Citování kartografických dokumentů

KOLLEN, Christine, Wangyal SHAWA a Mary LARSGAARD. Citování kartografických dokumentů: chicagský styl a ISO 690. 2. přeprac. vyd., 1. české vyd. Praha: Knihovna geografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a Národní knihovna ČR, 2021. 51 s. ISBN 978-80-7050-744-5.

Ve spolupráci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Národní knihovny ČR bylo vydáno první české vydání příručky pro citování kartografických dokumentů. Podkladem bylo druhé přepracované vydání příručky Cartographic citations: a style guide od Christine Kollenové, Wangyala Shawy a Mary Larsgaardové vydané Asociací amerických knihoven (American Library Association) v roce 2010. První české vydání připravily Eva Novotná, Martina Musilová, Michaela Alijonov Hametová a Sabina Jůnová pod záštitou Knihovny geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Původní vydání příručky v angličtině je určeno především americkým vědeckým institucím, tedy pro prostředí, kde se běžně užívá tzv. chicagský styl. Ten naopak v českém prostředí užíván běžně není, proto se autorky českého vydání neomezily jen na překlad originálu, ale doplnily text o příklady citací podle nového vydání normy ISO 690 (její český překlad se právě připravuje), což významně posouvá možnosti jejího využití.

V příručce nalezneme výčet jednotlivých prvků citací a jejich charakteristiku a dále v samostatných oddílech příklady citací v chicagském stylu a příklady citací v ISO 690. Kartografické dokumenty jsou velmi různorodé – zahrnují rukopisné archiválie, tištěné mapy a mapové edice, glóby, diagramy, modely reliéfů, satelitní fotografie, geoprostorová data a interaktivní mapy v online prostředí. Vlastní příručka je proto rozdělena právě podle různých typů kartografických dokumentů a každý oddíl obsahuje vždy obecnou strukturu záznamu a několik konkrétních příkladů daného typu.

Příručka je určena především odborníkům z oblasti kartografie, studentům daného oboru a pracovníkům spravujícím fondy kartografických dokumentů, ale je užitečná i širší veřejnosti se zájmem o danou oblast. Vzhledem k tomu, že příručky pro citování informačních zdrojů se kartografickým dokumentům věnují vždy jen okrajově a přinášejí jen omezené množství příkladů citací, je vydání této podrobné příručky velkým přínosem pro identifikaci kartografických dokumentů a jejich přesné citování.

Komentáře k článku