Devadesát let Knihovny Českého rozhlasu

Studovna v budově rozhlasu na Vinohradské 12
Studovna v budově rozhlasu na Vinohradské 12

Naše knihovna patří k nejstarším oddělením nynějšího Českého rozhlasu. Počáteční písemné doklady o existenci knihovny pocházejí z roku 1932 – jedná se o první zaevidované knihy v přírůstkových seznamech. V letošním roce tedy slavíme úctyhodné devadesátileté výročí.

Primární funkcí knihovny je podpora rozhlasového programu, která spočívá v přípravě podkladů pro potřeby vysílání všech stanic Českého rozhlasu. Nedílnou součástí knihovní agendy je také zajistit dodávání denního tisku, periodik a elektronických předplatných tuzemské i zahraniční provenience pro jednotlivé redakce a oddělení Českého rozhlasu.

Pro tvorbu svých pořadů knihovnu od začátku využívají hlavně rozhlasoví dramaturgové a režiséři. Řadu zajímavých informací z knih čerpají také redaktoři kulturní publicistiky nebo tvůrci populárně naučných pořadů. Knihovna se zapojuje i do dlouhodobějších projektů a programových řad jednotlivých rozhlasových stanic.

Společným počinem rešeršního oddělení a knihovny poslední doby je projekt Auditorium, který nabízí veřejnosti prostřednictvím vybraných zvukových nahrávek z rozhlasového archivu možnost sledovat na sociálních sítích významné události či výročí doplněné komentářem a výběrem knih k dané tematice (viz i vlastní twitterový účet @auditoriumCRo).

Další podstatnou činností knihovny je poskytování informací badatelům, odborné i laické veřejnosti. Častými uživateli knihovny jsou studenti mediálních oborů, kteří čerpají z bohatého fondu rozhlasových publikací cenné poznatky pro své bakalářské a diplomové práce.

Již v prvním přírůstkovém seznamu knihovny z roku 1932 je evidována řada publikací s rozhlasovou tematikou, a to nejen v češtině, ale přirozeně i v němčině nebo také angličtině. Tento specializovaný fond se tedy tvořil už od počátků fungování knihovny. Během let se knihovní fond rozrůstal o publikace z historie rozhlasu, ale především z oblasti rozhlasové teorie, např. o texty rozhlasových přednášek, interní učební texty pro rozhlasové pracovníky, zápisy z programových konferencí nebo periodický sborník Rozhlasová práce. Velice cenným informačním zdrojem jsou rozhlasová periodika – Radiojournal, Týden rozhlasu, Školský rozhlas i mnoho dalších odborných časopisů s rozhlasovou tematikou, ale také interní rozhlasový časopis Vlnění nebo Magazín Klubu Vltava. Výtisky jsou digitalizovány a data budou postupně dostupná ve studovně Knihovny Českého rozhlasu či badatelny Archivu Českého rozhlasu prostřednictvím digitální knihovny Kramerius. Stejně tak je výběrově digitalizován i výstřižkový archiv.

Svou činnost pravidelně prezentujeme v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu.

Během letošního května jsme v rozhlasových výstavních prostorech Galerie Vinohradská 12 instalovali výstavu k devadesátým narozeninám knihovny nazvanou Z depozitáře do éteru. Na patnácti velkoformátových panelech byla představena historie knihovny, osobnosti knihovníků i zajímavosti z našeho fondu.

V květnu 2022 proběhla v prostorách Galerie Vinohradská 12 výstava k devadesátému výročí rozhlasové knihovny
V květnu 2022 proběhla v prostorách Galerie Vinohradská 12 výstava k devadesátému výročí rozhlasové knihovny

Vernisáž výstavy Z depozitáře do éteru
Vernisáž výstavy Z depozitáře do éteru

Naše kolegyně Hana Kašparová zahrála na nyckelharpu
Naše kolegyně Hana Kašparová zahrála na nyckelharpu

Návštěvníci si na patnácti velkoformátových panelech mohli přečíst o historii a fondu knihovny, knihovnících, ale také o digitalizaci a výhledech do budoucna
Návštěvníci si na patnácti velkoformátových panelech mohli přečíst o historii a fondu knihovny, knihovnících, ale také o digitalizaci a výhledech do budoucna

Vystavené poklady a zajímavosti z našeho depozitáře (nejstarší exemplář, věnování autorů, poškozené knihy i velmi netradiční čtenářské záložky)
Vystavené poklady a zajímavosti z našeho depozitáře (nejstarší exemplář, věnování autorů, poškozené knihy i velmi netradiční čtenářské záložky)

Autorem fotografií je Khalil Baalbaki (Český rozhlas).

Komentáře k článku