21. Noc s Andersenem byla plná dobrodružství

Už po jednadvacáté se pootevřely dveře knihoven, školních tříd, družin, klubů a kluboven k pohádkovému dobrodružství – k Noci s Andersenem. Tato noc oslovuje především všechny ty, kteří mají rádi knížky, všechny ty, kteří chtějí podporovat lásku ke čtení, literatuře, čtenému i mluvenému slovu. Víme, že často museli – podobně jako v roce 2020 – čelit překážkám, neboť covidový nečas nedovolil prožít tu pravou noční atmosféru společné a v jeden večer konané Noci s Andersenem. Přesto kouzlo čtení pohádek ani v roce 2021 nevyprchalo, naopak jsme vše mohli sdílet na dálku v mnoha místech a v různých časových posloupnostech daných možnostmi a odvahou kreativních organizátorů.

„Naivně jsme si myslely/mysleli, že se vše už na jaře vrátí do starých kolejí, a ono nic. Ale stále se nevzdáváme myšlenky na letošní společné nocování! Termín 26. 3. 2021 se v této chvíli zdá zcela nemožným, proto Vám/nám nabízíme náhradní termín – protože nevíme, jak nám situace dovolí, letošní nocování by probíhalo od 25. 6. do 8. 10. 2021 tak, aby si každý organizátor stanovil svůj termín v této zvláštní době.“

Uvědomujeme si z vlastní zkušenosti, že to v roce 2021 nebylo vůbec jednoduché. Někde vzhledem k tématu i termínu uskutečnili venkovní akci pro děti, samozřejmě bez přespání, často to nebyla noc, ale večer, odpoledne nebo dopoledne, jinde nocování přesunuli do online prostředí. V mnoha případech vzhledem k vydaným opatřením museli rodiče účastníky nechat otestovat, jinde zase vyčkávali na případné uvolnění. Jsme překvapeni, s jakou kreativitou organizátoři hledali cestu, jak akci uskutečnit. Je na místě poděkovat, jak úžasně všichni zareagovali a zlomili limity této podivné situace a jak se nechali vyzvat k nevídanému dobrodružství.

U frýdlantského zámku (foto: Městská knihovna Frýdlant)
U frýdlantského zámku (foto: Městská knihovna Frýdlant)

Dobrodružství inspirované foglarovkami, ježkem v kleci a partou Rychlých šípů

 • Čtvrťáky ZŠ U Pálenice Kunovice neodradil ani koronavirus a na dálku strávili „andersenovský“ večer na téma Jaroslav Foglar a jeho knihy. Účast byla podmíněna tím, že děti vlastnoručně uvaří a ozdobí puding a oblečou se za některou z postav z Foglarových knih. A tak se v 19 hodin u monitorů s pohádkovou babičkou sešli Červenáčkové, Rychlonožkové, Jindra Hojer, Jarka Metelka i Široko: „Veselo bylo už při hádání, kdo je za koho převlečený, a hned začalo další veselí, když se na monitoru objevily fotografie miminek, ve kterých jsme k našemu překvapení rozpoznávali své spolužáky,“ napsala nám paní učitelka Blanka. Vrcholem celého večera byl bobřík odvahy, kdy z odlehlé části domu, sklepa či garáže musely potmě děti přinést zapálenou svíčku! Nejtěžší úkol čekal na závěr – ulovit bobříka mlčení, který trval od večerních 22 hodin až do následujícího poledne.

 • „Letošní noc jsme strávili v online prostoru s knihou Záhada hlavolamu a s mnohem větší účastí, než jsme očekávali! V okénkách Zoomu se objevilo 40 rodin, tedy cca 80 až 100 lidí,“ napsala z o.s. Potichounku Pavla. „Večer jsme strávili nejen nad společným čtením o Rychlých šípech. Stínadelskou atmosféru krásně dokreslily i domovy ozářené baterkami a malými lampičkami. Účastníci nás odměnili kladným hodnocením a bylo pro nás udivující, že všichni vydrželi 100 minut programu (včetně nejmenších ve věku sedmi let)!“

 • „Po vzoru Rychlých šípů jsme vytvořili tři party, měli své přezdívky, lovili bobříka detektiva, herce, akrobata a nebojsu. Před spaním jsme se trochu báli, když jsme si pustili Záhadu hlavolamu. Moc jsme si to užili,“ píší ze Slavkova na Uherskohradišťsku.

