Čtenářský klub jako netradiční doplněk přednášek o francouzské literatuře

Mezi hlavní cíle činnosti Frankofonního klubu SKIP patří propagace a francouzské a frankofonní literatury. V roce 2022 proto klub ve spolupráci s Národní knihovnou ČR a internetovým časopisem iLiteratura.cz uspořádal přednášky o nejnovějších překladech francouzské literatury – jednu v květnu 2022 v Národní knihovně ČR, druhou v říjnu 2022 v Českých Budějovicích.

Přednášky připravila PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D., překladatelka z francouzštiny, literární kritička, vysokoškolská pedagožka a šéfredaktorka zmíněného časopisu iLiteratura.cz, který se zaměřuje na recenze původní české tvorby a českých překladů ze zahraničních literatur.

Přednášky byly doplněny Čtenářským klubem nad francouzskou literaturou, který vedla Mgr. Alžběta Janečková. Klub měl podobu čtyř online setkání přes platformu Zoom. Členové klubu si ze čtyř předem připravených témat (objevujeme současné autory, kulturní rozmanitost Francie: frankofonní autoři, méně známí klasici: velká letní bichle a čerstvé překlady z francouzštiny) předem online odhlasovali výběr knihy. Vybrány byly tituly:

Vybrané knihy si následně účastníci klubu předčetli a pak o ní diskutovali během hodinových online setkání, jež proběhla v únoru, květnu, září a listopadu.

Kromě otázek pro sdílení čtenářských dojmů lektorka připravila podklady o dalších knihách autora, tipy na knihy podobného stylu nebo zpracovávající obdobné téma. Účastníci klubu pozitivně hodnotili především to, že je klub upozornil na současnou knižní produkci francouzské překladové literatury, kterou v mnoha případech neznali a pravděpodobně by nečetli. Setkání jim umožnila poznat frankofonní literaturu z nových úhlů pohledu a také jim představit formát čtenářského klubu – jeho přípravu, provedení, formulování otázek pro účastníky apod.

Podrobnosti o aktivitách Frankofonního klubu najdete ve výroční zprávě klubu za rok 2022 na webu SKIP.

Komentáře k článku