Exkurze do pražských knihoven v první polovině roku 2019

Autor: 

Číslo: 

Rubrika: 

Klíčová slova: 

Region: 

V prvním pololetí roku 2019 uspořádala pražská organizace SKIP celkem šest exkurzí do šesti knihoven, kterých se zúčastnilo 114 zájemců.

Jako první proběhla v lednu exkurze v nově rekonstruované Knihovně CEFRES, která měla 18 účastníků. CEFRES je francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, který u nás a ostatních zemích Visegrádské čtyřky funguje od roku 1991. Knihovna ústavu CEFRES je otevřena veřejnosti; kromě výpůjček knih a časopisů poskytuje také přístup k francouzským elektronickým databázím z oblasti humanitních a společenských věd. Nedávno prošla zajímavou rekonstrukcí, které se chopili architekti z knihovnám známého ateliéru Projektil architekti.

Knihovna CEFRES
Knihovna CEFRES

V únoru následovala exkurze do Ústřední knihovny Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí. Tato významná knihovna oslavila v roce 2018 výročí 90 let od svého otevření. Budovu tehdy vybudovala Pražská městská pojišťovna a darovala ji městu pro účely knihovny při příležitosti desátého výročí vzniku Československa. Knihovna patřila mezi nejmodernější v Evropě. V 70. a 80. letech se stav knihovny zhoršoval a na počátku 90. let bylo rozhodnuto o přestavbě knihovny. Rekonstruovaná knihovna byla otevřena veřejnosti v roce 1998. Knihovna poskytuje veřejnosti bezpočet služeb a je také kulturním a vzdělávacím centrem s několika multifunkčními sály a klubovnou. Kromě nejdůležitějších oddělení a provozů knihovny jsme měli také možnost prohlédnout si tzv. primátorskou rezidenci. Původní byt zařízený ve stylu art deco byl určen pražským primátorům pro soukromé účely, nyní již není obýván a používá se jen k reprezentativním účelům. Exkurzi si nenechalo ujít 25 zájemců.

Ústřední knihovna Městské knihovny v Praze
Ústřední knihovna Městské knihovny v Praze

Primátorská rezidence
Primátorská rezidence

V březnu jsme měli možnost navštívit nově zrekonstruované Národní muzeum a především prostory Knihovny Národního muzea. Národní muzeum v několika posledních letech procházelo velmi náročnou rekonstrukcí, která byla zahájena v roce 2015. V říjnu roku 2018 byla budova částečně otevřena při příležitosti oslav 100. výročí založení republiky. V únoru 2019 proběhla finální kolaudace a v současnosti probíhají dokončující práce některých interiérů či instalace stálých výstav. Účastníci exkurze měli příležitost prohlédnout si nově zrekonstruované prostory knihovny ještě před vybavením mobiliářem a před nastěhováním pracovníků a knihovního fondu. Exkurze se zúčastnilo 26 osob.

Národní muzeum – zatím prázdné sklady knihovny
Národní muzeum – zatím prázdné sklady knihovny

Cílem další exkurze, tentokrát dubnové, byla Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Knihovna je příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Ministerstvo kultury ČR. Jejím hlavním účelem je zpřístupňovat nevidomým a zrakově postiženým osobám informace a umělecké hodnoty prostřednictvím Braillova písma, zvukových záznamů (např. audioknih, reliéfní grafiky či digitálních textů). K hlavním činnostem patří výroba publikací tištěných Braillovým písmem, zvukových nahrávek  a reliéfních grafik. Poskytuje také služby (osobní výpůjčky, zásilkové a rozvážkové výpůjčky, přepisovací a načitatelské služby, prodej slepeckých knih, papíru nebo hudebnin) a důležitá je také metodická činnost. Tu poskytuje ostatním veřejným knihovnám, jež půjčují její produkci. Měli jsme možnost podívat se do expedice, odkud odcházejí zásilky do celé ČR, i do zvukového studia, kde probíhá nahrávání audioknih. Exkurze byla zakončena v tiskárně, kde nám byly předvedeny všechny stroje a nejdůležitější publikace, které tiskárna tiskne. Exkurze přilákala 15 účastníků.

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana – produkce tiskárny
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana – produkce tiskárny

V květnu následovala exkurze v Knihovně Psychiatrické nemocnice Bohnice, kterou si nenechalo ujít 18 zájemců. Knihovna v Bohnicích má více než stoletou tradici – vznikla již v roce 1910. Během druhé světové války sem byly převezeny knihy ze zrušeného Českého královského ústavu pro choromyslné v Praze (dnešní Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy). Nejstarší odborné knihy pocházejí z konce 18. století. V současnosti je pro pacienty k dispozici především beletrie, populárně-vědecká literatura, autobiografické romány, cestopisy, pohádky apod. Historický fond odborné knihovny může sloužit všem, kteří se zabývají historií péče o duševně nemocné. Kromě toho probíhají v knihovně různé kulturní a vzdělávací akce a pravidelně se zde koná biblioterapie. Měli jsme také možnost podívat se po rozsáhlém areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice. Ten vznikal v letech 1903–1916 na „zelené louce“ a má rozlohu 64 hektarů. Dominantami areálu jsou kostel sv. Václava a hlavní budova. Součástí areálu je i bývalý velkostatek, kde v současnosti funguje socioterapeutická farma. Navštívili jsme také terapeutické dílny pro pacienty, skleníky a viděli jsme řadu dalších zajímavostí.

Knihovna Psychiatrické nemocnice Bohnice – terapeutická dílna v knihovně
Knihovna Psychiatrické nemocnice Bohnice – terapeutická dílna v knihovně

Před prázdninami proběhla exkurze do Knihovny Poštovního muzea. V současnosti obsahuje knihovní fond asi 15 tisíc jednotek. Ten tvoří především poštovní úřední pomůcky, jízdní řády a přehledy silničních, vlakových a leteckých kurzů. Jsou zde soustředěny sbírky zákonů a nařízení od poloviny 18. století, nechybí ani telefonní seznamy od roku 1883, cestovní příručky (itineráře) ze 17. a 18. století, poštovní lexikony nebo telefonní, telegrafní a radiokomunikační příručky. K dispozici jsou také české a zahraniční katalogy poštovních známek, publikace věnované tvůrcům známek, tiskovým technikám a další filatelistická literatura. Měli jsme také možnost navštívit samotné muzeum, které se kromě expozic může pochlubit nástěnnými malbami z roku 1847 od významného českého malíře Josefa Navrátila. Na exkurzi se přihlásilo 12 zájemců.

Knihovna Poštovního muzea
Knihovna Poštovního muzea

Autorkou fotografií je Vladana Pillerová z Národní knihovny ČR.

Komentáře k článku