 • Veverušáci z Berouna-Závodí zahájili Andersenovým podzimním odpolednem Týden čtení dětem. Luštili zašifrovaný dopis, který dostaly Rychlé šípy, museli na staré mapě objevit důležité jméno a zjistit, co si vzaly Rychlé šípy s sebou do Stínadel. To nebylo vůbec jednoduché, neb bylo vše napsáno morseovkou.

 • Také Městská knihovna ve Valašském Meziříčí zvolila téma Záhada hlavolamu od Jaroslava Foglara. Dne 3. září 2021 se účastníci výpravy stali pomocníky Rychlých šípů při pátrání po tajemném deníku zámečnického učně Jana Tleskače. „Abychom ve Stínadlech byli méně nápadní, museli jsme si opatřit žluté špendlíky. Na vratech se objevil nákres ježka v kleci. V pátrání po jeho tajemství nám pomohl starý kostelník, nasměroval nás k věži, kde byla ukryta část Tleskačova deníku. Hned, jak jsme si ho přečetli, jsme věděli, kam se máme dál vydat. Na místě bývalé synagogy jsme nalezli ukrytou mapu s luštěnkou. Venku se mezitím setmělo, ke slovu přišly baterky. Po nalezení správného klíče a překonání nástrah nám půda vydala další část Tleskačova deníku. Teď už jsme znali tajemství ježka v kleci, jen ho ještě získat! Štěstí nám přálo. Při útěku z nebezpečné půdy nám zkřížil cestu Losna, jeden z kandidátů na Velkého Vonta. Uzavřeli jsme s ním dohodu. Aby zvítězil ve volbě, prozradíme mu, jak vyndat ježka z klece. Volba Velkého Vonta byla vzrušující. I my jsme poskládali papírové loďky a vyzkoušeli, jak dlouho je udržíme hořící. Losna díky naší pomoci zvítězil. Sláva, tajný plánek, ukrytý v ježkovi, jsme viděli! Po návratu do klubovny jsme společně vytvořili nové číslo TAM-TAMu. Dalo nám to zabrat, ale výsledek stál za to!“

 • V dolnochaberské knihovně (v kulturním centru Chaberský dvůr) zorganizovali tematický Rok Jaroslava Foglara. V květnu, jak píší, měli venkovní hru na téma skauting a Foglar, 10. září strávili Noc s Andersenem sice bez přespání, ale: „Přesto to bylo moc pěkné a dětem se líbilo. Většinu programu i večeři jsme realizovali venku před knihovnou. Mám radost, že si na akci našly cestu i zcela nové děti, které zlákala akce samotná a hned pak se do knihovny přihlásily,“ napsala paní knihovnice Alena. „Příští týden máme besedu s Romanem Šantorou ze Skautské nadace J. Foglara, na říjen další venkovní pátrací hru, v listopadu bude následovat turnaj ve vyjímání ježka z klece a v prosinci uspořádáme Večer světel (lampionový průvod). Tematický rok v knihovně zkusím i příští rok, nápad na téma již mám…“ (podrobnosti najdete v samostatném článku v č. 2/2021, pozn. red.)
  Noc s Andersenem v pražských Dolních Chabrech (foto: Městská knihovna v Dolních Chabrech)
  Noc s Andersenem v pražských Dolních Chabrech (foto: Městská knihovna v Dolních Chabrech)

 • Na odpolední program na téma Jaroslav Foglar a Rychlé šípy navazovalo večerní hledání pokladu, napsali z Březové nad Svitavou.

 • Z Volňásku ve Vrbátkách hlásí, že u nich na konci června proběhla krásná akce na téma Rychlé šípy. „Připravili jsme bojovku, pátrali po indiciích a zvládli najít truhlu s ježkem v kleci – v knihovně. A dokonce všechny děti zvládly vytáhnout ježka ven! Úplně všechny! Na závěr nás čekalo ještě krásné překvapení venku ve tmě. Bylo to moc pěkné a dětem se to líbilo.“

