Všechna čísla

Článek Číslo
Diskuze Knihovna – věc veřejná v Jihomoravském kraji 2018, ročník 27, číslo 2
Příprava novely Katalogu prací pokračuje 2018, ročník 27, číslo 2
Budoucnost knihoven: čtenáře nezměníme, ale knihovny změnit můžeme 2018, ročník 27, číslo 2
Diskuze Knihovna – věc veřejná v Královéhradeckém kraji 2018, ročník 27, číslo 2
Středočeské SKIPování 2018 a udílení cen Papilio Bibliothecalis 2018, ročník 27, číslo 2
Diskuze Knihovna – věc veřejná v Plzeňském kraji 2018, ročník 27, číslo 2
OKnA 2018 byla otevřena v Lounech 2018, ročník 27, číslo 2
Noc literatury 2018 v Chebu 2018, ročník 27, číslo 2
Noc literatury 2018 v Jihlavě 2018, ročník 27, číslo 2
Kulturní festival Literární jaro ve Vsetíně 2018 2018, ročník 27, číslo 2
Noc literatury 2018 v Pelhřimově 2018, ročník 27, číslo 2
Noc literatury 2018 v Bílovci 2018, ročník 27, číslo 2
Do knihovny od nejútlejšího věku – projekt S knížkou do života (Bookstart) v mikulovské knihovně 2018, ročník 27, číslo 2
Čteme všichni, vypráví jen někdo – přehlídka v umění vyprávět 2018, ročník 27, číslo 2
Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka v pobočce Kunratická v Liberci 2018, ročník 27, číslo 2
S knížkou do života (Bookstart) na Světě knihy 2018 2018, ročník 27, číslo 2
Diskuze Knihovna – věc veřejná v Olomouckém kraji 2018, ročník 27, číslo 2
Diskuze Knihovna – věc veřejná v Praze 2018, ročník 27, číslo 2
Diskuze Knihovna – věc veřejná v Kraji Vysočina 2018, ročník 27, číslo 2
Seminář Mediální gramotnost v knihovnách v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě 2018, ročník 27, číslo 2

Stránky