Spolupráce se slovenskými kolegy v oblasti profesního vzdělávání

Národní knihovna ČR získala na období 2021–2027 akreditaci Erasmus+ v oblasti vzdělávání dospělých. Cílem projektu je zlepšování znalostí zaměstnanců Národní knihovny ČR v oblasti online vzdělávání, zlepšování jejich jazykových znalostí a rozvoj inovačního vzdělávání v oblasti knihovnictví.

V rámci programu Erasmus+ jsme s kolegou Hanušem Hemolou z Národní knihovny ČR navštívili ve dnech 12. až 18. června 2022 Státní vědeckou knihovnu v Košicích, Univerzitní knihovnu Technické univerzity v KošicíchUniverzitní knihovnu v Bratislavě. Kvůli nákaze covid-19 jsme nemohli navštívit Městskou knihovnu v Prešově. S kolegyněmi a kolegy jsme řešili problematiku celoživotního vzdělávání knihovníků, a to jak formálního, tak neformálního.

Situace v oblasti formálního vzdělávání na Slovensku je ještě složitější než v ČR, ačkoliv se také slovenští kolegové snaží o užší spolupráci s jediným akademickým pracovištěm, a to v Bratislavě. Katedra knihovní a informační vědy na Univerzitě Komenského v Bratislavě připravuje budoucí generace informačních specialistů pro management knihoven, podporu znalostní ekonomiky a zvládnutí informační exploze. Vzdělává experty na ochranu kulturního dědictví uloženého v historických knihovních fondech, rukopisech a starých tiscích. Vychovává kvalifikované zprostředkovatele pro procesy v literární komunikaci, ale i v elektronické síti. Bratislavská katedra je nejstarším univerzitním pracovištěm v rámci oboru na Slovensku a jako jediná nabízí studium na všech třech vysokoškolských stupních.

Oblast neformálního vzdělávání zaměstnanců knihoven na Slovensku všeobecně upravuje zákon o knihovnách. Knihovník je na Slovensku dostatečně přesně popsán v Národní soustavě povolání, kterou definuje zákon č. 5/2004 o službách zaměstnanosti jako celostátní, jednotný informační systém popisu standardních nároků trhu práce na jednotlivá pracovní místa. Národní soustava povolání určuje požadavky na odborné dovednosti a praktické zkušenosti potřebné na vykonávání pracovních činností na trhu práce. Ovšem na rozdíl od ČR není tento systém na Slovensku využíván.

Některé knihovny získaly akreditaci na poskytování odborného vzdělávání knihovníků, ale nedá se hovořit o nějaké systematické a promyšlené koncepci poskytování neformálního vzdělávání knihovnami.

Za poslední desetiletí se podstata knihovnické práce mění a oslabuje vazba knihovnické profese na knihovny. Do popředí se dostávají aktivity typu komunitně zaměřená kultura a osvětová práce s veřejností, zprostředkování informací a poznatků, management a marketing knihoven. Tradiční odborné kompetence knihovníků se rozšiřují o kompetence vědecké, sociální, kulturní, ekonomické a technologické. Tento vývoj v oblasti formálního a neformálního vzdělávání je nutné systematizovat a chceme na tom pracovat i se slovenskými knihovníky a knihovnami.

Erasmus+ – logo

Komentáře k článku