Hrátky s pamětí v Třinci

Ve dnech 29. až 30. dubna 2019 se v Knihovně Třinec konala již třináctá Dílna knihovníků – trenérů paměti. Cílem tohoto česko-slovenského dvoudenního semináře je odborně vzdělávat knihovníky – trenéry paměti a poskytnout zázemí pro výměnu praktických zkušeností z vedení kurzů trénování paměti v knihovnách v České a Slovenské republice. Letošní dílna byla také oslavou 100. výročí prvního knihovního zákona, nejvýznamnějšího dokumentu pro nás, knihovníky.

Dílny se zúčastnilo 51 trenérů, z toho významnou část tvořily slovenské trenérky, přijelo jich 19. Z celkového počtu bylo 50 žen a jen jeden statečný muž.

Účastníci se sešli ve velkém sále třinecké knihovny v pondělí 29. dubna 2019 v pravé poledne. Přivítala je ředitelka knihovny Mgr. Martina Wolna, která trenérům přiblížila historii města i knihovny.

Uvítání
Uvítání

Poté již byl čas na odborné přednášky. Jako první vystoupila ostravská psycholožka Mgr. Ing. Soňa Plháková, která se zaměřila na souvislost mezi emocemi a pamětí.

Přednáška Soni Plhákové
Přednáška Soni Plhákové

PhDr. Alena Fialová, PhD., z Bratislavy nám vysvětlila, jak ovlivňují farmaka a legální drogy kognitivní funkce mozku.

Přednáška Aleny Fialové
Přednáška Aleny Fialové

Posledním příspěvkem prvního dne byl workshop s názvem Psychomotorické hry pro všechny pod vedením Mgr. Dagmar Heiland Trávníkové. Lektorka do všech her zapojila i trenéry a kromě spousty legrace jsme si názorně ukázali, jaké nové možnosti můžeme využít ve svých kurzech.

Workshop Dáši Heiland Trávníkové

Workshop Dáši Heiland Trávníkové

Workshop Dáši Heiland Trávníkové

Workshop Dáši Heiland Trávníkové

Workshop Dáši Heiland Trávníkové

Workshop Dáši Heiland Trávníkové

Po skončení odborného programu následovala prohlídka třinecké knihovny a poté, co se účastníci ubytovali, již byl čas na večeři a večerní program.

Ten byl víceméně oddechový a konal se v literární kavárně Café Čítárna, která je přímo v třinecké knihovně. Nejdřív vystoupil český slamer Anatol Svahilec a svým představením pobavil a rozesmál publikum (tzv. slam poetry je specifický styl básnickozpívaného přednesu).

Anatol Svahilec
Anatol Svahilec

Následovala místní kapela Blaf, která je zajímavá tím, že zpívá ve slezském nářečí „po našymu“, a která zahrála k poslechu i tanci. Pak již byl prostor pro povídání a výměnu zkušeností.

Skupina Blaf
Kapela Blaf

Druhý den byl tradičně věnován příspěvkům účastníků. Na programu jich bylo osm:

  • Jana Vejsadová z Vysočiny svůj příspěvek s názvem Knihovny – léčebny duše i paměti pojala jako vhled do problematiky propojení trénování paměti (a potažmo celoživotního vzdělávání) s knihovnami, nositelkami vzdělanosti a kultury, a jejich upevňující se rolí na tomto poli.

  • Mgr. Marianna Majzlíková z Vranova nad Topľou si pro nás připravila tangramy a slepou mapu Slovenska.

  • Mgr. Marcela Güttnerová z Litvínova nám představila metodu kritického myšlení Bod zlomu.

  • Mgr. Zuzana Mjartanová z Žiliny nám ukázala, jak si zapomnětlivá knihovnice může zábavnou formou pamatovat čísla.

  • Anna Kratochvílová z Velvar pro nás měla připravenou poutavou prezentaci na téma lidských rukou.

  • Mgr. Petra Hirtlová z Kutné Hory nám popsala druhy paměti včetně podrobného popisu.

  • Milada Češková z Hodonína nám předvedla lekci kurzu trénování paměti zaměřenou na staroměstský orloj.

  • Milada Langrová nám představila sochy na Karlově mostě a jak si je rychle a bezchybně zapamatovat.

Dva dny utekly jako voda a byl konec semináře. Účastníci odjížděli z Třince s plnou hlavou nápadů, jak obohatit a vylepšit své kurzy a tím přivést do knihoven nové návštěvníky a nové budoucí čtenáře.

Účastníci dílny
Účastníci dílny

Dílna mě jako každým rokem uchvátila nezměrnou kreativitou knihovníků, jejich nadšením a zápalem pro věc. Právě ten lidský faktor, ten veliký potenciál vnímám jako hlavní hybnou sílu, díky které se knihovny pomalu, ale jistě dostávají do povědomí veřejnosti nejenom jako kulturní, ale i jako vzdělávací instituce, které jsou respektovány jako místo celoživotního vzdělávání právě pro svou neformálnost.

Fotografie pocházejí z archivu Knihovny Třinec.

Komentáře k článku