Studijní cesta do Zemské a městské veřejné knihovny Josepha Conrada-Korzeniowského v Gdaňsku

Národní knihovna ČR získala na období 2021–2027 akreditaci Erasmus+ v oblasti vzdělávání dospělých. Cílem projektu je zlepšování znalostí zaměstnanců Národní knihovny ČR v oblasti online vzdělávání, zlepšování jejich jazykových znalostí a rozvoj inovačního vzdělávání v oblasti knihovnictví.

Zemská a městská veřejná knihovna Josepha Conrada-Korzeniowského v Gdaňsku je samosprávná kulturní instituce, provozovaná a financovaná společně Pomořským vojvodstvím a městem Gdaňsk. Jejími základními cíli jsou uchovávat národní dědictví se zvláštním důrazem na úspěchy Pomořského vojvodství a uspokojovat a rozvíjet čtenářské, vzdělávací, informační a kulturní potřeby obyvatel Pomořského vojvodství.

Knihovnu v Gdaňsku – stejně jako všechny ostatní veřejné knihovny v Polsku – mohou uživatelé využívat zdarma. Nevybírají se ani žádné registrační poplatky. Zájemce o využívání služeb knihovny se registruje jen jednou a pak už je jejím uživatelem stále. Od ledna 2017 platí Metropolitní karta pro kulturu i ve všech veřejných knihovnách v Trojměstí (Gdaňsk, Gdyně, Sopoty) a mnoha dalších v Pomořském vojvodství. Slouží nejen jako čtenářský průkaz, ale také jako slevová karta do dalších kulturních zařízení ve městě Gdaňsk a v blízkém okolí. Držitel karty má slevy na koncerty, divadelní představení, výstavy, kavárny, kina i různé kurzy. O kartu lze požádat v kterékoli veřejné knihovně v Trojměstí a také v dalších knihovnách a kulturních institucích, které se do programu zapojily.

Samotné město Gdaňsk má cca 471 000 obyvatel (Trojměstí pak cca milion obyvatel). Z našeho pohledu je knihovna v Gdaňsku krajská s městskou funkcí. Kromě hlavní budovy, ve které sídlí i American Corner, disponuje dalšími 30 pobočkami.

American Corner byl otevřen v květnu 2022. V rámci služeb například půjčuje knihy v angličtině, spolupracuje s Velvyslanectvím USA v Polsku, pořádá různé kulturní a vzdělávací aktivity spojené s USA. V současné době poskytuje také prostor diskusním klubům pro Ukrajince a Bělorusy, kteří v Gdaňsku žijí. Kluby se zaměřují na konverzaci v polském jazyce, ale také na řešení otázek běžného života, např. jak přihlásit děti do školy nebo jak se registrovat na úřadu práce.

Hlavní budova knihovny
Hlavní budova knihovny

Vstup
Vstup

Studovna
Studovna

Čítárna
Čítárna

American Corner
American Corner

Pobočky jsou různě velké a některé zaměřené na konkrétní skupinu uživatelů. Největší pobočka sídlí v obchodním centru Manhattan, kde má k dispozici téměř celé čtvrté patro budovy. Kromě neděle je pro veřejnost otevřena každý den od devíti hodin dopoledne do devíti hodin večer. Ve svém fondu má největší komiksovou knihovnu v Polsku (cca 30 000 svazků). Za zmínku stojí i to, že v rámci knihovního fondu je zde vyčleněna literatura autorů oceněných Nobelovou cenou za literaturu.

Pobočka v obchodním centru Manhattan

Pobočka v obchodním centru Manhattan
Pobočka v obchodním centru Manhattan

Knihovny obecně hojně využívají Ukrajinci, proto je zpravidla na pobočkách vyčleněn knihovní fond v ukrajinském jazyce. Největší zájem je o knihy pro děti, ale v nabídce jsou i knihy pro dospělé. Nejpočetnější fond literatury v ukrajinštině je k dispozici v pobočce Ratuszowa. Při práci se seniory využívají knihovny pro trénování paměti ve skupině web Academia Umyslu. Na něm je např. k dispozici bezplatný průvodce pro seniory Stojí za to se učit v každém věku! Naučte se výhody tréninku mysli nebo Průvodce Akademií seniorské mysli Trénink paměti a koncentrace pro seniory UTW – Univerzita třetího věku a samozřejmě celá řada programů na trénování paměti. Na jedné z poboček se konají kurzy, ve kterých se pravidelně schází pětičlenná skupina po dobu osmi týdnů. Absolventi získají certifikát „mistra mysli“.

