Vyprávěj mi příběh, Supercervantito! aneb Cyklus vyprávění pro nejmenší v Institutu Cervantes

Již více než tři roky pořádá Knihovna Carlose Fuentese, která je součástí Institutu Cervantes v Praze, cyklus vyprávění Vyprávěj mi příběh, Supercervantito!, který je zaměřen na dětské publikum ve věku od tří do šesti let.

Cílem tohoto cyklu je podpořit u nejmenších dětí zájem o čtení prostřednictvím vyprávění příběhu. Vyprávění je vždy doplněno řadou didaktických a hravých aktivit, jež podporují rozvoj čtenářských dovedností.

Jasným záměrem Knihovny Carlose Fuentese vždy bylo podporovat četbu mezi nejmladšími – na jedné straně proto, že jde o stále četnější účastníky kurzů nabízených v Institutu Cervantes, na druhé straně proto, že počet dětských uživatelů má v knihovně institutu stále větší význam.

Na začátku projektu zaměřeného na podporu čtení mezi nejmenšími se zrodil nápad vytvořit postavu, která by dokázala propojit veškeré aktivity Knihovny Carlose Fuentese určené dětem.

Tak vznikl Supercervantito, postavička, která od té doby vede veškeré dětské aktivity v knihovně a umožňuje těm nejmenším objevovat knihovnu jako prostor pro volný čas, hry, ale i učení.

Myšlenka vytvořit projekt vyprávění příběhů se poprvé objevila v letech 2017–2018, ale projekt byl nakonec spuštěn až v roce 2021.

Nejprve měl cyklus Vyprávěj mi příběh, Supercervantito! jediný cíl, a to podpořit čtení příběhu nejrůznějšími aktivitami. Při výběru příběhů nebyla stanovena žádná kritéria, pouze to, aby byly vhodné pro děti od tří do šesti let. Jejich výběr ale neměl jasně stanovenou linii a příběhy nebyly mezi sebou nijak provázány.

První vyprávění příběhů v Knihovně Carlose Fuentese První vyprávění příběhů v Knihovně Carlose Fuentese

V roce 2021, v souvislosti se současnou pandemií covidu-19, prošel projekt zásadním obratem.

Během celého roku 2021 byla Knihovna Carlose Fuentese uzavřena. Nejenže v ní nebyla povolena přítomnost uživatelů, ale byly zrušeny i její další aktivity.

Vzniklá situace sebou přinesla nutnost přebudovat a vytvořit nejrůznější online služby, ale také potřebu přepracovat dosavadní aktivity rozšiřující kulturní nabídku knihovny.

Pandemii bychom proto měli chápat jako příležitost oslovit nejen naše skutečné, ale i naše potenciální uživatele, kteří se nacházejí kdekoli na světě a potřebují pouze připojení k internetu.

V našem programu aktivit rozšiřujících kulturní nabídku knihovny bylo jasně vidět, že jednou ze služeb, která by mohla být přepracována, byl právě projekt Vyprávěj mi příběh, Supercervantito!

Děti v tomto období trpěly nejvíce: přišly o možnost stýkat se s vrstevníky, pozastavila se prezenční výuka ve školách.

Než jsme v našem uvažování pokročili dále, přemýšleli jsme o tom, že další knihovny ze sítě knihoven Institutu Cervantes by mohly vytvářet podobný projekt, který bychom mohli úspěšně přenést do pražského institutu, případně spojit síly a vytvořit projekt společný.

Po několika setkáních se zaměstnanci kulturního oddělení Institutu Cervantes se sídlem v Madridu a také po vzájemné výměně zkušeností s kolegy z Institutu Cervantes v Římě, Berlíně nebo Mnichovu, kteří již realizovali dětské aktivity prostřednictvím Zoomu, jsme se rozhodli přemýšlet o nastavení stálého programu, v rámci kterého by se (nejenom) vyprávěly dětské příběhy.

