Hodonínští oslavili 100 let knihovního zákona i 850 let hradu

Připomenout si významné výročí pro celou knihovnickou komunitu, veřejnost i město Hodonín důstojnou formou byl jeden z cílů, které si Městská knihovna Hodonín stanovila pro rok 2019. Tak se zrodil Happening knihovny, který se konal na Masarykově náměstí v Hodoníně 8. června 2019.

Knihovny jsou od vzniku písma neopomenutelnou součástí všech civilizací. A přestože se jejich role vyvíjely a stále se diferencují, nezanikají, ale jsou naopak důležitou součástí veřejného, odborného i kulturního života obcí, měst, států. První zákon z roku 1919 o veřejných knihovnách obecních upevnil postavení a statut veřejné knihovny i v Hodoníně a knihovna funguje od 1. července 1921 kontinuálně dodnes. Že je významným vzdělávacím, kulturním i volnočasovým stánkem, kde si každý podle svého zájmu nebo věku může vybrat službu, ukázala knihovna i na letošním červnovém happeningu. Jeho cílem bylo připomenout historii knihovnictví v Hodoníně a regionu Hodonínsko, pobavit dospělé i děti, zapojit regionální autory a nabídnout pestrý kulturní program. Akce se konala na Masarykově náměstí a v Regionálním centru Hodonín, kde se v dobách minulých nacházelo sídlo hodonínské knihovny.

Svým rozsahem se jednalo o největší akci roku a jsme rádi, že návštěvníci za pěkného počasí od 15. hodiny plnili náměstí, soutěžili, naslouchali básníkům, notovali s kapelou a také využili služeb Retroknihovny.

Program happeningu byl pestrý a byl koncipován tak, aby si z odpolední nabídky vybraly jak rodiny s menšími dětmi, tak děti staršího věku, dospělí i senioři. Programem provázela návštěvníky mladá hodonínská rodačka a herečka Bára Nesvadbová. Ta jako první uvedla na pódium členky Literárního klubu autorů Hodonínska Jarmilu Moosovou a Jarmilu Synkovou. Básnířky četly ze svých již vydaných i aktuálně chystaných sbírek a úryvky z knihy pohádek. Tvorba autorek je zastoupena i ve fondu knihovny. Autorky s dalšími členy klubu autorů s naší knihovnou pravidelně spolupracují a podílejí se na literárních akcích – na Dnech poetů a Česko-slovenském čtení v Týdnu knihoven, na letním festivalu Po stranách Moravy, na jarním a podzimním Dnu poezie, na Čtení u fontány.

Rodiče a malé děti se poté zaposlouchali do vyprávění klaunky Aduši, která připravila představení Jůlie na výletě, vyprávění o tom, co se všechno může stát, když se slepice Jůlie vydá na výlet do kouzelného lesa. S Divadlem KUFR, jehož je Aduši členkou, jsme již dříve spolupracovali a byli jsme spokojeni s produkcí. Přestože bylo pro interprety nachystáno velké pódium u fontány s profesionálním zvučením, klaunka zvolila kontaktní interaktivní formu vystoupení přímo mezi dětmi a návštěvníky s využitím mikroportu pro dobrý zvuk. Představení bylo veselé a plné písniček, smíchu, žonglování a trvalo 45 minut.

Divadlo KUFR
Divadlo KUFR

Žonglování
Žonglování

Po krátké přestávce se Aduši přesunula do stínu za kostel a pod starými platany probíhala kontinuálně s dalším Čtením u fontány žonglérská dílna. K zapůjčení byly všemožné žonglérské nástroje a klaunka trpělivě vysvětlovala a předváděla fígle, jak na to. Žonglérská dílna měla úspěch jak u dětí, tak u dospělých návštěvníků.

Žonglérská dílna

Žonglérská dílna
Žonglérská dílna

Na pódiu pokračovalo další pásmo Čtení u fontány. Opět vystoupily uvedené básnířky a vystřídány byly členy spolku HAČTE! reprezentující věkově mladší a stylem alternativní hodonínskou divadelně-literární kulturu. Posluchače překvapili lechtivou a drsnou poezií a premiérou své rozepsané detektivky odehrávající se v ulicích a podsvětí Hodonína. Detektivka byla uvedena rappem, čtením a písní Jimmy lhář.

Čtení u fontány – Jarmila Synková
Čtení u fontány – Jarmila Synková

Jarmila Synková s Petrem Vaculovičem
Jarmila Synková s Petrem Vaculovičem

Vystoupení spolku HAČTE!

Vystoupení spolku HAČTE!
Vystoupení spolku HAČTE!

Mladší čtenáře i jejich rodiče zaujal Braňo Jobus. Slovenský zpěvák a literát nevystupoval v Hodoníně poprvé. Na happeningu představil svým bláznivým humorem knihy Komisár Mrodge, Ja nič, ja muzikant a další tituly z projektu Kniha Jobusova.

Braňo Jobus

Braňo Jobus
Braňo Jobus

Pozvání na happening přijali i bikeři. Mladí biketrialisté pod vedením mistra Evropy (2016) Tadeáše Kříže naskládali před radnici bedny a předvedli s trochou adrenalinu jízdu, skoky a přeskoky přes živou překážku. Tadeáš Kříž přes svůj zrakový hendikep, kdy téměř nevidí, trénuje mladé biketrialové naděje, dál jezdí biketrial a cyklotrial se zdravými závodníky a nakonec i úspěšně závodí s hendikepovanými v alpském lyžování.