 • Dobrodružství v chrudimských uličkách se podařilo zrealizovat na konci prázdnin, kdy účastníci společně strávili dva dny a jednu noc. A cože je potkalo? „V knihovně byl objeven záhadný kufr neznámého majitele, dle deníku jsme pátrali po ukrytém a doposud střeženém tajemství a doufali, že jsme ti praví, kteří ho dokážou vypátrat. Bylo to velké dobrodrůžo, které by i Rychlé šípy bavilo. Nás tedy určitě!,“ napsalo 18 nocležníků, vypravěč Martin Hak a jeden „šílený vědec“ z Městské knihovny Chrudim.
  Se spacáky mezi regály (foto: Městská knihovna Chrudim)
  Se spacáky mezi regály (foto: Městská knihovna Chrudim)

 • „Vzhledem k tématu i termínu (18. 6. 2021) jsme se rozhodli zrealizovat venkovní akci v prostoru Kamenné kolonie a okolí,“ píší z knihovny Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. „Děti si vyrobily jmenovky ve tvaru vlajky Rychlých šípů a pak se za nimi přiřítil Červenáček, aby je pozval na výpravu do Stínadel. Nejprve jsme našli balíček žlutých špendlíků, aby Vontové nepoznali „cizáky“, vyráběli jsme Červenáčkovu červenou čepici, kterou jsme posílali po řece, našli svatyni Uctívačů ginga, hledali plánek Tleskačova létajícího kola. Následoval divoký hon na Široka, který nám sice unikl, ale později se objevil a rozhodl se obdarovat děti oním tajemným hlavolamem. Každé z dětí si tak domů odneslo svého ježka v kleci. Pak následoval ještě program v režii Sdružení přátel Jaroslava Foglara, děti si vyrobily štíty a papírové koule a následně vypukla velká Vontská bitva. Noc jsme zakončili táborákem, děti si opekly špekáčky a přečetli jsme si úryvek ze Záhady hlavolamu.“

 • V pátek 8. 10. 2021 se v oddělení pro děti českokrumlovské knihovny uskutečnil Podvečer s Andersenem. Celý program byl věnován Jaroslavu Foglarovi a jeho knihám. „Také jsme zkoušeli vyndat ježka z klece, což se docela dařilo. Druhá polovina byla věnována naší vzácné návštěvě – skautům. Vedoucí skautů spolu se čtyřmi členy oddílu Ursini připravila krásný a pro děti atraktivní program – šifrovalo se, luštila morseovka, hrály různé hry a nakonec nechyběl ani zpěv při kytaře,“ hlásí knihovnice Helenka.

 • „Navzdory situaci jsme z pátku na sobotu (4. až 5. 6. 2021) uspořádali Noc s Andersenem,“ píší z Domu dětí a mládeže Sova v Chebu. „Vzhledem k vydaným opatřením museli rodiče nechat účastníky otestovat a podepsat prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Program seznámil děti s příběhy Rychlých šípů, všichni prošli trasou s úkoly, zachraňovali hochy, které unášel proud řeky, až je vyřešené otázky přivedly ke klubovně Rychlých šípů. Sestavovali vlastní komiks a vyráběli titulní stranu časopisu TAM-TAM.“

Skautská nadace Jaroslava Foglara a Sdružení přátel Jaroslava Foglara vedle krásné spolupráce s více knihovnami nabídly také účast na rodinné hře Záhada hlavolamu na Starém Městě v Praze.

Dobrodružství inspirované detektivy

 • „Tradiční přespávací Noc proběhla u nás v Londýně 9. až 10. 4., ale na atmosféře to nic neubralo, děti totiž přespaly na tajném místě u sebe doma. Po oslavách 80. výročí knihy Záhada hlavolamu byli účastníci přizváni k řešení tajuplné vraždy v Edmonton Green společně se světoznámým vyšetřovatelem Nickem Carterem. Na místě činu detektivové společnými silami řešili zašifrované zprávy, které nakonec prozradily, kde se vražda odehrála. V sobotu se vyšetřovací tým sešel na snídani a posilnění detektivové provedli výslech podezřelých. Všichni dali hlavy dohromady a odhalili jako pachatele Sherlocka Holmese a jeho zlotřilé praktiky. Závěr vyšetřování potvrdily otisky prstů a Nicku Carterovi se podařilo zločince zadržet a vsadit do vězení. Díky práci našich detektivů je Londýn zase o něco bezpečnější místo,“ píší z České školy bez hranic v Londýně.