V první řadě jsme zjistili, že to nejdůležitější není nabídnout každý měsíc příběh, ale že příběhy mohou mít společnou nit, téma. Příběhy by měly nejen podpořit zájem o čtení, ale jejich prostřednictvím bychom měli dětem předávat hodnoty a pozitivní postoje. Po dalších úvahách byl vytvořen seznam, který měl tvořit naše první tematické cykly:

  • Dívky ve vědě;

  • Příroda a životní prostředí;

  • Cyklus o identitě, toleranci a rovnoprávnosti;

  • Multikulturalita;

  • Zdravá výživa;

  • Zdraví a hygiena.

Jakmile byl tento seznam vytvořen, každá knihovna začala samostatně pracovat na vývoji vlastního projektu. V Knihovně Carlose Fuentese Institutu Cervantes v Praze jsme začali zjišťovat, které knihy z našeho knihovního fondu by se do těchto cyklů hodily a kterými z nich bychom mohli začít.

Samotný výběr příběhu nestačil; dříve než bylo možné příběh prezentovat prostřednictvím Zoomu, bylo třeba kontaktovat nakladatele a zajistit převod práva na použití obrázků v elektronickém formátu.

Co se týká spolupráce s nakladatelstvími, nutno podotknout, že jsme obdrželi velmi různorodé odpovědi.

První kladné ohlasy z nakladatelství Pequeña Varsovia a z nakladatelství Alba nám umožnily rozhodnout o tom, že tři z příběhů, které jsme měli v knihovně k dispozici, se budou perfektně hodit do navrhovaných cyklů: Frida Kahlo, Tučňák Pepito a Marie Curieová.

Vyprávění příběhu o Fridě Kahlo v Zoomu: aktivita a dětské publikum
Vyprávění příběhu o Fridě Kahlo v Zoomu: aktivita a dětské publikum

Během výběru příběhů k jednotlivým cyklům jsme zjistili, že cyklus Dívky bude užitečné dále rozdělit. Tak vznikl náš první cyklus Dívky a umění s příběhem Fridy Kahlo z edice Pequeña&Grande nakladatelství Alba, jako druhý jsme zvolili cyklus Příroda a životní prostředí a vyprávění Tučňák Pepito z nakladatelství Pequeña Varsovia a nakonec jsme vybrali cyklus Dívky ve vědě s příběhem Marie Curieové rovněž z edice Pequeña&Grande nakladatelství Alba.

Jakmile byl v jednotlivých cyklech zvolen konkrétní příběh, bylo nutné přejít k přepracování didaktické struktury příběhu ve spolupráci se studijním oddělením. O realizaci aktivit se postarala vyučující Ximena Alfaro Negrete, a to za podpory Francisca Javiera Lópeze Tapii, vedoucího studijního oddělení Institutu Cervantes v Praze.

Při návrhu nové didaktické a hravé struktury, zaměřené na převážně španělsky mluvící veřejnost, bylo třeba vzít v úvahu nejen délku lekce, která neměla přesáhnout 50 minut, ale především to, jak upoutat pozornost a pobavit dětské publikum prostřednictvím obrazovky počítače.

Abychom propojili všechny doprovodné aktivity příběhu a udrželi pozornost našich nejmenších, napadlo nás, že by bylo dobré vytvořit postavu (avatara) samotné paní učitelky. Tato postavička se měla stát její asistentkou a doprovázet ji během celé lekce. Tak se zrodila Ximenita, která má za úkol ukazovat těm nejmenším hodnoty a poselství, které se daný příběh snaží předávat.

Vyprávění příběhu o tučňáku Pepitovi v prostředí Zoomu – virtuální postavička Ximenita
Vyprávění příběhu o tučňákovi Pepitovi v Zoomu – virtuální postavička Ximenita

Po provedení prvních změn jsme dospěli k dalšímu bodu – tím byla četnost konání akce. Stanovení určitého harmonogramu v době pandemie bylo velmi komplikované – o to víc, když nebylo známo, jak dlouho tato situace potrvá. Nevěděli jsme ani, zda se náš nový projekt bude či nebude těšit přijetí z řad těch nejmenších.

