Nový depozitář Moravské zemské knihovně v Brně poskytne prostor pro uložení fondů nejméně na následujících čtyřicet let

Jako většina knihoven u nás se i Moravská zemská knihovna v Brně potýkala s rozrůstajícím se fondem a z toho pramenícím nedostatkem skladovacích prostor. Knihovní fond se přitom každoročně rozroste asi o jeden kilometr.

Za stávajících podmínek by přibližně za pět let nastal v hlavní budově Moravské zemské knihovny, tj. na adrese Kounicova 65a, nedostatek kapacit pro uložení některých částí fondu a přibližně za deset let by místo došlo zcela. To by zásadním způsobem ohrozilo zákonem stanovené poslání knihovny, tedy uchovávat budoucím generacím mimo jiné všechny dokumenty publikované na našem území (tzv. povinný výtisk).

Na dobu minimálně dalších 40 let Moravská zemská knihovna uložení svých početných fondů vyřešila stavbou nového depozitáře, přesněji řečeno částečnou rekonstrukcí budovy H1, kterou knihovna získala do majetku v roce 2006, a přibližně ze třetiny dostavbou tohoto objektu.

Pohled na nový depozitář od Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Pohled na nový depozitář od Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Architektonicky je nový depozitář dílem firmy Adam Rujbr Architects, která připravila jak projekt pro stavební povolení, tak projekt realizační. Samotná stavba byla realizována v místě původního objektu, který byl postaven v letech 1976–1978 a v minulosti sloužil jako výpočetní středisko.

Stavba depozitáře byla zahájena na podzim roku 2020. Do října 2022 ji dodavatel, jímž byla olomoucká firma GEMO a. s., dokončil, zkolaudoval a v listopadu novou budovu předal knihovně.

Povrch fasády nového depozitáře (ocel COR-TEN®)
Povrch fasády nového depozitáře (ocel COR-TEN®)

Projekt výstavby depozitáře byl navržen tak, že část z původní budovy byla zachována a rekonstruována, druhá část pak zbourána a následně byla přistavěna čtyři nadzemní podlaží. Nadstavbu tvoří monoblok zjemněný členěním oken a jedním velkým otvorem ze severní a jižní fasády. Okna byla opatřena předokenní žaluzií pro snížení nežádoucích tepelných zisků i UV fólií pro ochranu depozitu před poškozením UV zářením. Objekt má dvě podzemní a čtyři nadzemní podlaží a je vytápěn i chlazen tepelnými čerpadly. Jedna technická zajímavost. Nejhlubší pilot, na nichž je budova H1 založena, byl zavrtán 18 metrů pod zem.

Regálový systém Forster

Regálový systém Forster
Regálový systém Forster

Ve druhém podzemním podlaží je objekt depozitáře s hlavní budovou knihovny propojen koridorem. Ten byl dokončen v roce 2009 a slouží pro dopravu knihovních fondů a vedení instalací. Propojení obou objektů zůstalo přirozeně zachováno a zajišťuje vynikající dostupnost knihovního fondu.

Nový depozitář byl slavnostně otevřen 16. ledna 2023 (zprava: ministr kultury Martin Baxa, ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček a hejtman Jan Grolich)
Nový depozitář byl slavnostně otevřen 16. ledna 2023 (zprava: ministr kultury Martin Baxa, ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček a hejtman Jan Grolich)

V průjezdu
V průjezdu

Ředitel knihovny Tomáš Kubíček při slavnostním projevu
Ředitel knihovny Tomáš Kubíček při slavnostním projevu

Prostor badatelny Moravské galerie v Brně (zprava: Jiří Nantl, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, ředitel knihovny Tomáš Kubíček, ministr kultury Martin Baxa a hejtman Jan Grolich)
Prostor badatelny Moravské galerie v Brně (zprava: Jiří Nantl, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, ředitel knihovny Tomáš Kubíček, ministr kultury Martin Baxa a hejtman Jan Grolich)

Do nových prostor v budově H1 se z hlavní budovy přesunuly oddělení Česká knihovna a odbor Knihovny.cz; součástí jsou i dva inspekční pokoje. Vzhledem k tomu, že část budovy nebude ihned po dokončení využita přímo pro potřeby Moravské zemské knihovny, bylo druhé nadzemní patro po dobu 30 let dáno do nájmu Moravské galerie v Brně, která tím dočasně vyřešila své prostorové problémy.

Prostor badatelny Moravské galerie v Brně
Prostor badatelny Moravské galerie v Brně

Stavba celkově stála 250 milionů Kč a byla financována ze státního rozpočtu. Nový depozitář Moravské zemské knihovny najdete na adrese Bulínova 1, Brno.

Fotografie pocházejí z archivu Moravské zemské knihovny.

Komentáře k článku