 • V české škole v Madridu prosili bystré žáky o pomoc při pátrání po ztracených třídních knihách. Vyrobili si detektivní průkaz, do kterého si zapisovali získané indicie. „Dva týdny plné napětí! Od 26. 4. jsme pro naše malé detektivy připravili několik zajímavých her a úkolů, díky kterým získali dostatek indicií k vyřešení záhady. Děkujeme všem našim šikovným detektivům za pomoc! Naše třídní knihy jsou zpět a to znamená jediné – co nevidět budeme moci vydávat závěrečná vysvědčení.“

 • V knihovně na Veselé probíhala škola detektivů: „Naučili jsme se šifry, rébusy, podle popisu sestavit podobu pachatele, vyrobili si detektivní čepici a parťáka pejska, naučili se jsme se také podrobit podezřelého výslechu a na závěr byl nalezen ukrytý poklad.“

Dobrodružství inspirované únikovkou

 • Bylo nebylo, na 50. schodu, mezi opuštěnými regály, pod deštěm skropenou kopulí, sešlo se 24 páťáků ZŠ UNESCO společně s paní učitelkou Miluškou, aby si na vlastní kůži (a hlavně nohy) vyzkoušeli super těžkou Knihovnickou pátračku. Čtyři týmy se vydaly po stopách, které jim v knihovně zanechal samotný Bedřich Beneš Buchlovan. A protože vyluštily téměř všechny zapeklité rébusy a hlavolamy, nalezly nakonec vzácný poklad. Tajemná truhla odkryla tajemství: „Milý příteli psaného slova, blahopřeji Ti! S velkým uznáním Ti musím sdělit, že jsi došel k cíli. A poněvadž si právě čteš tento dopis, objevil jsi 3 knihy mému srdci nejvzácnější.“ A opravdu, knihu Babička z roku 1922 si děti prolistovaly v bílých rukavicích a prohlédly si společně také ZlatouStříbrnou knihu pohádek. „Paní knihovnice, umírám, ale bylo to strašně super!“ A my se radujeme, že se dopolední program k letošní 21. (Ne)Noci s Andersenem vydařil.

Dobrodružství inspirované Andersenem

 • Noc s Andersenem si bez Hanse Christiana Andersena už nedovedeme představit, a tak i letos celá řada programů představila jeho pohádky. Například Dolnośląska Biblioteka Publiczna v polské Wroclawi připravila online Andersenovskou pohádkovou pátračku, Litevská dětská knihovna Žalioji peleda se inspirovala pohádkou O Malence, děti v průběhu večera vytvářely Hansi Christianu Andersenovi profil na sociálních sítích (Facebook, Instagram, TikTok atd.; jak by vypadal jeho profil, pokud by dnes ještě žil).

 • „Napriek tomu, že sme súťažili, všetko prebiehalo v priateľskej nálade a celý večer sme si náležite užili,“ napsali ze ZŠ v Dolnej Strede. „Rozprávanie o H. Ch. Andersenovi deti veľmi zaujalo a všetko, čo si zapamätali, využili v ďalších aktivitách. Tri tímy riešili hlavolamy obrázkové, rozstrihané puzzle portrétu H. Ch. Andersena, slovné, ktoré za každým dostali v obálke, ak správne vyriešili, vyšlo im vždy nejaké dielo Andersena. A na záver to, načo všetci tak vytrvalo čakali. Hľadanie pokladu s baterkami vonku. Poklad skrýval niečo pre každého. Táto noc bola radosť a zážitok.“

 • „Hned po společném seznámení nás navštívil pan Andersen. Jeho návštěvu jsme patřičně využili a poprosili ho o pohádku Císařovy nové šaty. Prý měl naspěch, a proto nás po pohádce hned zase opustil,“ napsali nám z Cesty domů v Praze 4 – Michli. „Nakonec děti podle pohádky vyráběly lepší šaty pro císaře, aby už nemusel chodit nahatý. Vznikly dva exempláře, oba velice slušivé. Děti měly možnost se také seznámit s Cestou domů, vyzkoušet si, jak se zachází se zdravotními pomůckami, polohovací postelí, zvedákem, pohyb za pomoci vozíčku či chodítka, přivítaly mezi sebou také Damíka, toho času na odlehčovacím pobytu, který používá vozíček. Děti se tak seznámily s někým, kdo pomůcky sám používá, ačkoli není starý či na sklonku života.“

