Závěrečný kulatý stůl Knihovna – věc veřejná

Závěrečný kulatý stůl Knihovna – věc veřejná proběhl 13. června 2019 v dopoledních hodinách před 10. valnou hromadou SKIP (viz též samostatný článek o valné hromadě) v Sladkovského sále Obecního domu v Praze. Byl završením série besed, které probíhaly v roce 2018 v jednotlivých krajích ČR.

Diskuze se zúčastnili:

 • Mgr. Blanka Skučková, vedoucí oddělení literatury a knihoven Ministerstva kultury;

 • Ing. Petr Pavlík, Ph.D., náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy;

 • PhDr. Aleš Pekárek, vedoucí oddělení řízení (operačních programů) Ministerstva pro místní rozvoj;

 • Ing. arch. Jan Florian, místopředseda Spolku pro obnovu venkova;

 • prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., ředitel Moravské zemské knihovny;

 • PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR.

Účastníci kulatého stolu s moderátorem (foto: Linda Jansová, Národní knihovna ČR)

Účast v diskuzi přislíbili, ale bohužel nedorazili:

 • předseda vlády ČR Ing. Andrej Babiš;

 • ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, Ph.D.;

 • ministr kultury doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.;

 • předseda Svazu měst a obcí Mgr. František Lukl, MPA;

 • předsedkyně Spolku pro obnovu venkova Ing. Veronika Vrecionová;

 • generální ředitel Národní knihovny ČR PhDr. Martin Kocanda.

Diskuzi profesionálně, s přehledem a humorem vedl Jan Pokorný, ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu.

V úvodním slovu dostali zúčastnění příležitost vyslovit svůj názor na to, jaká by měla být ideální knihovna v současném digitálním světě. Názory účastníků kulatého stolu korespondovaly s tím, jaké o ideální knihovně máme představy my jako knihovníci a jak bychom chtěli, aby je vnímali i naši zákazníci či zřizovatelé. Padaly přívlastky jako moderní, vzdělávací, rozmanitá, internetová; byla zmíněna knihovna jako místo setkávání nebo nositelka kulturního dědictví. Zástupkyně Ministerstva kultury B. Skučková správně připomněla, že máme již i definici toho, jak mají knihovny vypadat – jednak Standard pro dobrou knihovnu, jednak aktuální koncepci rozvoje knihoven. Knihovnu vnímáme jako pilíř demokratické společnosti a důležitého činitele na poli neformálního vzdělávání.

Právě spolupráci se školními knihovnami a úloze Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla věnována další část diskuze. Bohužel pro nás knihovníky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se podle slov svého zástupce soustřeďuje pouze na metodické působení a nikoliv na přímé řízení či podporu knihoven. Proto se posluchači nedočkali pozitivních zpráv ani v otázce rozvoje školních knihoven, ani v otázce podpory profesního vzdělávání.

Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj A. Pekárek apeloval na knihovny, aby využily evropských fondů tak, jak to doposud učinily některé krajské knihovny a z menších knihoven Městská knihovna v Písku, jež otevřela novou budovu v dubnu letošního roku. Pro nové plánovací období, tedy na roky 2021–2027, budou opět k dispozici finanční prostředky na rozvoj neformálního vzdělávání. Toho by knihovny mohly a měly využít. Problémem je samozřejmě spolufinancování, které může činit 25–45 %. Jak se s tímto problémem vypořádat, ukazuje Jihomoravský kraj s vytvořeným programem pro rozvoj malých obcí určeným mj. na podporu nezbytných spoluinvestic.

Diskuze se nevyhnula ani rekonstrukci Klementina. Panují obavy z omezení přístupu ke knihovnímu fondu, když je v bednách umístěno 900 tisíc svazků, které jsou nepřístupné. Je žádoucí provést zhodnocení kladů, záporů a hrozících rizik již nyní, při ukončení druhé etapy, nikoliv až po skončení celé mnohaleté akce, aby nedocházelo k dalšímu zhoršení neuspokojivého stavu.

V závěrečném zhodnocení účastníci ocenili věcnost celého dopoledního jednání a zaměření na aktuální témata. A co si z kulatého stolu odnesl běžný posluchač? Vědomí, že když si nepomůžeme sami, nikdo to za nás neudělá. Takže musíme opět trpělivě a soustavně pracovat na rozvoji svých knihoven, využívat nabízené příležitosti a zároveň lobbovat a přesvědčovat své zřizovatele a všechny další zainteresované strany o tom, že knihovny mají důležité místo v rozvoji občanské společnosti a že jejich význam v tomto směru stále vzrůstá. Jinými slovy musíme pracovat tak, jak to – za významné podpory ze strany SKIP – děláme už prakticky 30 let.

Další fotografie jsou k dispozici na Facebooku v albech 10. valná hromada SKIP a konference o architektuře knihoven (Linda Jansová) a Celostátní kulatý stůl a 10. valná hromada SKIP (Václav Jansa).

Vaše hodnocení: 'dávám palec nahoru'.

Komentáře k článku