Z činnosti Klubu dětských knihoven Zlínského kraje v roce 2022

Regionální klubko Klubu dětských knihoven SKIP Zlínského kraje v roce 2022 realizovalo řadu aktivit, z nichž ty nejdůležitější představujeme níže.

Ve dnech 19. a 20. října a 10. listopadu 2022 se v rámci společného projektu SKIP pro rok 2022 za region Velká Morava uskutečnily čtyři besedy s autorem, básníkem, komikem hercem a textařem Lukášem Pavláskem. Na 200 malých čtenářů v knihovnách Zlínského kraje tak mohlo zažít recitaci i autorské čtení a besedu. Máme radost, že všichni účastníci odcházeli nadšení a inspirovaní k četbě (nejen) Lukášových knih. Samotné setkání se známým autorem je vždy zážitkem a určitě také motivací k dalším čtenářským dobrodružstvím.

Beseda s Lukášem Pavláskem v Masarykově veřejné knihovně Vsetín
Beseda s Lukášem Pavláskem v Masarykově veřejné knihovně Vsetín

Lukáš Pavlásek v Uherském Hradišti
Lukáš Pavlásek v Uherském Hradišti

Společná fotografie jedné ze zúčastněných tříd s Lukášem Pavláskem
Společná fotografie jedné ze zúčastněných tříd s Lukášem Pavláskem

Dne 14. září 2022 se v Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti uskutečnilo setkání klubka, na které jsme pozvali Mgr. Pavlínu Lišovskou z Centra dětského čtenářství v Brně a Alenu Visurovou s Bc. Moniku Birtusovou z Městské knihovny v Bruntále, které si pro kolegyně z knihoven Zlínského kraje připravily praktické ukázky práce s dětskou poezií. O rytmizaci říkadel a básniček, o důležitosti intonace či o asociacích v poezii v příspěvku Na vlnách bás(ně)ní práci s dětským čtenářem pohovořila Mgr. Pavlína Lišovská. Na ni svými náměty na lekce skvěle navázaly výše zmíněné kolegyně z bruntálské knihovny a my jsme se přesvědčili, že poezii je možné vytvořit například i z běžného nákupního seznamu. Všichni přítomní si vyzkoušeli řadu praktických dovedností, které jistě využijí i ve svých knihovnách při realizaci lekcí pro děti a mládež.

Ze zářijového setkání klubka v Uherském Hradišti

Ze zářijového setkání klubka v Uherském Hradišti

Ze zářijového setkání klubka v Uherském Hradišti

Ze zářijového setkání klubka v Uherském Hradišti
Ze zářijového setkání klubka v Uherském Hradišti

Už od roku 2001 čtyři knihovny Zlínského kraje pravidelně vyhlašují společnou literární soutěž a následně odměňují své nejlepší mladé literáty. V roce 2022 slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola proběhlo v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, kde vydali i sborníček vítězných prací. Nový ročník regionálních kol literárních soutěží pro děti do 15 let jsme vyhlásili v Týdnu knihoven 2022, a to na téma Dobré zprávy.

Fotografie pocházejí z archivu Regionálního klubka Klubu dětských knihoven SKIP Zlínského kraje.

Komentáře k článku