Dobrodružství inspirované Václavem Čtvrtkem

 • „Nebyla to noc, ale odpoledne. Nám to však vzhledem k počasí vůbec nevadilo. Venku lilo jako z konve, byla tma jako v pytli a ve spacím pytli bylo úžasně! To se pohádky a příběhy Václava Čtvrtka čtou a poslouchají samy. Loupežník Rumcajs jakoby na nás opravdu číhal za každou lavicí a židlí. A právě pan Čtvrtek byl naším dnešním průvodcem,“ napsali druháčci ze ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov. „A zhostil se toho na výbornou! Děti jeho pohádky samozřejmě většinou znají, ale poslouchat je ve škole a ještě k tomu v pyžamu – no řekněte sami, kdy se vám to povede? Takže, když to shrnu, akce se nám vydařila na jedničku s hvězdičkou.“

 • „Pohádky Václava Čtvrtka nejsou pouze o Rumcajsovi. Neměli bychom zapomenout na Makovou panenku a motýla Emanuela, Pohádky z mechu a kapradí, hajného Robátka a jelena Větrníka či vodníka Čepečka. Andersenovo odpoledne, kdy si děti ve školní družině v Berouně-Závodí připomněly 110. výročí Václava Čtvrtka, proběhlo z důvodu rotační výuky postupně v několika odděleních,“ píše paní družinářka Květuška. „Děti soutěžily, četly si Čtvrtkovy pohádky známé i neznámé, domýšlely konce, skládaly puzzle, malovaly obrázky, které pak zdobily školní prostory.“

Dobrodružství inspirované pohádkami

 • „Původně plánovaný termín se třikrát odkládal, až se děti 24. 9. konečně dočkaly,“ napsali z Hostomic. „Povídali jsme si o panu Andersenovi, četli jednu ze 156 pohádek, při noční hře jsme museli projevit odvahu a najít ukrytý poklad a pak do pelíšků. Na památku si děti odnesly také malého plyšového kamaráda z nočního pokladu.“
  Společná fotografie účastníků Noci s Andersenem v Hostomicích (foto: Městská knihovna Hostomice)
  Společná fotografie účastníků Noci s Andersenem v Hostomicích (foto: Městská knihovna Hostomice)

 • „Tak dlouho jsem čekala, až budeme moci přespávat v knihovně, až jsem letošní Noc s Andersenem skoro propásla. V sobotu 2. 10. jsme si uspořádali alespoň malé připomenutí, které jsme nazvali Večer pod lampičkou. Četli jsme pohádky od Františka Nepila, vyrobili podzimní lampičky, na cestu domů děti dostaly čtecí polštářky,“ píše Monika z Veletin.

 • „4. 6. 2021 se v podvečer uskutečnila akce pro děti pod názvem Z pohádky do pohádky. Na deseti stanovištích plnily děti nejrůznější úkoly, všude bylo veselo a dětem se akce moc líbila. Tohoto pohádkového putování se zúčastnilo 61 dětí,“ hlásí Obecní knihovna Křečkov v okrese Nymburk.

 • „U nás v Drnholci jsme spali v červenci, pojali jsme to i s rodiči. Nechyběl táborák, soutěže, pohádková pexesa. Ještě nás čeká jedno spaní v srpnu, opět ve škole a společně se souborem Jarabáček. Těšíme se na další ročník.“

Dobrodružství inspirované vesmírem

 • Pořádnou vesmírnou jízdu zažily při letošním večeru s Andersenem zlínské děti. Tématem byl vesmír, a tak se v ústřední knihovně a na pobočkách Jižní svahy a Podlesí četlo, tvořilo a povídalo o planetách, astronautech, raketách, nebo třeba taky o tom, kam chodí kosmonauti na záchod. „Za skvělou výpravu ke hvězdám děkujeme Hvězdárně Zlín a Hvězdárně Valašské Meziříčí! Pozorování noční oblohy bylo pro všechny zážitkem, na který budeme dlouho vzpomínat!“ píší z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