Pobočka Chelm

Pobočka Chelm

Pobočka Chelm
Pobočka Chelm

Pobočka Brzeźno

Pobočka Brzeźno
Pobočka Brzeźno

Pobočka Babie Lato
Pobočka Babie Lato

Ve veřejných knihovnách v Gdaňsku a v Pomořském vojvodství existují Diskusní knižní kluby. Členové klubu se již scházejí ve 104 klubech, z nichž 16 se nachází v pobočkách Zemské a městské veřejné knihovny Josepha Conrada-Korzeniowského v Gdaňsku. Diskusní knižní kluby zahájily svou činnost v rámci dlouhodobého celostátního programu Knižního institutu (Instytut Książki) Tu czytamy! podporujícího čtení. V roce 2014 byl projekt zařazen do Národního programu rozvoje čtení 2014–2020 Ministerstva kultury a národního dědictví.

Diskusní knižní kluby jsou čtenářské skupiny, jež sdružují lidi všech věkových kategorií, kteří rádi čtou a setkávají se, aby si popovídali o knihách. Ve Velké Británii knižní kluby fungují od roku 1926, v Polsku byly první skupiny založeny díky spolupráci Knižního institutu a Britské rady (British Council). Klubová setkání nemají přesně stanovenou podobu, jsou otevřena všem a každý je na nich vítán. Mohou být vedeny moderátorem nebo členem klubu. Moderátor nemusí být obeznámen s literaturou a členové klubu nemusí vést seriózní diskuse. Mohou se skvěle bavit, protože setkání mají být příležitostí nejenom k setkání s novými autory a knihami, ale i s novými lidmi, a k zábavě; je to tedy vlastně způsob trávení volného času. V rámci projektu jsou také organizovány setkání s oblíbenými autory, přednášky a workshopy.

Pro představu o vyžívání služeb gdaňské knihovny a jejích poboček dobře poslouží základní statistická data (za rok 2021): počet registrovaných čtenářů cca 86 000, prezenční výpůjčky cca 1 064 000, fyzické návštěvy na pobočkách cca 604 000, počet účastníků akcí pořádaných na pobočkách 10 685. S ohledem na epidemickou situaci byly všechny pobočky v roce 2021 od 22. března do 18. dubna uzavřeny; čítárny a další čtenářské koutky byly znovu otevřeny až 1. července.

Od srpna 2021 poskytuje knihovna v Gdaňsku službu Książka do domu. V našem prostředí ji známe jako donáškovou službu a v řadě našich knihoven už je považována za standardní službu. Knihy si mohou zájemci v pobočce nejbližší k bydlišti objednat telefonicky nebo e-mailem v pondělí a úterý. Rozvoz knih do domu je realizován pravidelně každý čtvrtek elektromobilem zakoupeným pro tento účel z prostředků samosprávy Pomořského vojvodství.

Od roku 2022 disponuje gdaňská knihovna čtyřmi książkomaty, které dávají čtenářům možnost bezpečně a pohodlně si knihovní dokumenty půjčovat a vracet je 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Některé české knihovny již také tuto službu nabízejí, a to prostřednictvím knihoboxů. Rozdíl je jen ten, že v ČR jsou knihoboxy určeny jen pro půjčování objednaných dokumentů, zatímco v Polsku je možné jejím prostřednictvím dokumenty i vracet.

Knihobox u pobočky Chelm
Knihobox u pobočky Chelm

Studijní cesta do gdaňské knihovny byla velmi dobrým a inspirativním vhledem do praktické činnosti polských veřejných knihoven. Přínosná byla i z hlediska navázání nových kontaktů a výměny zkušeností s polskými kolegy. Polští kolegové usilují o to, aby knihovny byly místem přístupným co nejširší veřejnosti a jejich služby byly dostupné pro každého obyvatele.

Autorkou fotografií je Lucie Macháčková z Národní knihovny ČR, pouze fotografie celkového pohledu na hlavní budovu knihovny a vstupu pořídil Roman Giebisch z téže instituce.

Erasmus+ – logo

Komentáře k článku