Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka v Městské knihovně Štětí

Není knihovna jako knihovna. Některá se věnuje jen svému hlavnímu poslání, jiná se může přetrhnout, aby svými aktivitami upoutala pozornost široké veřejnosti. Do této kategorie patří i Městská knihovna Štětí. Během roku pořádáme akce pro občany napříč věkovým spektrem. V nemalé míře se věnujeme předškolním a školním dětem. Zapojili jsme se do projektů S knížkou do života (Bookstart)Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Statutární zástupci města, škol a školek jsou nakloněni aktivitám knihovny a na těchto projektech spolupracují.

V současnosti je věnována prvořadá pozornost četbě. Technické vymoženosti dnešní doby se staly běžnou součástí našich životů, včetně našich potomků, jejichž vyjadřovací schopností jsou neuspokojivé. Mačkáním čudlíků zlepšení těchto schopností nedosáhnou, ale četbou knih ano. Obohatí si slovní zásobu, zkvalitní se jejich komunikační dovednosti, zároveň se dozví řadu informací a zlepší se jim verbální schopnosti.

Projektů a akcí určených pro knihovny na celostátní úrovni je přehršle. Proto se účastníme jenom těch, u kterých víme, že budou mít na naší půdě úspěch a vyklíčí a porostou ku prospěchu našich návštěvníků a uživatelů. Jedním z nich je projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který se stal ve Štětí již tradicí.

Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků dětí již od prvního ročníku školní docházky a podpora jejich myšlenkového, psychického a morálního zdraví. Pozitivem je také rozvoj znalostí, fantazie a rozšíření slovní zásoby dětí.

Během školního roku pořádáme řadu akcí určených právě pro prvňáčky (např. výtvarné soutěže, besedy či soutěžní pohádkové klání), abychom je nalákali do knihovny. Zde na ně čeká široká nabídka krásné literatury.

Beseda se Zuzanou Pospíšilovou
Beseda se Zuzanou Pospíšilovou

Soutěžní klání Koulelo se, koulelo
Soutěžní klání Koulelo se, koulelo

Knihy mají své kouzlo, proto se snažíme našimi aktivitami přimět děti, aby se staly nedílnou součástí jejich života. Čtení knih zažene nudu a zároveň se stává zábavnou volnočasovou činností. Proto by měly být knihy na dosah našich ratolestí, ať v knihovničce v pokojíčku, ve třídě či školní družině, kterou navštěvují, nebo v naší knihovně.

Již třináctým rokem ve spolupráci s vedením města pořádáme slavnostní pasování prvňáčků na radnici. Tak tomu bylo i 7. června 2019, kdy se pan starosta zhostil role krále knih a přivítal v obřadní místnosti 96 prvňáčků. Pasoval je na rytíře či rytířku Řádu čtenářského. Na tento slavnostní akt jistě děti nezapomenou, protože je zpestřením zakončení školního roku.

Pasování prvňáčků na čtenáře
Pasování prvňáčků na čtenáře

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny Štětí.

Komentáře k článku