Rok vědy a techniky v Masarykově veřejné knihovně Vsetín

V roce 2019 slaví Česká republika a především české knihovny sté výročí vzniku zákona č. 430/1919 Sb. o veřejných knihovnách obecních. Ten byl schválen Národním shromážděním 22. července 1919 a mj. zavedl povinnost zřídit knihovny v obcích. Knihovny tak posílily svou roli a dodnes svědomitě plní úlohu vzdělávacích a komunitních center regionů. Masarykova veřejná knihovna Vsetín vnímá toto výročí jako velmi významné a chce jej obyvatelům našeho regionu připomenout. Pro rok 2019 tedy připravila cyklus s názvem Rok vědy a techniky s knihovnou.

Knihovny již stovky let podporují vzdělanost, poznání, fantazii a kreativitu, poskytují zdroje a informace. Jsou institucemi otevřenými novým technologiím, výzvám a zpřístupňují i oblast vědy a techniky.

V roce 2019 nabízí vsetínská knihovna cyklus populárně naučných besed. V první polovině roku věnovala jednotlivé měsíce nejrůznějším tématům. Leden byl zaměřen na fotografii a film. Knihovnu navštívili fotografové Zdeněk a Michal Thomovi a o řemesle kameramana povyprávěl Tomáš Šindler. Únor věnovala knihovna regionální historii. O Josefu Balejkovi, čs. letci a příslušníkovi legendární RAF (Royal Air Force) ve druhé světové válce a rodákovi z Valašských Klobouk, přednášeli Jakub a Milan Kratochvílovi, kteří o něm napsali knihu Josef Balejka – valašský rytíř nebes. Plné diskuzí pak bylo také pátrání v historii s Jaroslavem Pospíšilem, autorem knih Hyeny v akci, Herr Direktor a ti druzí nebo např. Rub a líc baťovských sporů. Březen byl věnován hlubinám země. O sesuvech v Peru a klimatických změnách pohovořil Jan Klimeš a Hranickou propast přiblížil geolog Milan Geršl. Měsíc duben byl ve znamení lidského těla a spojení duševního a fyzického zdraví. Knihovnice darovaly krev, i se svými kolegy uspořádali Bibliorun, tedy běh pro knihovnu (viz samostatný článek v tomto čísle), v centrální půjčovně se uskutečnil Den zdraví. Lidé si mohli nechat změřit tlak, dodržování hygieny rukou, množství tuku v těle. Nechyběla poradna s chirurgickou sestrou, s fyzioterapeuty, samovyšetření prsu či praktická ukázka první pomoci. Posluchače nadchl renomovaný kardiochirurg profesor Jan Pirk. Měsíc květen v nás spíše spontánně vyvolal otázku, jak žít v dnešní době bez vědy a techniky, když Aleš Palán představil šumavské samotáře a prozradil nám, „jak raději zešílet v divočině“.

Profesor Jan Pirk ve Vsetíně

Profesor Jan Pirk ve Vsetíně
Profesor Jan Pirk ve Vsetíně

Na podzim v tomto cyklu nebude chybět téma knihtisku, který představí Studio Bez Kliky, v digitální tělocvičně si procvičíme mediální gramotnost, s astrofotografem Petrem Horálkem, který představí sedm perel astronomie, zamíříme ke hvězdám a s Jiřím Padevětem nahlédneme do stinných okamžiků naší historie.

Rok vědy a techniky s knihovnou zahrnuje i exkurze pro školy, výstavky knih nebo výstavu Vědci na Valašsku. Každý region má množství významných událostí, osobností, vzdělanců, vědců, vynálezců, kteří se podíleli či podílejí na rozvoji kultury a paměti, jsou nositeli příběhů, které by měly být zachovány i pro budoucí generace.

Fotografie pocházejí z archivu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín.

Komentáře k článku