Co venkovské knihovny umějí a mohou 2022 na Valašsku

Vzdělávací seminář Co venkovské knihovny umějí a mohou je primárně určen malým knihovnám v obcích do 7 500 obyvatel a úzce navazuje na cenu Knihovna roku, kterou uděluje Ministerstvo kultury za dlouhodobé zásluhy o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádný přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Hlavními aktéry jsou knihovny soutěžící v rámci Knihovny roku (základní knihovna) a odborníci z oboru knihovnictví.

Seminář má dva základní cíle. Tím prvním je vzdělávání knihovníků v oboru, a to jak prostřednictvím příkladů dobré praxe, tak odborných přednášek. Vzájemné sdílení služeb, které knihovny nabízejí, a pořádání akcí, o které je mezi návštěvníky zájem, jsou jedním z důležitých podnětů pro další práci knihoven. Odborné přednášky ukotvují úlohu knihovny v obci a pomohou určit její další směřování. Druhým cílem je navázání dobrých pracovních vztahů, které vedou ke vzájemné spolupráci, a neméně důležitých osobních vztahů, které jsou spojovacím článkem knihovnické komunity a patří k důležitým benefitům knihovnictví jako oboru.

V roce 2022 byl již 18. ročník semináře zahájen ve čtvrtek 22. září v Masarykově veřejné knihově Vsetín příspěvkem Ing. Jany Tomancové (Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně) Proměny knihoven Zlínského kraje. Následovaly příspěvky Tak trochu jiná Knihovna roku aneb Kdo soutěžil v roce 2020 (Mgr. Lucie Macháčková, Národní knihovna ČR) , Nebojme se komunikovat (Mgr. Kateřina Janošková, Masarykova veřejná knihovna Vsetín) a Informace jsou jako jahody: Jak v knihovně pěstovat mediální a digitální gramotnost (Mgr. Tereza Lišková, Nadace OSF). Večerní program byl věnován komentované prohlídce Masarykovy veřejné knihovny Vsetín a Mozkohrátkám – mozku a jeho zákoutím a tomu, jak ho trénovat s dětmi (Ludmila Holbíková, Masarykova veřejná knihovna Vsetín). Na společenském večeru nechyběla valašská cimbálovka s výbornými muzikanty ani připomenutí valašských tradic (například luženské dožínky nebo čepení nevěsty).

Jana Tomancová přítomné seznamuje s proměnami knihoven Zlínského kraje
Jana Tomancová přítomné seznamuje s proměnami knihoven Zlínského kraje

O vsetínských Mozkohrátkách
O vsetínských Mozkohrátkách

Účastníci semináře v Masarykově veřejné knihovně Vsetín

Účastníci semináře v Masarykově veřejné knihovně Vsetín

Účastníci semináře v Masarykově veřejné knihovně Vsetín

Účastníci semináře v Masarykově veřejné knihovně Vsetín
Účastníci semináře v Masarykově veřejné knihovně Vsetín

Páteční hlavní odborný program proběhl v Knihovně Halenkov oceněné titulem Knihovna roku 2020. V jednotlivých příspěvcích představily především knihovny soutěžící v roce 2020 své příklady dobré praxe: Obyčejné knihovní aktivity neobyčejně (Mgr. Jana Štěpáníková, Místní knihovna Bolatice), Vesnický příměstský tábor (Ivana Kalinová, Místní knihovna Hodice), Knihovna dětem – přidaná hodnota výuky pro MŠ (Mgr. Eliška Urbanová, Místní knihovna Litobratřice), Pes nejlepší přítel člověka, informatická lekce pro MŠ a první stupeň ZŠ (Mgr. Marcela Šuláková, Knihovna Halenkov) a Knihovna Hradištko – centrum obecní paměti (Lucie Hašková). Další příspěvky se zaměřily na dotační programy na podporu výstavby, rekonstrukce a činnosti knihoven v malých obcích, proměny interiérů knihoven z pohledu dodavatele a na funkční prostor knihoven: Dotační programy na podporu výstavby, rekonstrukce a činnosti knihoven v malých obcích (PhDr. Vít Richter, Národní knihovna ČR), Malými krůčky k funkční knihovně (Mgr. Miroslava Sabelová, Knihovna města Ostravy), Proměny interiérů knihoven z pohledu dodavatele (Lukáš Pajer, Ceiba).

O vesnickém příměstském táboru pohovořila Ivana Kalinová
O vesnickém příměstském táboru pohovořila Ivana Kalinová

Společná fotografie účastníků před Knihovnou Halenkov
Společná fotografie účastníků před Knihovnou Halenkov

Na zpáteční cestě z Halenkova do Vsetína si účastníci prohlédli knihovnu v Huslenkách – knihovnu, kterou navštěvují čtenáři i v době, kdy tam knihovník není. Stačí si jen půjčit klíče na obecním úřadě, pobýt v knihovně a pak je zase vrátit.

Před kostelem Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích
Před kostelem Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích

Závěr semináře patřil opět vsetínské knihovně a jejím ozobotům, beebotům a jiným „botům“. Brýle pro virtuální realitu byly hitem, který si chtěl vyzkoušet každý.

Virtuální realita v Masarykově veřejné knihovně Vsetín
Virtuální realita v Masarykově veřejné knihovně Vsetín

Děkujeme všem, kteří se na přípravě i programu semináře podíleli, protože bez nich by určitě nebyl tak skvělý. Všechny prezentace jsou k dispozici na webu semináře.

V roce 2023 se setkáme v Knihovně J. M. Hovorky ve Statenicích, tedy v Knihovně roku 2021. Tak na viděnou tentokrát ve Středočeském kraji!

Autorkou fotografií je Lenka Látalová z Masarykovy veřejné knihovny Vsetín.

Komentáře k článku