Program Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím a grantové výzvy pro knihovny

V grantové výzvě Mediální vzdělávání v knihovnách Nadace OSF podpořila 17 veřejných knihoven celkovou částkou 760 029 Kč. Další výzva se chystá na jaro 2022.

Nadace OSF podporuje aktivity knihoven

Nadace OSF vyhlásila na podzim roku 2021 v rámci programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím grantovou výzvu pro veřejné knihovny určenou na pořádání aktivit v oblasti mediálního vzdělávání pro veřejnost i pracovníky knihoven. Nadace celkem rozdělila 760 029 Kč mezi 17 knihoven po celé republice. Podporu získaly knihovny krajské i městské. Ty budou v průběhu roku 2022 za peníze z grantu pořádat vzdělávací akce v oblasti neformálního mediálního vzdělávání. Další podobně zaměřenou grantovou výzvu nadace chystá na jaro 2022.

Program navazuje na předchozí aktivity, kterými nadace podporovala rozvoj veřejných knihoven – v minulých letech konkrétně v oblasti mediálního vzdělávání a komunitní role knihoven. Dnešní podoba programu vychází z důkladného mapování potřeb veřejných knihoven. Cílení programu vychází z dlouhodobého zájmu nadace podporovat v ČR nezávislou mediální scénu a rozvoj mediální gramotnosti napříč společností. (Do 1. února byly veřejnosti otevřeny nominace na Novinářskou cenu.)

Knihovny jako místa celoživotního vzdělávání

Nadace OSF chce knihovnice a knihovníky podporovat v jejich úsilí budovat veřejné kulturní instituce, které mohou mimo jiné poskytovat příležitosti k celoživotnímu vzdělávání – všem bez rozdílu, bezplatně a po celé republice. Ostatně toto směřování posiluje fakt, že programové prohlášení nové vlády hovoří o důležité funkci knihoven. Chceme podporovat obraz knihoven jako aktivních atraktivních institucí, kde se potkávají lidé a informace a kde se daří kultuře, vzdělanosti i společenskému životu. Naše aktivity cílíme tak, aby se v prostředí knihoven rozvířil větší zájem o mediální a informační vzdělávání a aby se tam tyto oblasti postupně etablovaly a zdomácněly. (K dispozici je i metodika Jak vznikají zprávy a jak si je snadno ověřit, pozn. red.)

Celoživotní vzdělávání je klíčové
Celoživotní vzdělávání je klíčové

Hodnocení projektů knihoven

V roce 2021 podalo v rámci grantové výzvy Mediální vzdělávání v knihovnách 2021 žádost 21 knihoven. Dvě z nich nebyly podpořeny, komise jim ale poslala zpětnou vazbu s tipy na vylepšení záměru a popisu projektu. Doufáme, že je prvotní neúspěch neodradí a že využijí další výzvy, kterou se chystáme vyhlásit v roce 2022. Komise k podpoře doporučila 19 žádostí, jež měly srozumitelně popsaný záměr a obsahově ladily se samotnou výzvou. Dvě knihovny se rozhodly vzhledem k trvající pandemii i personální nejistotě grant nepřijmout. Nadační příspěvky se pohybovaly v rozmezí od 14 000 do 75 000 Kč. Maximálně bylo možné žádat o 100 000 Kč.

Knihovny plánují peníze využít zejména na lektorné pro odborníky v oblasti mediálního vzdělávání; některé si naplánovaly zajímavé formy spolupráce s dalšími kulturními organizacemi nebo neziskovými organizacemi.

Díky těmto projektům Nadace OSF pro sebe mohou knihovnice a knihovníci objevit prostor, kde si budou moct vyzkoušet nové věci či přístupy, osahat zajímavá témata nebo objevit nové lidi, organizace, partnery v neziskovém, sociálním, kulturním sektoru nebo ve školství. Podnětné mohou být i nápady na aktivity v oblasti mediálního vzdělávání, se kterými v rámci Cyklu mediálního vzdělávání pro knihovny přijdou sami účastnice a účastníci.

Do knihoven patří i mediální vzdělávání
Do knihoven patří i mediální vzdělávání

Zmíněný cyklus připravila Nadace OSF spolu s Pavlínou Mazáčovou z Katedry informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Ondřejem Hudečkem z Městské knihovny v Praze. Do pilotního běhu se zapojilo 14 vybraných inspirativních osobností z knihoven napříč regiony.

O Nadaci OSF

Nadace OSF již bezmála 30 let usiluje o rozvoj právního státu, demokracie a omezování korupce. Podporuje svobodný přístup k informacím a zapojení lidí do veřejného dění. Prosazuje rovný přístup ke vzdělávání i k příležitostem současného světa. Po dobu svého působení nadace podpořila až 10 000 projektů českých neziskových organizací i jednotlivců částkou vyšší než dvě miliardy Kč.

V rámci programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím nadace ve spolupráci s knihovnickou obcí a neziskovými organizacemi pořádá akce pro knihovnice a knihovníky v oblasti mediálního vzdělávání. Zároveň podporuje knihovny v jejich úsilí v oblasti celoživotního vzdělávání veřejnosti zaměřeného na rozvoj mediální gramotnosti.

Ilustrace poskytla Nadace OSF.

Komentáře k článku