 • „Po seznamovací hře a absolvování vesmírného bludiště jsme se vydali již téměř setmělou Jihlavou na hvězdárnu. Přestože bylo zataženo a pomocí Keplerova dalekohledu jsme si prohlédli pouze hodiny na radnici, velké plátno s hvězdnou oblohou a báječný výklad pana hvězdáře nám nepřízeň počasí plně vynahradily. Následovala úniková hra, kde bylo třeba zachránit pana Sluníčka, který zůstal uvězněn na hvězdárně,“ hlásí z Městské knihovny Jihlava.
  V Horním Kosově se letělo do vesmíru (foto: Městská knihovna Jihlava, pobočka Horní Kosov)
  V Horním Kosově se letělo do vesmíru (foto: Městská knihovna Jihlava, pobočka Horní Kosov)

Dobrodružství inspirované zvířátky

 • „Hlásíme, že v Knihovně města Olomouce i na pobočkách Brněnská a Jungmannova jsme koncem srpna nocovali. Měli jsme Medvědí noc, podmínkou bylo, že každý musí mít medvěda-plyšáka. Soutěžili jsme, hledali názvy pohádek, skládali přísloví, vyráběli mapy souhvězdí a dokonce nás navštívil i pan primátor Miroslav Žbánek, který dětem četl o souhvězdí Velké medvědice a Malého medvěda. Nakonec jsme hledali medvědí poklad.“

 • „Zabudla som Vám napísať, že u nás v dedine Nová Polhora sme mali Noc s Andersenom 31. 8. 2021,“ napsala slovenská autorka Gabriela Futová. „Téma bola Štyri labky, jeden chvost a všetko sa točilo okolo zvierat. Mali sme kvízy (zaujímavosti zo sveta zvierat), hry (zhodiť chobotom fľašky), čítanie so živými psíkmi, ktoré pomáhajú deťom s dyslexiou, skladali sme mačky z papiera, hrali zvieracie pexeso. Deťom sa strašne páčilo jedenie ako mačka alebo psík bez pomoci rúk. Nenocovali sme do rána, ale noc sme ukončili polnočným lampiónovým sprievodom po dedine. Noc organizovalo Občianske združenie Za krajšiu Polhoru, zúčastnilo sa jej 26 detí a sedm dospelých. Dve z deciek boli malé Američanky z Bostonu a jedna slečna bola z Londýna. A práve ona povedlala, že to bolo to najkrajšie ukončenie prázdin, aké zažila.“

Dobrodružství v online prostředí

 • „Domluvili jsme se, že Noc i v letošním roce absolvujeme online. Zrealizujeme tzv. Rodinnou Noc s Andersenem, už se nám přihlásily první rodinné týmy,“ píší ze ZŠ v Divišově. „V případě zlepšení epidemie se zapojíme tak, jak jsme byli zvyklí před covidem, tudíž bychom realizovali noci dvě.“

 • Také Knihovna F. Jilíka v Kunovicích přesunula Noc do online prostředí. „Na náš online večírek alespoň jedním okem nakouklo přes 200 návštěvníků a řada z nich se zapojila do naší soutěže. Do knihovny nám bylo doručeno e-mailem nebo osobně několik zpráv a ještě více obrázků o tom, jak si to účastníci doma užili.“

 • „Sledovali jste nás? Byli jste u toho? Který moment byl pro vás nej? Sledovaly nás děti samy, nebo jste u toho byli celá rodina? Napište nám a zkuste popsat vaše dojmy a zážitky, budeme za to moc rádi!“ vyzývali online nocležníky z třinecké knihovny.

 • Pohádkový večer s rodinkou nasdílela online knihovna v Jablonném v Podještědí a poskytla také ostatním šest stránek úkolů a hraní. „Když to nejde jinak, pomůžeme si takhle. Hlavní je se z toho všeho nezbláznit,“ napsali. „Na hru počítejte dvě hodiny, na úkolech spolupracuje celá rodina, rodiče nechávají děti odpovídat jako první, případně jim pomůžou s odpovědí nápovědou, připravte si dětskou knihu, ze které budete číst, vyrobte si originální záložku do knížky, jeden stůl obložte dobrotami, ze kterých budete postupně ujídat.“

