Třídenní setkání Osobnosti Českého ráje aneb Když se ruka k ruce vine, dílo se podaří

Ve dnech 17.–19. května 2022 se v Českém ráji konalo knihovnické setkání nazvané Osobnosti Českého ráje. Celou akci iniciovala obec Libošovice a její Knihovna Antonína Bocha ve spolupráci s Knihovnou Václava Čtvrtka, regionálním výborem východočeské organizace SKIP, Pekařovou společností Českého ráje a celou řadou místních spolupracovníků, bez kterých by se (jak všichni dobře víme) podobná akce v tak malé obci nedala uskutečnit.

Třídenní odborný program byl více než bohatý. Pokusím se ho ve stručnosti připomenout.

Den první

První den byl poetický a věnoval se krajině a lidem v ní. Účastníci zhlédli životopisný dokumentární film k nedožitým 101. narozeninám místního rodáka básníka a učitele Josefa Brože. Libošovická knihovna, která ve své Galerii Na návsi pořádá pravidelné výstavy, pozvala účastníky setkání na výstavu Snění o Kosti, kterou připravil sběratel historických pohlednic a dalších zajímavostí Pavel Pospíšil.

Prohlídka výstavy v libošovické knihovně
Prohlídka výstavy v libošovické knihovně

Po besedě s autorem výstavy následovala přednáška historičky Nadi Kubů na téma kořeny sběratelství a patriotismu. U pomyslného lektorského pultíku ji vystřídal její muž, emeritní kastelán hradu Karlštejn Jaromír Kubů, který přítomným přiblížil nelehkou práci kastelána. Program prvního dne začal poezií a tou také končil. Emeritní ředitel Knihovny města Hradce Králové Jan Pěta uvedl svou básnickou sbírku Pozpátku.

Pohled do plného sálu
Pohled do plného sálu

Následujícímu večernímu programu je věnována samostatná část článku.

Den druhý

Odborný program druhého dne byl věnován historikovi Josefu Pekařovi. Obec Libošovice společně s Pekařovou společností Českého ráje musela vzhledem k epidemické situaci minulých dvou let několikrát odložit udělení čestného občanství in memoriam. Den profesora Josefa Pekaře byl konečně naplněním této dlouho připravované akce.

Program byl zahájen promítnutím životopisného dokumentárního filmu Historik Josef Pekař. Celé akce se účastnila i producentka a režisérka Jana Tomsová, která v následné besedě zodpověděla otázky přítomných.

Následovala knihovnická část programu, ve které Lenka Dědečková z Knihovny Václava Čtvrtka přiblížila přítomným, mezi kterými byli i archiváři a muzejníci a další členové Pekařovy společnosti Českého ráje, rozsáhlou databázi regionálních osobností. Konkrétní možnosti využití databáze a práci jičínské knihovny zaměřenou na seznámení veřejnosti se zajímavými regionálními osobnostmi ukázala právě na příkladu osobnosti Josefa Pekaře.

Po vlastivědné procházce následovala erudovaná přednáška profesora Petra Čorneje Pekařův Žižka, která mezi účastníky vzbudila velký ohlas, což se projevilo množstvím dotazů na lektora.

Den Josefa Pekaře vyvrcholil večerním programem Pocta historikovi profesoru Josefu Pekařovi, který se konal v místním kostele sv. Prokopa. Májový koncert smíšeného pěveckého sboru Aurea Rosa z Liberce se sbormistryní Janou Konvalinkovou doplnil několika vstupy na téma život a dílo Josefa Pekaře historik Karol Bílek.

Starosta obce Libošovice Vít Svoboda a předseda Pekařovy společnosti Českého ráje Pavel Jakubec slavnostně udělili symbolické čestné občanství in memoriam Josefu Pekařovi. Slavnostní glejt převzal jeho devadesátiletý synovec Josef Pekař.

