Exkurze do Místní veřejné knihovny v Praze – Dolních Chabrech

Jednou z tradičních akcí pražské organizace SKIP jsou exkurze do knihoven na území hlavního města Prahy. Dne 13. února 2023 se cílem stala městská část Praha 8, konkrétně Dolní Chabry.

Vstup do knihovny
Vstup do knihovny

V letech 2004–2008 zde proběhla rozsáhlá rekonstrukce bývalého statku, ze kterého se stalo Kulturní centrum Chaberský dvůr. V něm sídlí kanceláře městské části, obřadní, divadelní a hudební sál, ordinace lékařů, mateřská škola a od roku 2012 také knihovna.

Knihovna na první pohled zaujme svým zajímavým řešením – v přízemí a prvním patře je knihovní fond ve volném výběru i místo pro konání akcí, pro něž lze využít také předsálí s několika stolky a vybavením k přípravě občerstvení. Pod střechou, v netradičních prostorách s odkrytými trámy, nalezla umístění galerie.

Vedoucí knihovny Alena Wachtlová při výkladu
Vedoucí knihovny Alena Wachtlová při výkladu

V galerii
V galerii

Nejvíce však na knihovně zaujme její působení v městské části. Cokoliv se v Dolních Chabrech děje (a není toho málo), tam se podílí na přípravě a realizaci dvě pracovnice knihovny. Nejde jen o obvyklé akce pro školu, besedy a návštěvy jednotlivých tříd. Pro děti se koná řada soutěží, workshopy, Noc s Andersenem, vyrábějí zde všechno možné od záložek do knih po krmítko, na prostranství před budovou se pasují děti na čtenáře – to je jen malý výběr z řady aktivit na podporu čtenářství.

Na své si přijdou i nejmenší návštěvníci
Na své si přijdou i nejmenší návštěvníci

Pro dospělé organizují obětavé knihovnice setkání se spisovateli, křtí se zde knihy, senioři (převážně ženy) se scházejí pravidelně u šálku kávy, knihovna je zapojena do všech komunitních setkání a událostí.

Knihovna je zapojena i do projektu Semínkovna
Knihovna je zapojena i do projektu Semínkovna

V době covidu si vynalézavě poradili s vracením knih – místo nákladného biblioboxu se přizpůsobili místním podmínkám a nechali si na míru vyrobit „poštovní schránku“; časem ji doplnili i o výdejní boxy s číselnými kódy.

Box pro vracení i výdej výpůjček
Box pro vracení i výdej výpůjček

Novinkou je 3D tiskárna
Novinkou je 3D tiskárna

Ani to ale není všechno – na starost mají knihovnice i pořádání výstav v galerii – obměňují se každý měsíc a autoři se zde velmi rádi prezentují, zájem je mimořádný – už jsou rezervace i na rok 2027!

Nelze jmenovat vše, co se v knihovně v Dolních Chabrech děje – obrovské nasazení a elán vedoucí knihovny Aleny Wacht­lové a její kolegyně Jitky Goldsteinové bylo odměněno oceněním Knihovna roku 2022 v kategorii základní knihovna. Gratulujeme a věříme, že se knihovna bude i nadále těšit přízni a podpoře svého zřizovatele – úřadu městské části.

Společná fotografie účastníků exkurze
Společná fotografie účastníků exkurze

Ještě závěrem k exkurzi – poslední „třešničkou na dortu“ byla návštěva místního historicky cenného kostela Stětí sv. Jana Křtitele, kterým nás provedl a zasvěcený výklad poskytl místostarosta Stanislav Vyšín.

 S historií a výzdobou kostela Stětí sv. Jana Křtitele nás podrobně seznámil Stanislav Vyšín
S historií a výzdobou kostela Stětí sv. Jana Křtitele nás podrobně seznámil Stanislav Vyšín

Autorkou fotografií (s výjimkou společné fotografie, kterou pořídil místostarosta Dolních Chaber Stanislav Vyšín) je Linda Jansová z Národní knihovny ČR. Další fotografie najdete ve facebookovém albu Exkurze do místní knihovny Praha – Dolní Chabry ve skupině Pražská organizace SKIP.

Komentáře k článku