Všechna čísla

Článek Číslo
Kulturní festival Literární jaro ve Vsetíně 2018 2018, ročník 27, číslo 2
Noc literatury 2018 v Pelhřimově 2018, ročník 27, číslo 2
Noc literatury 2018 v Bílovci 2018, ročník 27, číslo 2
Do knihovny od nejútlejšího věku – projekt S knížkou do života (Bookstart) v mikulovské knihovně 2018, ročník 27, číslo 2
Čteme všichni, vypráví jen někdo – přehlídka v umění vyprávět 2018, ročník 27, číslo 2
Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka v pobočce Kunratická v Liberci 2018, ročník 27, číslo 2
S knížkou do života (Bookstart) na Světě knihy 2018 2018, ročník 27, číslo 2
Diskuze Knihovna – věc veřejná v Olomouckém kraji 2018, ročník 27, číslo 2
Diskuze Knihovna – věc veřejná v Praze 2018, ročník 27, číslo 2
Diskuze Knihovna – věc veřejná v Kraji Vysočina 2018, ročník 27, číslo 2
Seminář Mediální gramotnost v knihovnách v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě 2018, ročník 27, číslo 2
Webinář o využití QR kódů v Městské knihovně Havířov 2018, ročník 27, číslo 2
Exkurze do pražských knihoven v první polovině roku 2018 2018, ročník 27, číslo 2
Příprava knihovníků na změny důchodového systému 2018, ročník 27, číslo 2
Knihovnická dílna 2018 2018, ročník 27, číslo 2
Workshop Budoucnost knihoven vytváříme společně 2018, ročník 27, číslo 2
Workshop Jak na generaci Z 2018, ročník 27, číslo 2
Jaké jsou školní knihovny v Maďarsku? 2018, ročník 27, číslo 2
Zpřístupnění digitalizovaných dokumentů chráněných autorským právem 2018, ročník 27, číslo 2
26. výroční zasedání Rady EBLIDA a pracovní skupiny NAPLE pro e-knihy 2018, ročník 27, číslo 2

Stránky