Po několika schůzkách a návrzích bylo rozhodnuto, že Vyprávěj mi příběh, Supercervantito! se bude konat dvakrát za měsíc. Cyklus se bude měnit spolu s příběhem každý měsíc a půl. Zvoleným dnem, zejména z důvodu dostupnosti ze strany akademického oddělení, byl čtvrtek od 16 do 17 hodin. Podmínkou bylo, že účast na aktivitě bude zdarma.

Jakmile byly stanoveny základní body, navrhli jsme reklamní kampaň, která byla šířena prostřednictvím našich webových stránek a sociálních sítí.
Upoutávka na vyprávění příběhu o tučňáku Pepitovi
Upoutávka na vyprávění příběhu o tučňáku Pepitovi

Každý, kdo se chtěl vyprávění zúčastnit, se mohl zaregistrovat zasláním e-mailu s uvedením data své účasti. Registrovaní následně obdrželi potvrzovací e-mail s informacemi o tom, jak se k akci (prostřednictvím Zoomu) připojit.

Upoutávka na vyprávění příběhu o Marii Curieové
Upoutávka na vyprávění příběhu o Marii Curieové

Ohlas ze strany rodičů i ze strany dětí byl značný. Na první setkání se připojilo 15 dětí. Na konci našeho prvního cyklu Dívky a umění jsme dosáhli celkem 40 připojených účastníků.

Upoutávka na vyprávění příběhu o Fridě Kahlo
Upoutávka na vyprávění příběhu o Fridě Kahlo

Po tomto prvním cyklu jsme se rozhodli, že je třeba naše dosavadní snažení určitým způsobem vyhodnotit a podívat se, jak bychom mohli cyklus přizpůsobit tak, aby co nejlépe vyhovoval potřebám rodičů a dětí. Po prvním cyklu byl tedy účastníkům zaslán dotazník, jehož výsledky nám pomohly zlepšit naše budoucí vyprávění.

Na vyprávění o tučňáku Pepitovi byl přítomen sám autor, který nás kontaktoval přes sociální sítě. Zúčastnili jsme se společně úžasného dobrodružství. Celkový počet registrovaných účastníků dosáhl čísla 50.

Vyprávění příběhu o tučňáku Pepitovi v Zoomu – virtuální setkání s autorem příběhu
Vyprávění příběhu o tučňáku Pepitovi v Zoomu – virtuální setkání s autorem příběhu

Na konci června, kdy jsme za sebou měli první dva cykly s velmi zajímavými výsledky, došlo v ČR ke zlepšení epidemické situace. Knihovny se vrátily k prezenčním aktivitám a otevřely dveře svým uživatelům. Tato nová situace spolu s obdobím prázdnin nás přiměla k rozhodnutí přesměrovat náš projekt na nový akademický rok, který začínal v říjnu.

Vzhledem ke zlepšení epidemické situace v ČR jsme se po letním období rozhodli přizpůsobit i náš cyklus a nabídnout jej ve dvou podobách: online prostřednictvím Zoomu a prezenčně v Knihovně Carlose Fuentese. Hlavní postavou cyklu Dívky ve vědě v této nové podobě se stala Marie Curieová, hrdinka titulu Marie Curie z nakladatelství Alba.

Myšlenka vytvořit hybridní cyklus vyprávění nás vedla k přepracování projektu, ale tentokrát jsme již měli velkou výhodu: zkušenost z předchozích cyklů v online formátu a následně i osobní zkušenost z prezenční účasti na aktivitách před příchodem pandemie.

Abychom tedy oba formáty uvedli úspěšně do chodu, rozhodli jsme se, že nejlepší bude je mezi sebou alternovat. To znamená, že každý měsíc bude nabízen stejný příběh, ale v obou verzích.

