Den s panem Braillem v kyjovské knihovně

Městská knihovna Kyjov získala v roce 2018 ocenění Komunitní knihovna Jihomoravského kraje. Cílem letošního roku je nadále prohlubovat spolupráci s místními organizacemi a spolky. Je to pro nás velmi důležitý faktor komunitního fungování. Proto jsme ve spolupráci s oblastní odbočkou SONS Kyjov vypracovali pro rok 2019 nový projekt nazvaný Den v knihovně s panem Braillem, jehož cílem je přiblížit vidomým dětem běžný život zrakově handicapovaných a zrakově znevýhodněných občanů.

Zahájení projektu
Zahájení projektu

Cílovou skupinou projektu jsou žáci čtvrtých a pátých tříd základních škol. Návštěva knihovny je předem domluvena tak, aby vyhovovala nejenom nám a škole, ale také zástupcům SONS. Celé dopoledne stráví školní skupina aktivitami, které jsou cíleně propojeny.

Žáci jsou rozděleni do menších skupin. Každá skupina začíná na jiném stanovišti.

V oddělení SONS si děti vyzkouší psaní textu na Pichtově psacím stroji, tj. stroji pro Braillovu abecedu. Zde si napíší strojově své jméno a vyzkouší si hmatové hry pro nevidomé. Tato část je nejvíce časově náročná, protože je důležité dětem ukázat, jak velkým handicapem může ztráta zraku být. Současně chceme touto interaktivní formou dětem ukázat, že i život „ve tmě“ může zrakově handicapovaný člověk vést běžným způsobem, alespoň co se týče trávení volného času. Vzhledem k tomu, že oblastní odbočka sídlí přímo v budově knihovny, upozorníme děti na další prvky pro zrakově handicapované v rámci všech prostor budovy.

Braillova abeceda a práce s textem
Braillova abeceda a práce s textem

Děti si vyzkoušely napsání křestního jména na Pichtově psacím stroji
Děti si vyzkoušely napsání křestního jména na Pichtově psacím stroji

Následuje přesun do oddělení pro děti a mládež. Zde jsme se zaměřili na podporu orientace v knihovnickém světě. Děti přicházejí s vyluštěným názvem knihy v Braillově písmu; tuto knihu hledají právě v dětském oddělení. V knize naleznou pracovní list s otázkami, na které hledají správné odpovědi právě v knize. S knihovnicí si pak skupinka sdělí, kde a jak se kniha v rámci daného oddělení hledá a jak je možné si ji vyhledat v domácím prostředí přes online katalog, případně jaké jsou možnosti vytvoření její rezervace.

V přednáškovém sále knihovny jsou připraveny paměťové hry. Každé stanoviště je zaměřeno na konkrétní typ smyslového vnímání a zadané hravé úkoly děti zdárně řeší ve skupinách.

Paměťové hry – hmat
Paměťové hry – hmat

Na závěr společně hodnotíme přínos celého dopoledne, správné odpovědi a slušné chování. Děti se seznámily s problematikou zrakově handicapovaných a poznaly knihovnické aktivity v jiné formě, ne prostřednictvím výpůjční služby nebo návštěvy knihovny se školní skupinou v rámci besed pro školy. Děti obdrží diplomy a malé věcné dary za účast.

Vyhodnocení prvního projektového dopoledne a předávání diplomů
Vyhodnocení prvního projektového dopoledne a předávání diplomů

O projektové dopoledne školy na základě doporučení projevují zájem a počítáme s tímto typem návštěv škol na půdě knihovny i nadále.

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny Kyjov.

Komentáře k článku