Ze zasedání předsednictva výkonného výboru SKIP za období duben až červen 2019

V období od dubna do června 2019 se uskutečnila dvě zasedání předsednictva výkonného výboru SKIP (v obou případech v Klementinu). Níže jsou shrnuty nejdůležitější body, kterým byla věnována pozornost.

24. 4. 2019

  • Valná hromada SKIP je prakticky za dveřmi. Je vše na 13.–14. 6. 2019 do Obecního domu v Praze připravené? Co lze zajistit s předstihem, co až na místě samém? Nelze na nic zapomenout. Hospodářka SKIP provádí první finanční odhady na valnou hromadu.

  • Podklady k valné hromadě se v rámci úspor pro účastníky poprvé nebudou tisknout. Vše bude vystaveno na webu a každý má možnost se na valnou hromadu dopředu připravit.

  • V nejbližších dnech budou z důvodů nevyčerpání financí vyhlášena druhá kola dotačních řízení VISK 1 a 3.

  • K připomínkování je připravena Zpráva o činnosti SKIP v období 2016 až 2019.

  • Stále se ještě pracuje na podkladech pro účastníky panelové diskuze, která za účasti VIP hostů proběhne na zahájení valné hromady SKIP 13. 6. 2019.

13. 5. 2019

  • Dokumenty k valné hromadě jsou již vystaveny na webu SKIP. Zbývá doladit doprovodné programy – kulatý stůl a konferenci Architektura knihoven. Pro kulatý stůl byla navržena tři hlavní témata: Knihovny jako součást vzdělávacího systému, Knihovny jako centrum komunity a Investice do výstavby nových knihoven. Podklady k diskuzi budou zaslány panelistům i moderátorovi.

  • Správu všech knihovnických elektronických konferencí od poloviny května převezme Národní knihovna ČR. Současní uživatelé budou automaticky převedeni a o změnách informováni.

  • Kolega Matušík přeložil Manifest pro evropské knihovny – Knihovnický manifest pro Evropu, který vydala EBLIDA. Bylo navrženo oslovit s manifestem kandidáty do Evropského parlamentu (jednotlivce i politické strany).

Komentáře k článku