Důležité bylo při tomto rozhodnutí i přepracování didaktické struktury, protože online vyprávění není totéž jako vyprávění tváří v tvář.

V měsíci listopadu začal v prostředí Zoomu náš cyklus Dívky ve vědě, který uvedla vědkyně Marie Curieová. Přes prázdninovou pauzu byl ohlas opět velmi uspokojivý. Do prvního poprázdninového setkání se zapojilo celkem 15 dětí.

Vyprávění příběhu o Marii Curieové v Zoomu – dětské publikum
Vyprávění příběhu o Marii Curieové v Zoomu – dětské publikum

Na konci setkání byl opět rozeslán dotazník, ale tentokrát byla položena nová otázka: „Pokud by se vyprávění uskutečnilo také prezenčně v Knihovně Carlose Fuentese, měli byste zájem se zúčastnit?“

Celkem 67 % z dotázaných odpovědělo kladně, 33 % zúčastněných uvedlo, že se prezenčního setkání účastnit nemohou, protože bydlí mimo Prahu. Tyto údaje nám potvrdily, že zachování obou formátů by mělo být naší prioritou.

Vyprávění příběhu o Marii Curieové v Knihovně Carlose Fuentese – lektorka Ximena Alfaro Negrete
Vyprávění příběhu o Marii Curieové v Knihovně Carlose Fuentese – lektorka Ximena Alfaro Negrete

Vyprávění příběhu o Marii Curieové v Knihovně Carlose Fuentese – lektorka Ximena Alfaro Negrete a dětské publikum
Vyprávění příběhu o Marii Curieové v Knihovně Carlose Fuentese – lektorka Ximena Alfaro Negrete a dětské publikum

Prezenční vyprávění v Knihovně Carlose Fuentese proběhlo v prosinci během vánočního týdne a bylo velmi úspěšné. Aktivity v knihovně se zúčastnilo celkem 20 dětí, které si hrály a naučily se, že když vynaloží úsilí, mohou dosáhnout všeho, čeho budou chtít.

Vyprávění příběhu o Marii Curieové v Knihovně Carlose Fuentese – vědecké pokusy

Vyprávění příběhu o Marii Curieové v Knihovně Carlose Fuentese – vědecké pokusy
Vyprávění příběhu o Marii Curieové v Knihovně Carlose Fuentese – vědecké pokusy

Již začátkem roku 2022 byly navrženy nové cykly Vyprávěj mi příběh, Supercervantito! První se bude konat od února do června a bude se zabývat tolerancí, identitou a rovnoprávností. Vyprávět budeme dva příběhy: Pirát Smolníček z nakladatelství Jaguar a Krasavice z nakladatelství Apila. Budou probíhat střídavě v online i v prezenční verzi.

V průběhu měsíce června, tedy na konci akademického roku, bude jeden z příběhů (v prezenční podobě) k vidění na stánku Institutu Cervantes v Praze na veletrhu Svět knihy Praha.

V druhé polovině roku se bude konat cyklus Multikulturalita; na výběru konkrétních příběhů v rámci cyklu se (ve spolupráci s několika nakladatelstvími) stále pracuje.

Dosavadní výsledky nás vedou nejen k tomu pokračovat ve spolupráci s akademickým oddělením na didaktickém rozvoji příběhů, ale také k tomu, abychom tento cyklus nadále nabízeli jak v prezenční, tak v online podobě a podporovali tak rozvoj čtení u těch nejmenších z nás, ať jsou odkudkoli na světě.

V knihovně má projekt jednoznačný podíl na zvýšení využívanosti dětského fondu, počtu dětských průkazů a především dosahu kulturních aktivit Knihovny Carlose Fuentese.

Obrazový doprovod pochází z archivu Institu Cervantes v Praze. Autorem fotografií dokumentujících vyprávění příběhu o Marii Curieové je Isaac Sibecas.

Komentáře k článku