 • Online Literární maraton čekal v květnu na děti v České a slovenské škole Okénko v Londýně. Výtvarné dílny s autorem a ilustrátorem Petrem Horáčkem, ilustrátorem Alexem Brychtou, debatu s autorkami knihy Mimi a Líza Katarínou Kerekesovou, Katarínou Molákovou a Sašou Salmelou a přehled nejlepších českých dětských knih připravilo knihkupectví Dlouhá punčocha. „Moc děkujeme všem, kteří nám pomáhali náš bohatý program připravit a také všem dětem a dospělým, kteří se zúčastmili s takovým zájmem a nadšením, že byla radost s vámi být. Pro velkou popularitu jsme se rozhodli s našimi literárními aktivitami pokračovat!“

Pokračujeme online, ale inspirací jsou nám voskovky

 • „Naše virtuální Noc s Andersenem proběhla úspěšně! Přesně v 18 hodin proběhlo zahájení našeho čtení z knížky Den, kdy voskovky řekly dost! Sledovanost přesně v daný čas byla 22 účastníků, ale během 24 hodin stoupla na 100. K dnešnímu dni čtení vidělo 292 dětí. To jsou ale počty přibližné, předpokládáme, že sledovanost byla přeci jen o něco větší,“ píší z Galerie v Jihlavě, odkud ale také podotýkají, že „klasickou noc s přespáním, pokud to do podzimu bude možné, uspořádají také.“ A opravdu, koncem srpna proběhla v Galerii Vysočina tradiční Noc s Andersenem! Tématem byly výstavy výtvarnice Ester Knapové a ilustrátorky Terezy Říčanové s názvem Malí indiáni, na něž navázalo večerní čtení pohádek H. Ch. Andersena.

 • „Moc se nám líbil přeposlaný námět z Oblastní galerie Vysočina. Je zajímavé, jakou cestou se k člověku kolikrát informace dostanou. Příběh Den, kdy voskovky řekly dost! jsme si s chutí poslechli a zapojili se do výtvarné soutěže,“ napsali z Luk nad Jihlavou.

 • Paní učitelka Věrka z 81. MŠ v Plzni píše, že pohádku Den, kdy voskovky řekly dost!, děti poprvé slyšely doma s rodiči a hned po otevření mateřských škol si vytvořili úžasnou atmosféru v ateliéru. „Pohádku jsem musela pouštět několikrát za sebou. Soustředěné kreslení střídal smích a radostný prožitek si odnesl každý z nás. Moc děkujeme. Bylo to opravdu osvěžující.“

Dobrodružství inspirované indiány

 • „Tento ročník se u nás nesl v duchu Indiánského léta. Střílelo se z luku, měli jsme pro děti kvíz z knih od Karla Maye, pekl se indiánský chléb, děti si vyráběly indiánskou čelenku podepsanou indiánským písmem, prošly stezku odvahy. Přes noc spalo jedenáct dětí a tři dospělé osoby,“ hlásí starostka obce Roseč.

Jednohubky na konec

 • „Kdyby... tak bychom se už skoro všichni ve škole chvěli nedočkavostí, co nás dnes asi čeká. Připomínali bychom si významná životní výročí našich nejlepších autorů dětských knih a blížící se den narození pana Hanse Christiana Andersena. Už víte? Ano, dnes není naše 16. Noc s Andersenem. Protože panuje to, co už nechceme ani vyslovovat ani psát, posílám vám alespoň tři hádanky: letos bychom měli tři hlavní hrdiny, jak se jmenují? Kdo vymyslel a napsal příběhy této slavné rodiny, jak se jmenoval? Kdy příhody vousatého pána vyšly poprvé? Už víte? Z vašich správných odpovědí v komentářích vylosujeme vítěze, který dostane nějakou malou odměnu. Těším se! Vaše Petra, ZŠ Liptál“

 • „Nocovali jsme z pátka na sobotu, poprvé, a bylo to moc povedené,“ píší z Knihovny Národního technického muzea v Praze.

 • „Soutěžení, workshop, bojovka, čtení, diskoška... Děti se již těší na rok 2022, doufáme, že nám to již nic nezkazí,“ píší z Městské knihovny ve Štětí.

 • „Ať žije Noc s Andersenem 2021 i s jistými omezeními, ale přeci jen se organizují!“ píše Česká škola Milán, Itálie.

 • „Pevně věříme, že i takto prožitá noc (online) se počítá,“ doufá Veronika z Londýna.

