Ze zasedání výkonného výboru SKIP a jeho předsednictva v roce 2021

V roce 2021 proběhla celkem tři zasedání výkonného výboru (25. února, 1. října a 29. listopadu) a osm zasedání jeho předsednictva (21. ledna, 23. března, 22. dubna, 20. května, 24. června, 21. září, 4. listopadu a 9. prosince).

Mezi probírané body patřily mj.:

Podrobné zápisy z jednotlivých zasedání jsou k dispozici na webu SKIP.

Komentáře k článku