V rekonstruované Knihovně Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem najdete i obýváček

Knihovna Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem sídlí od roku 1947 v budově bývalé záložny na Karlově náměstí č. p. 19 v blízkosti radnice v památkové zóně města. Budova pochází zřejmě z 19. století, ale lze předpokládat, že na jejím místě stával objekt již mnohem dříve. Původně se jednalo o dům se širokým průčelím do náměstí a menším schodišťovým křídlem ve dvorní části. Knihovna zahájila svou činnost pouze v přízemních prostorách, postupně však své služby rozšiřovala. V roce 1948 byla zřízena studovna a čítárna a v roce 1949 půjčovna knih pro děti a mládež. Kromě poskytování knihovnických služeb sloužila jako kulturní centrum, pořádala pro obyvatele Roudnice nad Labem řadu kulturních a vzdělávacích akcí – výstavy, besedy, koncerty, přednášky apod.

Stav budovy začal být zcela nevyhovující, chybělo sociální zázemí, sklady a kanceláře. O přístavbě a rekonstrukci prostor bylo rozhodnuto v roce 1982. Knihovní fond i sklady byly provizorně přemístěny do prostor městského úřadu, kde knihovna poskytovala čtenářům své služby. Rekonstruovaná budova byla slavnostně otevřena v roce 1988. Dvoupatrová přístavba, která zahrnovala kancelářské prostory, kotelnu a hlavně nezbytné sklady, byla umístěna ve dvorní části objektu. Knihovna byla také vybavena novým knihovním nábytkem Biblio.

O další rekonstrukci objektu se uvažovalo v roce 2009. Byl vypracován velkorysý projekt, který zahrnoval rozšíření skladů do dvorního traktu, změny dispozic některých místností včetně využití půdních prostor, vybudování nového schodiště z druhého do třetího nadzemního podlaží, montáž výtahu z prvního do třetího podlaží, opravu konstrukce podlah a výměnu podlahových krytin, výměnu oken a dveří, nová sociální zařízení včetně montáže vzduchotechniky pro odvětrávání, kompletní výměnu elektrorozvodů a osvětlení a opravu venkovní fasády. Tento projekt však nakonec realizován nebyl. Čas prokázal, že toto rozhodnutí bylo částečně správné. Některé z  navrhovaných úprav, které tvořily podstatnou část celkové investice (rozšíření skladových prostor, změna dispozice místností a využití půdních prostor, vybudování nového schodiště do 3. NP), se ukázaly jako neúčelné.

Budova tak na svou modernizaci musela počkat dalších třináct let, kdy představitelé města schválili projekt na rozsáhlou rekonstrukci. Projekt zahrnoval opravu uliční i dvorní fasády, vnitřní výmalbu, výměnu oken a dveří, kompletní výměnu elektroinstalace a osvětlení, položení nových podlahových krytin a změnu dispozice sociálních zařízení včetně toalet pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Před rekonstrukcí
Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci
Po rekonstrukci

Jednou z nejpodstatnějších změn, kterou musím zdůraznit, je instalace rampy u vchodu do knihovny a plošiny pro přístup do patra, kde se nachází sál a oddělení pro děti a mládež. „Nová“ knihovna nyní odpovídá aktuálním požadavkům pro veřejné budovy včetně bezbariérového přístupu, který v knihovně zcela chyběl.

Chodba
Chodba

Kromě stavebních úprav jsou nově vybaveny i interiéry půjčoven v obou odděleních, můžeme se pochlubit novými výpůjčními pulty i knihovními regály. Díky novému uspořádání regálů jsme v oddělení pro dospělé mohli vytvořit našimi čtenáři a návštěvníky hojně využívaný „obýváček“, kde mohou v klidu číst denní tisk nebo rozjímat nad knížkou.

Oddělení pro děti a mládež

Oddělení pro děti a mládež
Oddělení pro děti a mládež

Oddělení pro dospělé
Oddělení pro dospělé

Obýváček
Obýváček

Nechybí ani sál
Nechybí ani sál

Celkově rekonstrukci považuji za velice zdařilou; domnívám se, že se podařilo zachovat a skloubit historické prvky budovy s moderním interiérem a Roudnice nad Labem se může pyšnit důstojným kulturním zařízením.

Knihovna Ervína Špindlera je organizační složkou Města Roudnice nad Labem a budova je majetkem města. Náklady na projekt (včetně nového vybavení) přesáhly devět milionů Kč. Stavební práce byly zahájeny v červnu 2022 a trvaly do listopadu téhož roku. Vzhledem k tomu, že se tato rekonstrukce stala prvním úspěšně dokončeným projektem výzvy Ministerstva pro místní rozvoj zaměřené na revitalizaci, odbornou infrastrukturu a vybavení knihoven, podařilo se z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) získat finanční podporu ve výši 6,7 milionů Kč.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, jeden z prvních návštěvníků rekonstruované knihovny, výsledek zhodnotil následovně:

Rekonstrukce Knihovny Ervína Špindlera je skvělou ukázkou toho, jak mohou prostředky, které Ministerstvo pro místní rozvoj rozděluje z fondů EU, v regionech pomáhat. Díky modernizaci staré knihovny vznikl bezbariérový prostor, který bude sloužit také jako komunitní a vzdělávací centrum. Přeji knihovně mnoho spokojených návštěvníků a vášnivých čtenářů. Jako vystudovaný knihovník jsem z výsledku opravdu nadšený.

Ivan Bartoš při slavnostním otevření knihovny (na fotografii čtvrtý zleva)
Ivan Bartoš při slavnostním otevření knihovny (na fotografii čtvrtý zleva)

V nově rekonstruovaném interiéru (uprostřed vedoucí knihovny Zuzana Šimáčková, vpravo Ivan Bartoš)
V nově rekonstruovaném interiéru (uprostřed vedoucí knihovny Zuzana Šimáčková, vpravo Ivan Bartoš)

Posezení v obýváčku (zleva Ivan Bartoš, Zuzana Šimáčková a starosta Roudnice František Padělek)
Posezení v obýváčku (zleva Ivan Bartoš, Zuzana Šimáčková a starosta Roudnice František Padělek)

Autorem fotografií s Ivanem Bartošem v interiéru knihovny je Roman Giebisch z Národní knihovny ČR; ostatní fotografie pocházejí z archivu Knihovny Ervína Špindlera.

Komentáře k článku