Všechna čísla

Článek Číslo
Váš názor na Bulletin SKIP – výsledky průzkumu 2017, ročník 26, číslo 1
Program Public Libraries 2020 aneb Knihovny jako vzdělávací centra 2017, ročník 26, číslo 1
17. ročník Noci s Andersenem je za námi 2017, ročník 26, číslo 1
Noc s Andersenem v Uherském Hradišti 2017, ročník 26, číslo 1
Noc s Andersenem v Klementinu 2017, ročník 26, číslo 1
Noc s Andersenem v Knihovně Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 2017, ročník 26, číslo 1
Příprava novely Katalogu prací 2017, ročník 26, číslo 1
Novela legislativy povinného výtisku 2017, ročník 26, číslo 1
Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 2017, ročník 26, číslo 1
Novela autorského zákona 121/2000 Sb. schválena 2017, ročník 26, číslo 1
Čapkovské dramatizace na Dobříši 2017, ročník 26, číslo 1
O příbramském semináři Čtením a psaním ke kritickému myšlení 2017, ročník 26, číslo 1
Národní koncepce dlouhodobé ochrany digitálních dat v knihovnách 2017, ročník 26, číslo 1
Ocenění práce knihovníků a knihoven v Libereckém kraji v roce 2016 2017, ročník 26, číslo 1
Knížka pro prvňáčka v Děčíně 2017, ročník 26, číslo 1
Prestižní cena Velkomoravský knihovník 2017, ročník 26, číslo 1
Regionální projekty SKIP Velká Morava v roce 2016 2017, ročník 26, číslo 1
Ze semináře Mediální výchova, informační gramotnost a knihovníci se spisovatelkou Klárou Smolíkovou 2017, ročník 26, číslo 1
Útulné místo v srdci knihovny aneb Třetí patro Městské knihovny Tábor v novém 2017, ročník 26, číslo 1
Týden čtení ve Vsetíně 2017, ročník 26, číslo 1

Stránky