devět vzdělávacích programů pro cílovou skupinu žáků od prvního ročníku základní školy až po žáky středních škol s ukončenou maturitní zkouškou. Vytvořené programy byly schváleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a knihovny je mohou využít při práci s uvedenou cílovou skupinou.

Vytvořené vzdělávací programy

Vzdělávací programy jsou k dispozici ke stažení na webu projektu. Ke každému z nich je nahrána i videoupoutávka.

Na cestě od autora ke čtenáři v knihovně pro věkovou kategorii žáků z 1.–2. ročníku ZŠ

Na cestě od autora ke čtenáři v knihovně pro věkovou kategorii žáků z 3.–5. ročníku ZŠ

S informacemi k lepšímu celoživotnímu učení pro věkovou kategorii žáků z 3.–5. ročníku ZŠ

S informacemi k lepšímu celoživotnímu učení pro věkovou kategorii žáků z 6.–7. ročníku ZŠ a odpovídající ročníky 8letého gymnázia

S informacemi k lepšímu celoživotnímu učení pro věkovou kategorii žáků z 8.–9. ročníku ZŠ a odpovídající ročníky 8 a 6letého gymnázia

S informacemi k lepšímu celoživotnímu učení pro věkovou kategorii žáků SŠ s ukončenou maturitní zkouškou

Bádám v knihovně a píšu svůj odborný text pro věkovou kategorii žáků z 6.–7. ročníku ZŠ a odpovídající ročníky 8letého gymnázia

Bádám v knihovně a píšu svůj odborný text pro věkovou kategorii žáků z 8.–9. ročníku ZŠ a odpovídající ročníky 8 a 6letého gymnázia

Bádám v knihovně a píšu svůj odborný text pro věkovou kategorii žáků středních škol ukončených maturitní zkouškou

Odkazy na výstupy z projektu najdete i na webu SKIP.

Při zpracování článku byly využity podklady připravané koordinátorkou projektu Mgr. Pavlínou Dobruskou.

Komentáře k článku