Projekt mediálního vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Díky podpoře, kterou Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové zprostředkoval SKIP, se v roce 2018 a na počátku roku 2019 podařilo v knihovnách Královéhradeckého kraje zorganizovat celkem 59 akcí mediálního vzdělávání pro veřejnost. Projekt byl financován Nadací Open Society Fund, přičemž podpora měla jen několik jednoduchých podmínek: uskutečnit většinu přednášek v obcích s méně než 25 tisíci obyvateli, zjistit nadaci zpětnou vazbu zapojených knihoven a nakonec vše ukončit v období do 15. února 2019. Vzhledem k tomu, že jsme smlouvu o spolupráci podepisovali 25. září 2018, se mi to zdálo poměrně náročné a málo reálné. Ale pokud nám někdo nabídne peníze pro knihovny, nemůžeme odolat, takže jsme se do toho pustili.

Hledali jsme nějaký jednoduchý způsob, jak co nejrychleji oslovit všechny knihovny, dodat jim hotový program a celou akci co nejefektivněji zorganizovat. Projekt jsme konzultovali s metodiky pověřených knihoven, ale nechtěli jsme organizací zbytečně zatěžovat je ani nikoho dalšího.

S nadací jsme si odsouhlasili volbu lektorů a oslovené lektory požádali o to, aby nám jednak sestavili vhodný program pro různé cílové skupiny, jednak nabídli volné termíny, kdy by mohli přednášet. Podrobný popis projektu, anotace přednášek a instrukce k zapojení jsme e-mailem rozeslali do knihoven v našem kraji. K přihlašování sloužila sdílená tabulka v cloudovém úložišti, zvlášť pro každého z lektorů. Zájemci se tak mohli zapsat ke zvolenému programu, zvolit počet přednášek a rezervovat datum. Tím se eliminovalo zdlouhavé dopisování a potvrzování si termínů, protože všichni jasně viděli, který termín je ještě volný a který je naopak už obsazen. Když byly prostředky rozpočtu vyčerpány, nechali jsme si lektory definitivně schválit domluvený harmonogram, e-mailem potvrdili knihovníkům, že s nimi počítáme, a předali jim kontakty na přednášející, aby je sami oslovili a domluvili s nimi další podrobnosti. Organizační stránka se zúčastněným líbila a připadala jim převážně docela jednoduchá; objevily se pouze drobné zádrhele, které provázejí každý nový projekt. I my jsme si pochvalovali spolupráci s lektory, knihovnami i nadací. Největší komplikací pro nás tak nakonec byla povinnost včas zveřejnit všechny smlouvy a dodatky, které jsme k nim uzavírali, v registru smluv. Ale i to se díky skvělé spolupráci s nadací podařilo.

Lektorsky nám vše zajistil spolek Zvol si info a Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. Sestavili pro nás celkem šest různých vzdělávacích programů s mírně odlišným obsahem a určených pro různé cílové skupiny – děti, studenty, dospělé a seniory.

Nabídku využilo třináct knihoven z našeho kraje a některé další projevily zájem. Jednoznačně nejvíce akcí nakonec proběhlo ve spolupráci s místními školami pro žáky a studenty. Z toho plyne i zájem o jednotlivé programy. Od září do února jsme rozdali 27 Dávek chemtrails, fake news a kritického myšlení! (Zvol si info) a druhým nejobjednávanějším programem se stala REKLAMA - REalita nebo KLAM (Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.). Školní třídy obvykle dorazily do knihoven, v několika případech to bylo naopak – knihovnice s lektorem vyrazila do školy (bylo tomu tak zejména tam, kde knihovna nemá vhodné prostory pro pořádání podobných aktivit). Ze strany dospělé populace byl zájem nevyvážený – v některých městech bylo účastníků hodně, jinde zase málo. Například v naší knihovně přednáška pro veřejnost rozpoutala hojnou diskuzi, která se přes plánovaný čas protáhla až téměř k zavírací době.

Přednáška Zvol si info pro veřejnost ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové (foto: Vladimíra Buchtová, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové)
Přednáška Zvol si info pro veřejnost ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové (foto: Vladimíra Buchtová, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové)

Seminář o reklamě v Lázních Bělohrad (foto: Vanda Vaníčková)
Seminář o reklamě v Lázních Bělohrad (foto: Vanda Vaníčková)

Zvol si info v náchodské knihovně (foto: Adéla Vlachová, Městská knihovna Náchod)
Zvol si info v náchodské knihovně (foto: Adéla Vlachová, Městská knihovna Náchod)

Podstatné je, že všichni byli spokojeni. Akce se líbila knihovníkům, kteří mohli realizovat velice zajímavé přednášky zdarma, zapojeným pedagogům, kteří si mnohde rozšířili obzory a ve spolupráci s knihovnou realizovali výuku jednoho z průřezových témat školního vzdělávání. Líbila se nám, protože jsme knihovnám zprostředkovali něco navíc a spokojená byla i nadace, která nám na pořádání akcí poskytla finance. Budeme tedy společně doufat, že se v nejbližší době podaří realizovat další podobný projekt.

Komentáře k článku