Od módní přehlídky po promítání aneb V Městské knihovně Planá nad Lužnicí to žije

V roce 2011 dostaly knihovnice i návštěvníci Městské knihovny Planá nad Lužnicí úžasný dárek. Tehdejší rada města odsouhlasila rozšíření stávajících prostor do celého patra a tím pádem se po letech mohla sestěhovat obě oddělení knihovny: pro děti i dospělé. S uspokojením můžeme říci, že v nově získaném prostoru se knihovnicím podařilo rozjet spoustu akcí a přilákat další čtenáře.

Nečekané stavební úpravy

O jedenáct let později se ke svému překvapení dozvěděly, že knihovna bude rozšířena o přístavbu, kde bude studovna a čítárna; žádná konzultace předem neproběhla a nebylo tedy jasné, proč a jak se vedení města k takovému kroku rozhodlo.

Ve městě se čtyřmi tisíci obyvateli byl dosavadní prostor vpravdě luxusní a jediným přáním knihovnic bylo, aby dveře nouzového východu nevedly do „nikam“, ale aby časem přibyly schody na sousední střechu kotelny. Kotelna dosluhovala a nabízelo se využít její upravenou střechu na letní terasu.

Hlas knihovnic však nebyl opakovaně vyslyšen a v následujících měsících je čekalo celkem frustrující období. Po peripetiích s vystěhováním regálů, bouráním, krachující stavební firmou, změnami termínu, nulovou domluvou se zřizovatelem atd. navíc zjistily, že do přístavby vedou dost příkré schody a v projektu se nepočítá s žádným bezbariérovým řešením. Mezitím proběhly komunální volby a do vedení města byli zvoleni lidé z dosavadní opozice. Knihovnicím svitla naděje na lepší komunikaci a dostaly příslib dodatečného řešení bezbariérového přístupu.

Charitativní módní přehlídka

V pozitivnějším rozpoložení začaly přemýšlet, co s novým prostorem. To, že do něj nastěhují periodika, komiksy a detektivky, bylo jasné už při zadávání vnitřního vybavení. Ale chtělo to nějakou velkou akci k prezentaci přístavby pro širokou veřejnost. Nakonec knihovnice spojily síly s Diakonií Rolnička ze Soběslavi, spolkem FOKUS Tábor a kamarády a 18. ledna 2023 uspořádaly charitativní módní přehlídku s dražbou modelů. Spolek FOKUS Tábor je nestátní nezisková organizace zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním a pro akci připravil úžasné občerstvení. Rolnička doplnila akci prodejem výrobků z chráněné dílny. Modelky a jeden model se postupně navlékli do padesáti různých seriózních i vtipných kreací a kamarád licitátor trefným komentářem vyzýval přítomné, aby přihodili k vyvolávací ceně, již jsme stanovili na 50 až 80 Kč. Návštěvníci, kteří zaplnili místnost do posledního koutku, se zprvu trochu rozpačitě a postupně s čím dál větší chutí zapojovali. Celkový výsledek dražby činil 10 030 Kč ve prospěch Diakonie Rolnička, která již od roku 1994 pomáhá dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením z celého táborského regionu.

Módní přehlídka v plném proudu

Módní přehlídka v plném proudu

Módní přehlídka v plném proudu
Módní přehlídka v plném proudu

Nezbytnou pomůckou se stalo dražební kladívko
Nezbytnou pomůckou se stalo dražební kladívko

Účastníci akce
Účastníci akce

Výrobky z chráněné dílny Diakonie Rolnička
Výrobky z chráněné dílny Diakonie Rolnička

Co zkusit i něco dalšího?

Nad očekávání úspěšná akce nás povzbudila a postrčila k dalšímu pokusu. Filmový klub? Proč ne... Tak zněla pozvánka. Ovšem založit skutečný filmový klub se všemi licencemi a poplatky je v malém městě spíš pokus o sebevraždu. Využili jsme tedy platformu Promítej i ty!, za níž stojí Člověk v tísni a která zdarma poskytuje dokumenty zabývající se závažnými problémy současného světa. Je využívána řadou knihoven i různými neziskovými organizacemi a otevírá velký prostor pro diskusi i užitečné aktivity.

Filmový klub? Proč ne...
Filmový klub? Proč ne...

Potěšilo nás, že první promítání v polovině února 2023 bylo přijato velmi dobře, proběhla i živá diskuse a opakovaně zaznělo přání v tomto projektu pokračovat.

Není lepší pobídnutí k vymýšlení dalších akcí než spokojení návštěvníci a pozitivní ohlasy, to mi dá jistě za pravdu každý organizátor! A tak se již do březnového programu dostaly netradiční recitál, cestopisná přednáška a beseda na téma otužování, v dubnu bylinková přednáška a v květnu došlo na otevření venkovního prostoru patřící k nové přístavbě. Jak jinak nazvat tuto akci než Blažená terasa! Druhou květnovou sobotu jsme na terase férově posnídali a podpořili tak – stejně jako v předchozích letech – fair trade a lokální pěstitele.

V plánské knihovně to zkrátka žije a doufáme, že to tak bude i pokračovat!

Fotografie pocházejí z facebooku Městské knihovny Planá nad Lužnicí, konkrétně z příspěvků z 20. ledna1. února.

Komentáře k článku