Pasování prvňáčků na čtenáře v Městské knihovně Frýdek-Místek

Pasování prvňáčků na čtenáře má ve frýdeckomístecké knihovně již šestnáctiletou tradici. Začalo za účasti jedné školy na jedné pobočce a postupně se přidali prvňáčci z dalších škol a rozšířilo se do všech dětských oddělení knihovny. V roce 2019 bylo pasováno 464 dětí z jedenácti základních škol.

Samotnému pasování předchází pravidelné návštěvy dětí v knihovně, na kterých se seznamují s knihami. Knihovnice se je snaží naučit, jak s nimi pracovat, a pomáhají jim zorientovat se v knihovně, rozvíjet fantazii a jejich čtenářskou gramotnost. Tato setkání jsou založena na komunikaci s dětmi, čtení z knih, využívají se také metody dramatické výchovy, výtvarné techniky apod.

Pasování prvňáčků na čtenáře probíhá na konci školního roku a každá pobočka má trochu jinou koncepci. Vždy se ale jedná o slavnostní akt, kdy děti musí dokázat, že zvládají abecedu a samy čtou. Navzájem se znají, takže se nemusejí bát a stydět, když se jim náhodou něco nepovede. Díky celoroční spolupráci s učiteli jsou děti připravené. Přinášejí si své oblíbené knihy, ze kterých předčítají. I přesto mezi nimi panuje mírná nervozita, protože nečtou před obyčejnými knihovnicemi, ale například před Písmenkovou vílou, královnou Abecedou anebo Písmenkovou sudičkou, drakem či rytířem. Dětem je přečtena pasovací listina, v níž slibují, že se ke knihám budou chovat slušně, budou je mít rády a budou se k nim vracet. Na všechny pak čeká odměna v podobě knihy z projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Odtud získává frýdeckomístecká knihovna odměny pro děti již jedenáct let.

Každé dítě čte krátkou ukázku z knihy pod bedlivým dohledem královny Abecedy a Písmenkové sudičky
Každé dítě čte krátkou ukázku z knihy pod bedlivým dohledem královny Abecedy a Písmenkové sudičky

Písmenková víla společně s Královnou písmenek rozdávají dětem písmenka, podle kterých jsou následně pasovány
Písmenková víla společně s Královnou písmenek rozdávají dětem písmenka, podle kterých jsou následně pasovány

Pasování královnou Abecedou
Pasování královnou Abecedou

Pasování rytířem
Pasování rytířem

Děti ke knize dostávají i pasovací listinu
Děti ke knize dostávají i pasovací listinu

Nervozita opadla a už jen úsměv ve tváři
Nervozita opadla a už jen úsměv ve tváři

Celý projekt se setkává s kladnou reakcí jak u dětí, které se na pasování připravují a těší, tak u vyučujících. Ti považují pravidelné návštěvy v knihovně (a celý projekt) za velmi přínosné. Z hodnocení zástupkyně ředitele jedné zúčastněné školy vyplynulo, že i přesto, že se ve škole snaží lásku ke knihám a čtenářskou gramotnost podporovat a rozvíjet, knihovna plní v této funkci další nezastupitelnou úlohu. V některých případech je návštěva knihovny v rámci školní výuky první příležitostí nahlédnout do světa knih. Projekt je kladně hodnocen také u zřizovatele knihovny. Členové zastupitelstva a rady města se rádi zúčastňují a pomáhají předávat knihy dětem. Pro děti je to pak o to významnější událost a knihovnice mají radost, že se o jejich práci ví a je považována za smysluplnou.

Přebírání odměny z rukou náměstka primátora Bc. Pavla Machaly
Přebírání odměny z rukou náměstka primátora Bc. Pavla Machaly

Není to jen slavnostní ukončení celoroční práce pro děti, ale také pro nás, knihovnice. Věříme, že se k nám děti budou vracet i o prázdninách a v dalších letech.

Autorkou fotografie rytíře je Magdalena Hasalová z Městské knihovny Frýdek-Místek, ostatní fotografie pořídila Zuzana Skotnicová z téže knihovny.

Vaše hodnocení: 'dávám palec nahoru'.

Komentáře k článku