Liberečtí knihovníci navštívili Turnov a Svijany

Dne 4. června 2019 jsme opět vyrazili na další, nejméně již desátou studijní cestu Libereckého regionu SKIP po nových nebo inspirativních knihovnách. Letošní pozornost jsme zaměřili na Turnovsko, kde jsme chtěli vedle hlavní Městské knihovny Antonína Marka Turnov navštívit novou pobočku na nádraží a dále jsme směřovali do nedalekých Svijan, které se už dlouhodobě mohou pyšnit velice úspěšnou knihovnou. Ale popořádku.

Z Liberce do Turnova je to jen kousek, proto než jsme se stačili vzájemně pozdravit, už jsme vystupovali poblíž knihovny, kde nás už čekal pan ředitel Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž, aby nám přiblížil zajímavosti z historie města i knihovny samotné. Protože v knihovně právě probíhal program pro školy a další návštěva v podobě více než 40 účastnic by nebyla právě komfortní, využily jsme možnosti prohlídky blízkého tzv. Kamenářského domu, který je součástí Muzea Českého ráje. Ani Klenotnicemineralogická expozice v těsném sousedství, které spolu s dalšími expozicemi tvoří komplex Muzea Českého ráje, nemohly uniknout naší pozornosti. Plny obdivu ke kamenné i šperkařské kráse, která každého návštěvníka musí nadchnout, jsme konečně vyrazily ke knihovně.

Zahájení exkurze v Turnově
Zahájení exkurze v Turnově

Knihovna Antonína Marka v Turnově patří k nejstarším veřejným knihovnám v Čechách. O její vznik v první polovině 19. století se zasloužil průkopník českého národního obrození páter Antonín Marek a vděční Turnované po letech ozdobili název knihovny právě jeho jménem. Knihovna se nachází ve starší vile a plní roli ústřední knihovny se čtyřmi pobočkami rozmístěnými na území města. Poskytuje tradiční knihovní a informační služby a organizuje početné kulturní pořady pro školy a veřejnost. Zmínit je třeba i spolupráci s penziony a pečovatelskými domy (besedy, přednášky, donášková služba). Zajímavostí může být i péče o několik knihobudek rozmístěných po městě. Z hlediska vybavenosti odpovídajícím mobiliářem má knihovna svá dobrá léta za sebou, problémem je i bariérovost. Vedení i pracovníci knihovny roky usilují o vhodnější moderní prostory a zdá se, že toto přání je konečně vyslyšeno. Vedení města totiž rozhodlo o zpracování studie na stavbu zcela nové knihovny, což pro mnohé účastnice znělo jako hudba z Marsu a na chvíli podlehly skryté závisti. Ale jen na chvíli! Novou knihovnu Turnovu a nám všem samozřejmě moc přejeme a držíme palce, aby se realizace záměru podařila!

Městská knihovna Antonína Marka Turnov – půjčovna v hlavní budově
Městská knihovna Antonína Marka Turnov – půjčovna v hlavní budově

Městská knihovna Antonína Marka Turnov – pobočka na nádraží

Městská knihovna Antonína Marka Turnov – pobočka na nádraží

Městská knihovna Antonína Marka Turnov – pobočka na nádraží
Městská knihovna Antonína Marka Turnov – pobočka na nádraží

Z hlavní budovy turnovské knihovny jsme se přesunuly na druhý konec města, kde se nachází nádraží. Právě do něho byla po jeho důkladné a obdivuhodné rekonstrukci umístěna zcela nová pobočka. V této lokalitě je poměrně významná sídlištní aglomerace a „hlad“ po knihovních službách se zde přímo nabízel. Turnovská knihovna zde s podporou města vytvořila velmi atraktivní prostor, který je využíván jak veřejností z této spádové oblasti, tak náruživými čtenáři, kteří prostě jen tak „projíždí“. K vybudování této pobočky upřímně gratulujeme a turnovským kolegyním v čele s panem ředitelem děkujeme za luxusní občerstvení, kterého se nám na této stanici dostalo.

Od turnovské „nádražní“ pobočky nás autobus zavezl do Svijan, které se mohou pyšnit zámkem, pivovarem a především krásnou obecní knihovnou. Místní knihovna ve Svijanech sídlí v prvním patře obecního úřadu. Protože si paní knihovnice Šárka Kalferstová bohužel nemohla zařídit volno, v knihovně nás přijal a věnoval se nám přímo starosta obce Svijany, kterým je Ing. Petr Felkner. Pan starosta stručně představil obec Svijany i knihovnu, její historii a upřímně chválil tamní knihovnici. Knihovna a její společenská místnost jsou opravdu hlavními kulturními stánky obce Svijany, odehrávají se zde besedy, výstavy a jiné kulturní akce. Šárka Kalferstová se také věnuje dětským čtenářům – pořádá pro ně pravidelné akce, účastní se Noci s Andersenem, vede výtvarný klub Šikulové atd. Na závěr prohlídky jsme si i s panem starostou udělali společnou fotografii před budovou knihovny.

Místní knihovna ve Svijanech

Místní knihovna ve Svijanech
Místní knihovna ve Svijanech

Z knihovny jsme přešly krátkou procházkou do svijanského zámku, který zároveň znamenal poslední bod našeho programu. Zámek Svijany má za sebou velmi bohatou a pohnutou historii, která vyvrcholila v roce 2013, kdy chátrající zámek odkoupila společnost Pivovar Svijany a kompletně (přitom velmi citlivě) jej zrekonstruovala. Nyní se tu nabízí krásné expozice z historie zámku a okolí, pivovarnictví, ale i archeologickou expozici zaměřené na dobu bronzovou. Zhruba hodinová prohlídka zámku všechny zaujala.

Studijní cesta Turnovskem, při které jsme načerpaly mnoho zajímavých podnětů, měla jen jediné mínus – celodenní krásné počasí bylo zakončeno nečekanou vydatnou přeháňkou při návratu do Liberce.

Kdo si chce přiblížit atmosféru naší poslední studijní cesty a připomenout příjemně strávený den, může si prohlédnout fotogalerii na Rajčeti. Kdo si chce prohlédnout pobočku na nádraží osvobozenou od návštěvnického mumraje, může využít fotogalerii na webu turnovské knihovny.

Pro zájemce přidáváme ještě odkaz na informace o herním prvku pro nejmenší, atraktivních kobercích a kvalitně vyhlížejících sedacích pytlích, které byly předmětem našeho obdivu v Turnově.

Fotografie pocházejí z archivu Libereckého regionu SKIP.

Komentáře k článku