10. valná hromada SKIP

Ve čtvrtek 13. června 2019 proběhla v nádherných prostorech Obecního domu v Praze již 10. valná hromada SKIP. Akci zkušeně moderoval předseda SKIP Roman Giebisch spolu s tajemníkem a bývalým předsedou SKIP Vítem Richterem.

Při zahájení z prezence vyplynulo, že valné hromady se účastní pouhých 20 % členů SKIP a že valná hromada tudíž není usnášeníschopná. V souladu se stanovami SKIP půlhodinové čekání na možnost svolání náhradní valné hromady vyplnily prezentace kolegy Zdeňka Matušíka o autorském právu a EBLIDA a kolegyně Lenky Pruckové o novinkách v IFLA. Účastníky valné hromady přišli pozdravit i kolegové ze Slovenské republiky.

Ivo Jahelka zazpíval zbrusu novou knihovnickou píseň
Ivo Jahelka zazpíval zbrusu novou knihovnickou píseň

Na valné hromadě byla také příležitost poblahopřát Vitu Richterovi k 70. narozeninám
Na valné hromadě byla také příležitost poblahopřát Vitu Richterovi k 70. narozeninám

Dále již mohla probíhat mimořádná valná hromada. Po volbě všech komisí (těmi byly komise mandátová, volební a návrhová) byly na programu především klasické spolkové záležitosti: zpráva mandátové komise, zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření a zpráva dozorčí komise. Tím nejdůležitějším bodem programu ale byly volby do ústředních orgánů na období dalších tří let.

Po volbách, v čase, který volební komise věnovala pečlivému sčítání hlasů, účastníci podrobně prošli návrh Programového prohlášení na období 2019 až 2021, návrh k členským příspěvkům a návrh na změnu stanov. Ke všem návrhům proběhla diskuze, připomínky byly zapracovány. V závěru valné hromady byly vyhlášeny výsledky voleb. Předsedou výkonného výboru SKIP zůstává kolega Roman Giebisch. Byl zvolen výkonný výbor a dozorčí komise.

Valná hromada nově zvolenému výkonnému výboru SKIP ukládá důsledně naplňovat schválené Programové prohlášení na období 2019 až 2022.

Podrobné výsledky voleb, texty všech schvalovaných zpráv, programové prohlášení najdete na webu SKIP.

Na valnou hromadu SKIP navázal společenský večer, na kterém celkem šest významných osobností knihovnického světa získalo Cenu českých knihovníků. Oceněni byli:

  • Hana a Miroslav Bláhovi;

  • Helena Gajdušková;

  • Dana Kroulíková;

  • Ladislava Zemánková;

  • Jana Galášová.

Společná fotografie nových nositelů Ceny českých knihovníků
Společná fotografie nových nositelů Ceny českých knihovníků

Všem oceněným gratulujeme!

Autorkou fotografie Iva Jahelky je Linda Jansová (Národní knihovna ČR), ostatní fotografie použité v článku pořídil Václav Jansa (Osvobozená knihovna, z. s.). Další fotografie jsou k dispozici na Facebooku v albech 10. valná hromada SKIP a konference o architektuře knihoven (Linda Jansová), Celostátní kulatý stůl a 10. valná hromada SKIP (Václav Jansa) a Společenský večer u příležitosti 10. valné hromady SKIP (Václav Jansa).

Komentáře k článku