Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka v Harrachově aneb I v malé knihovně se dají zažít velké věci

Projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který organizuje Klub dětských knihoven SKIP, se letos harrachovská knihovna zúčastnila úplně poprvé. Dotovaná knížka pro prvňáčka pro nás představuje výbornou příležitost, jelikož jsme malá venkovská knihovna s nízkým rozpočtem a koupit knížku pro každého prvňáčka v obchodě je pro nás bohužel téměř nemožné. Ráda jsem proto využila tuto šanci a naši knihovnu do projektu přihlásila.

Z doprovodného programu byly děti přímo nadšené. Udělali jsme si společnou seznamovací hodinu, kdy jsme si vysvětlili, co je knihovna, jak funguje, kolik knížek máme v Harrachově k dispozici a podle čeho si knížky můžeme vybírat. Pak jsme se prošli mezi regály, prolistovali pár dětských knížek a na závěr jsem jim přečetla pohádku, ke které potom prvňáčci namalovali obrázek.

Další akcí byl literární kvíz, kdy děti k názvům knížek musely vybrat správného spisovatele. Uhádnout, kdo napsal Povídání o pejskovi a kočičce nebo Špalíček veršů a pohádek nebylo nic těžkého, přesto občas nad některými jmény váhali i rodiče.

Velký ohlas pak u nás mělo zábavné soutěžní odpoledne plné křížovek, rébusů a hlavolamů s názvem Chytrá makovice. V tomto případě bylo přínosné propojit mladší děti se staršími a utvořit týmy. Prvňáčci nemají takovou trému, mazáci jim pomůžou, soutěží se na čas, napětí roste, ale zároveň panuje přátelská atmosféra, protože všichni musejí spolupracovat. Vztahy mezi sebou mají děti pěkné, víceméně se ze školy navzájem znají. Při počtu 85 žáků na prvním stupni je to vlastně přirozené.

Chytrá makovice
Chytrá makovice

Týmová spolupráce se v knihovně osvědčila i při lekci tvůrčího psaní, kterou jsme uspořádali u příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy. Děti si vyzkoušely, co obnáší povolání spisovatele a jak vlastně vzniká literární text. Fantazie se rozjela na plné obrátky, zvlášť těm nejmladším, kteří se ještě před ostatními tolik nestydí, a společnými silami jsme vymysleli příběh o skřítku záškodníkovi jménem Atohen, jenž nám pak vyšel i v místních novinách. Užili jsme si při tom opravdu spoustu legrace a děti na sebe byly právem pyšné.

Tvůrčí psaní
Tvůrčí psaní

V rámci celorepublikové akce Celé Česko čte dětem jsem pak ještě prvňáčky pozvala v prvním červnovém týdnu do knihovny na společné čtení popletených pohádek a měla jsem velkou radost, že všichni české pohádky dobře znají a umí zamotané příběhy rozmotat. Inspirací pro tento typ akce mi byla knížka Ivony Březinové Teta to plete.

Popletené pohádky
Popletené pohádky

Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře proběhlo v harrachovské knihovně 20. června. Děti předvedly, jak se za celý rok naučily pěkně číst, složily čtenářský slib a královna Knihomila IV. je svým mečem slavnostně pasovala na čtenáře, rytíře Řádu čtenářského. Odměnou jim byl čtenářský glejt, knížka pro prvňáčka 2019 Kde se nosí krky, záložka, malý sladký dáreček a průkazka do knihovny do konce roku zdarma. Diplom za své pedagogické schopnosti a nekonečnou trpělivost získal i pan třídní učitel.

Královna Knihomila IV. šla dětem příkladem a zahájila slavnostní pasování prvňáčků čtením
Královna Knihomila IV. šla dětem příkladem a zahájila slavnostní pasování prvňáčků čtením

Děti se ke královně postupně přidávaly, aby předvedly, jak pěkně se za celý školní rok naučily číst
Děti se ke královně postupně přidávaly, aby předvedly, jak pěkně se za celý školní rok naučily číst

Pak došlo na skládání čtenářského slibu, jeho stvrzení podpisem a samotné pasování
Pak došlo na skládání čtenářského slibu, jeho stvrzení podpisem a samotné pasování

Královna tasila svůj meč a pasovala prvňáčky na čtenáře, rytíře Řádu čtenářského
Královna tasila svůj meč a pasovala prvňáčky na čtenáře, rytíře Řádu čtenářského

Diplom za své pedagogické schopnosti a trpělivost dostal i pan učitel
Diplom za své pedagogické schopnosti a trpělivost dostal i pan učitel

Spokojené děti s knížkou pro prvňáčka, čtenářským glejtem a drobnými dárečky
Spokojené děti s knížkou pro prvňáčka, čtenářským glejtem a drobnými dárečky

Čtení i psaní dalo prvňáčkům během školního roku pořádně zabrat, ale nakonec byli všichni na svůj výkon náležitě pyšní
Čtení i psaní dalo prvňáčkům během školního roku pořádně zabrat, ale nakonec byli všichni na svůj výkon náležitě pyšní

Odměny pro nově pasované čtenáře
Odměny pro nově pasované čtenáře

Letošní rok byl v knihovně opravdu nabitý, o prázdninách proběhla ještě velká prázdninová fotosoutěž. Po každé akci jsem zaznamenala nárůst návštěv a dětských výpůjček, děti se i samy přišly do knihovny registrovat. Puberťák ze 7. třídy mi řekl, že je fajn, že už naše knihovna nefunguje jenom jako sklad, tj. příjem/výdej knih, ale že se tu konečně taky něco děje. Nadšení a pozitivní ohlasy dětí jsou pro mě tou největší odměnou. Harrachov je se svými 1 500 obyvateli sice malá obec, ale když se tu děje něco zajímavého, rychle se to rozkřikne. Děti teď chodí do knihovny i jen tak po škole, zjistit, co je nového. Popovídáme si o knížkách, známkách a učitelkách, prolistujeme školní čítanku, při nedávné bouřce jsme si dokonce zhasli světla a četli horory. To bylo, panečku, vykulených očí! Mít malou knihovnu může mít své nevýhody, ale má to také své kouzlo. I v malé knihovně se dají zažít velké věci!

Autorkou fotografií bez královny Knihomily IV. je Michaela Holmerová z Městské knihovny Harrachov. Fotografie s královnou pocházejí z archivu téže knihovny.

Komentáře k článku