Biketrialisté
Biketrialisté


Tadeáš Kříž
Tadeáš Kříž

Po celé odpoledne – jako připomínka významného výročí 850 let od první písemné zmínky o hodonínském vodním hradu – probíhala soutěž Hrad plný hádanek. Na soutěžící čekaly v osmi jarmarečních stáncích přetěžké i přelehké úkoly, po jejichž splnění si hráči vysloužili odměnu v Retroknihovně. Soutěžní úkoly připravily knihovnice z naší knihovny i ze zapojené Městské knihovny Kyjov, zástupkyně firmy Cosmotron, regionální literáti a vinařství Vincúr z Mutěnic, které je rodinnou firmou jedné z našich pracovnic. Při úkolech děti i jejich rodiče provětrali mozkové závity trénováním paměti, poznávali pohádky z audioknih, inscenovali pohádku o veliké řepě, plnili znalostní kvízy, vyráběli drobné dárky, tahali vodu koštýřem a určovali odrůdy vín, také četli a hráli si se slovy. Jarmareční stánky s úkoly tak představovaly zároveň podstatnou část nabízených služeb knihovny.

Vyplňování kvízu
Vyplňování kvízu

Odměnění soutěžící
Odměnění soutěžící

Lákavou součástí programu byla Retroknihovna. Umístili jsme ji do prostor Regionálního centra Hodonín, historické budovy na Masarykově náměstí, kde knihovna sídlila od konce druhé světové války do roku 1986. Důkazem toho, že Retroknihovna byla velkým lákadlem, je počet 110 registrovaných čtenářů postaru bez počítačů. Tři knihovnice obsluhující Retroknihovnu registrovaly za splnění Hradu plného hádanek, rozdávaly odměny a jako správné informační pracovnice podávaly informace rozličného druhu. V Retroknihovně připravily čítárnu s dobovým tiskem a aktualitami z roku 1919. Nechyběla tradiční nástěnka a vzdělávací osvětový koutek, lístkový katalog, kartotéky, razítka a inkoust a papírové retro přihlášky. Návštěvníci se také začetli do starých kronik knihovny a zhlédli výstavní panely mapující 98 let dějin knihovny a knihovnictví na Hodonínsku. Výstava je putovní – pokud by některá knihovna měla zájem o zapůjčení, rádi vyhovíme. Jedině v Retroknihovně byla možnost získat retro pohlednici a retro záložku knihovny z vlastní limitované edice připravené naší dvorní grafičkou ke stému výročí knihovního zákona.

Retroknihovna

Retroknihovna
Retroknihovna

Retro registrace
Retro registrace

Retro pohlednice
Retro pohlednice

Odpočinout si ve stínu improvizované letní čítárny za kostelem, odnést si knihu a časopis, občerstvit se u stánku se středověkým pivem či bezinkovou limonádou měli možnost všichni teplem znavení návštěvníci. Středověké pivo bylo pro nás podle starých receptur navařeno v Hodoníně poprvé místním pivovarem Křikloun právě u příležitosti oslav 850 let hradu. Jelikož jsme informační pracovníci, koštujícím nechyběl ani leták o historii výroby tohoto moku.

Letní čítárna
Letní čítárna

Středověké pivo
Středověké pivo

A ti malí s nekonečnou energií skotačili v nafukovacím hradu nebo před pódiem s kapelou Je tu někdo? Program happeningu byl nabitý, měl spád, neustále se něco dělo a produkce pro děti a dospělé se střídala tak, aby se nikdo nenudil. Přání, aby nám vyšlo počasí, se také naplnilo, a tak malí i velcí plnili náměstí a snad se naplnilo i heslo happeningu „Knihovna Vás baví…“


Kapela Je tu někdo?
Kapela Je tu někdo?

Organizačně bylo zajištění happeningu náročné a přesahovalo běžnou pracovní náplň kolektivu knihovníků – také z toho důvodu, že se akce nekonala přímo v budově knihovny. Několikaměsíční přípravy zahrnovaly například vytvoření výstavy, včetně grafických podkladů a odborných textů, zajištění smluv, pronájmů a techniky, komunikaci s vystupujícími, zábory prostranství, povinná hlášení kolektivním správcům OSA a DILIA, PR a propagaci, distribuci tiskovin, pozvánek, tvorbu retro edice, psaní článků a tiskových zpráv, přípravu podkladů pro konferenciérku, tvorbu koncepce Retroknihovny, převozy nábytku, výstavních panelů atd. Zapomenout jsme nemohli ani na zajištění občerstvení a atrakcí pro děti.

Nechyběl ani fotokoutek
Nechyběl ani fotokoutek

Cílem happeningu bylo propagovat knihovnu na veřejnosti, ukázat, co knihovníci umí a jak jsou současné služby knihovny odlišné od nabídky v historii. Při akci se potvrdilo, že má smysl zvát regionální autory, muzikanty (a to i ty neprofesionální), že táhnou programy pro rodiny s dětmi, že do akce je třeba zapojit místní dobrovolníky, firmy a také, že stále frčí retro a není třeba se bát alternativy včetně ostřejších slůvek na pódiu. Podpora místních komunit a pestrá nabídka knihovny pro veřejnost – to vše má upevnit roli komunitní knihovny v obci v 21. století.

Stánek kyjovské knihovny
Stánek kyjovské knihovny

Realizační tým
Realizační tým

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny Hodonín.