Seminář Knihovny jako centra vzdělávání

S velkým zájmem jsem se přihlásila na seminář Knihovny jako centra vzdělávání, který se konal v Goethe-Institutu v Praze 24. dubna 2023 a pořádal jej SKIP právě s Goethe-Institutem.

Vlastnímu semináři předcházela exkurze do Knihovny Goethe-Institutu. V předsálí knihovny byla k vidění výstava knih německého spisovatele Otfrieda Preusslera nazvaná Malá čarodějnice, velká kouzla. Magický svět Otfrieda Preusslera. Byla uspořádána u příležitosti stého výročí narození tohoto původem libereckého autora.

O libereckém mládí Otfrieda Preusslera
O libereckém mládí Otfrieda Preusslera

Vystavené knihy a informace o autorovi doplňoval exponát v podobě velkého havrana s rozevřenými křídly, který se v jeho knihách objevuje.

Výstavě vládl havran
Výstavě vládl havran

V knihovně si zájemci mohou půjčovat knihy, časopisy, audioknihy i DVD. Knihovna je otevřena šest dní v týdnu, v dopoledních hodinách je bez přítomnosti knihovníka. V nabídce je také Knihovna věcí; podrobnější informace jsou dostupné na webových stránkách.

Knihovna jako místo pro malé i velké programátory a krotitele robotů

První přednášející semináře byla mediální pedagožka Jana Scheider z Městské knihovny v Drážďanech. Drážďany mají přes 566 000 obyvatel. Knihovna má centrální knihovnu a 19 poboček. Knihovna se po covidových letech snažila vykompenzovat deficit z doby pandemie a přilákat mladé lidi do knihovny. S projektem Tady se něco děje! (Hier ist was los!) se jim záměr podařil. Během prázdnin pořádají různé aktivity pro děti (i s rodiči) a mládež s moderními technologiemi. Účastníci vytvářejí podcasty, mohou si vyzkoušet filmování, vytváření her a animací nebo si mohou pomocí obrázků naprogramovat roboty pomocí obrázků (tuto aktivitu lze využít pro  děti od čtyř let, ale také pro seniory).

Knihovna realizuje fotografické projekty, kdy fotografové chodí s dětmi venku, fotí a poté se učí, jak dále s fotografiemi pracovat. Pořádají workshopy s autory knih i ilustrátory, ve kterých se mohou např. naučit malovat komiks. Různých bezplatných prázdninových kurzů se zúčastnilo více než 1 500 zájemců.

Vysokoškolské knihovny a blended learning: vzdělávání, služby, informační zdroje

Další přednášející byla Hana Landová z Knihovny České zemědělské univerzity v Praze a z Asociace knihoven vysokých škol ČR. Upozornila, že během uplynulých dvou let se na vysokých školách změnilo prostředí i forma výuky a je nutné, aby na to zareagovaly i vysokoškolské knihovny. Studenti již nechodí do knihovny pouze studovat, ale též odpočívat, zahrát si šachy, setkat se s kamarády. Je nutné přizpůsobit rozsah tištěných a elektronických knihovních fondů, aby byly studentům k dispozici a mohli je získat, když je potřebují.

Technické vzdělávání pro děti a pedagogy

Poslední příspěvek nám představil originální vzdělávací programy pro děti i učitele zaměřené na fungování technického světa kolem nás bez použití tabletů a počítačů. Děti si takto rozvíjí logické a informatické myšlení. Barbora Vítová z Malé technické univerzity nás informovala o vzdělávacích programech pro mateřské školy a první až třetí ročník základních škol. Děti si hrají na elektrikáře, instalatéry či architekty názorně a jednoduše a propojí si čtenářskou, matematickou a polytechnikou gramotnost. Mezi přítomnými knihovníky a knihovnicemi vzbudila Barbora Vítová velký zájem o tyto pořady a doufám, že většina z nás účastníků semináře bude s Malou technickou univerzitou více spolupracovat!

Závěrem

Kromě prezentací (odkazy na ně najdete na webu SKIP) je k dispozici i videozáznam, a to v češtiněněmčině:

Za získání všech informací na semináři jsem moc ráda a těším se na další!

Z oken Goethe-Institutu se naskýtá výhled přímo na Pražský hrad
Z oken Goethe-Institutu se naskýtá výhled přímo na Pražský hrad

Autorkou fotografií je Naděžda Picková z Městské knihovny Čelákovice.

Komentáře k článku