 • „Byl to moc krásný den. Děkujeme!“ píše Volňásek Vrbátky.

 • „Účast nebyla letos moc vysoká, ale i tak jsme si to všichni užili,“ informují z Městské knihovny a Informačního centra Březová nad Svitavou.

 • „Chci věřit, že ta příští Noc už bude v tradičním jarním termínu,“ píše Marcela z Chrudimi.

 • „Přejeme vám, ať se daří myšlenku Noci s Andersenem naplňovat a šířit i jinými formami v této náročné době,“ drží palce Pavla ze sdružení Potichounku.

 • „Akce se nám zdařila – bylo to hlavně o tom, že se děti i rodiče pěkně pobavili. Doufám, že příští Andersen bude o nocování s Andersenem, které se vždy dětem líbilo,“ píše Helena z Křečkova.

 • „Právě proto je tato akce jedinečná. Já vím, že si mnozí řeknou, že v hodinách češtiny dětem také čtou, že si o knihách povídají napříč všemi hodinami, ale ta atmosféra je neopakovatelná. Kdo to nevyzkouší, nepochopí a neuvěří, o čem mluvím. A nesmím zapomenout na ještě jedno velké plus – maminky nám stejně jako loni napekly takové dobroty, že se děti olizovaly ještě cestou domů,“ píší Klára a Petra ze Stochova.

 • „Andersenovo odpoledne bylo letos trochu jiné, ale vydařilo se a my si ho opravdu užili. Počítejte s námi i v tomto druhém termínu, snad to zvládneme. Přeji všem, aby se situace již zklidnila a nastal harmonický život s dětmi při plnění úkolů,“ píše Květa z Berouna.

 • „Venku bylo pěkně, do knihovny přišly „jen“ tři děti a jedna maminka, což celkovou statistiku asi moc neposílí. Přesto jsme byli rádi, že jsme mohli nějaký čas strávit spolu v knihovně, ale opravdu se těšíme, až tam budeme moci přenocovat skutečně i se vším doprovodným bugrem, který k tomu patří,“ doufá Monika z Veletin.

 • „We were doing Night with Andersen for the first time, so all the assignments are related to this writer. We look forward to attending next year,“ těší se Anžela z Litvy.

 • „Bohužel ani situace u nás není snadná a možnost reálného nocování je stále v nedohlednu, a tak jsme uspořádali, již dříve avizovanou, online verzi,“ informuje Okénko z Londýna.

 • „Akci jsme si všichni moc užili,“ hodnotí z Hostomic.

Nocovalo se i v Mlečicích (foto: Místní knihovna Mlečice)
Nocovalo se i v Mlečicích (foto: Místní knihovna Mlečice)

Závěrem

Do letošní Noci s Andersenem bylo zaregistrováno 914 míst. Bohužel nelze spočítat, na kolika místech – při pokračující covidové situaci – skutečně proběhla. Přesné počty účastníků si proto netroufáme odhadnout. Přesto máme radost, že i letos jsme mohli tiskem vydat speciální pohlednici, jejíž tisk byl zaštítěn grantem Ministerstva kultury. Velké poděkování si zaslouží SKIP a nakladatelství Albatros, kde se postarali o rozeslání balíčků pro české děti. Z mnoha ohlasů se dovídáme, že tajemně laděný obrázek motivoval k sestavení dobrodružně laděného programu řady knihoven i škol. Leitmotivem letošní Noci bylo 80. výročí vydání knihy Jaroslava Foglara Záhada hlavolamu, organizátoři však mohli využít (a využili) i další nabízená výročí. Při anketě SUK – čteme všichni byla udělena Cena nočních spáčů. Tu získal Vojtěch Matocha a jeho kniha Prašina 3. Bílá komnata (podrobnější informace o anketě najdete v samostatném článku v č. 2/2021, pozn. red.). A my děkujeme za povedenou videozdravici, kterou V. Matocha zaslal všem spáčům!

A všem, kteří měli odvahu se Noci s Andersenem zhostit i v roce 2021, vzkazujeme: Obstáli jste a uspějete i příště! Ať vás síly neopouštějí, zachovejte si dobrou mysl. A už nyní všem přejeme hodně elánu, odhodlání a spokojených čtenářů do příštího nocování, které bude (a ono bude!) 1. dubna 2022.

Komentáře k článku