Slovo úvodem

Vážení a milí čtenáři,

v tomto čísle Bulletinu SKIP se dočtete například:

Přínosné čtení Vám za celou redakční radu Bulletinu SKIP přeje

Linda Jansová

Komentáře k článku