Novinka v Městské knihovně Poděbrady se jmenuje Knihobox

Poděbradská knihovna patří k nejstarším knihovnám v Čechách. V roce 2022 oslavíme již 150. výročí založení. Pro čtenáře jsme připravili dárek v podobě Knihoboxu.

Od počátečních úvah k realizaci

S myšlenkou na pořízení výdejního boxu na knihy jsme si během posledních dvou let pohrávali několikrát. Reálnější obrysy dostala na jaře roku 2020, kdy byly knihovny uzavřeny z důvodu šíření koronaviru. V té době jsme našim čtenářům nejdříve nabízeli rozvážkovou službu a následně výdejní okénko. Při rozvozu knih jsme během měsíce navštívili přes 450 čtenářů. Celá akce byla poměrně časově náročná, sladit časy rozvozu s dobou, kdy bude čtenář doma, se v řadě případů nepodařilo. Navíc zájem o internetový obchod a následné vyzvednutí zboží v komerčních boxech neslábl.

Začali jsme proto pátrat na trhu po českém výrobci výdejních boxů a následně jsme čtyři firmy oslovili. Po zaslání cenových nabídek jsme postupně výrobce kontaktovali.

S vybranou firmou jsme v červenci 2020 uzavřeli kupní smlouvu a v září nám Knihobox dodala. Firma také nadále spolupracuje s programátory knihovního systému a po softwarové stránce Knihobox stále zdokonalují.

Umístění výdejního boxu

Budova knihovny je kulturní památkou a nachází se na území městské památkové zóny. Zároveň jsme tedy kontaktovali odbor památkové péče se žádostí o vydání závazného stanoviska k umístění výdejního boxu na knihy v atriu Městské knihovny Poděbrady. Souhlasné stanovisko jsme získali v březnu roku 2021. Také odbor výstavby a územního plánování městského úřadu vyslovil územní souhlas s umístěním stavby výdejního boxu s tím, že box bude umístěn na hraně našeho pozemku a bude přístupný z veřejného prostranství (z parku). Dále jsme museli získat povolení od distributora elektrické energie, protože na pozemku je umístěna podzemní síť. Na místě bylo navíc nutné upravit terén a k boxu přivést elektřinu a internet.

Poděbradský výdejní box
Poděbradský výdejní box

Jak Knihobox funguje

Knihobox, který jsme pořídili za finančního přispění města, obsahuje 21 boxů, z nichž si mohou čtenáři vyzvednout své předem objednané knihy a ostatní dokumenty 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Služba je určena registrovaným čtenářům s platnou registrací a vyrovnanými závazky.

Čtenář si objedná dokumenty přes online katalog, telefonicky či e-mailem a pracovníci knihovny je připraví a „načtou“ do jeho konta. Informace o vyřízení objednávky přijdou čtenáři e-mailem. Objednávky vyřizujeme ihned, nejdéle do dvou dnů. Po uložení do Knihoboxu obdrží čtenář výzvu k vyzvednutí včetně lhůty a kódu.

Slavnostní zahájení provozu za účasti starosty Poděbrad Jaroslava Červinky
Slavnostní zahájení provozu za účasti starosty Poděbrad Jaroslava Červinky

Pracovníci knihovny s panem starostou
Pracovníci knihovny s panem starostou

Pan starosta jako první zákazník
Pan starosta jako první zákazník

Užitečná služba i po pandemii?

Knihobox se podobá výdejním automatům e-shopů. Má však zcela nekomerční charakter a představuje výpůjční službu pro čtenáře, která je bezkontaktní, jednoduchá, hygienická a uživatelsky přívětivá. Navíc si u nás v knihovně myslíme, že tato moderní služba bude využívána i po skončení pandemie, hlavně lidmi, kteří za prací dojíždějí a nestihnout do knihovny zajít osobně, nebo studenty, kteří se vracejí domů jen na víkend.

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny Poděbrady.

Komentáře k článku