Den třetí

I na poslední rozjezdový den bylo připraveno zajímavé setkání, a to s Ladislavem Špačkem, který kromě jiného seznámil přítomné s tím, jak se v Českém ráji chalupařilo a stále chalupaří. A protože řada účastníků, organizátorů i lektorů již dosáhla seniorského věku, došlo i na vzpomínání na nejrůznější knihovnické akce a setkání. Tím se konečně dostávám k slíbenému povídání o programu prvního večera.

Večerní program prvního dne

Na programu totiž byla Zlatá svatba s knihovnou. Libošovická knihovnice Alenka Pospíšilová slavila padesát let v knihovnictví a její kolegyně a kamarádi pro ni připravili přibližně hodinový program, při kterém měla jediný úkol, který pro ni však byl hodně obtížný – nic nedělat a hlavně nic a nikoho neorganizovat.

Kapitolou Rok knihy očima cenzora z knihy Martina Ježka Můj rok 1972 jsme si připomněli, jak to vlastně před padesáti lety vypadalo. K dispozici byly i retronástěnky.

Retronástěnka

Retronástěnky

Retronástěnky
Retronástěnky

Následovalo podrobné představení obou nevěst – Alenky a Knihovny, a to za pomoci stručného životopisu, abecedy (např. písmeno V: Nevěsta Alenka – vášeň dávat lidi dohromady, Nevěsta Knihovna – vzdělaná, vzdělávající, vstřícná, vynikající) a haiku.

Došlo i na symbolických pět živých obrazů z knihovnického života, které musela odhalit nevěsta Alenka a pět kvízových otázek, které museli zodpovědět diváci zastupující nevěstu Knihovnu.

Že by Andersenovník?
Že by Andersenovník?

Vyvrcholením programu bylo pasování v podání Evy Kordové z Turnova, která připravila následující glejt:

Glejt tento pamětní upomínati bude na událost nevšední, která se Léta Páně roku 2022 v měsíci máji, ve dnech 17.–19. máje v Ráji Českém odehrála. Sešly se zde všechny bytosti knihovnické, mnoho hostí vzácných přijelo ku svatbě zlaté, ALENKY POSPÍŠILOVÉ. Tato slavnost na počest její, mnohé postavy bájné přivolala a také poctu historikovi JOSEFU PEKAŘOVI připravila. Konání toto ať v kronikách zaznamenáno jest, že na počest osobností těchto, Zlatá svatba v Ráji Českém se uskutečnila. Slovutné knihovnici naší milé Alence Pospíšilové, jež titulem Rytířky krásného slova se pyšní a ocenění dalších držitelkou jesť, třeba poděkovat za padesátiletí práce její obdivuhodné, nejen pro krajinu Ráje Českého, ale obce knihovnické celé. Nechť glejt tento pamětní právo ALENCE dává užívati titulu RYTÍŘKY RÁJE ČESKÉHO. Za vše konání její dlouholeté právem ji titul tento náleží. Na paměť události této nevšední, zaznamenáno jest pro časy budoucí, svědectví o svatbě zlaté v Ráji Českém.

Slavnostního pasování se ujala Eva Kordová
Slavnostního pasování se ujala Eva Kordová

Na programu byla i dramatizace pohádky Jana Sobotky Jak Malechovice skrz Alenčinu čertovskou svatbu ku slávě přišly a na čertovský bál, který připomněl slavný Jičín – město pohádky, zejména rok 2008 nazvaný Když se čerti rojili. Vzhledem k tomu, že dramaturgyní celého festivalu v tomto roce byla právě Alenka Pospíšilová, pod záštitou SKIP se pro účastníky konal nezapomenutelný Den knihoven.

Závěrem

Ráda bych tímto článkem oslavila hlavní organizátorku celé akce, která má vzácný talent spojovat lidi napříč generacemi a do všech svých aktivit vždy dokáže přirozeně zapojit i místní komunitu. Zvládla to dříve, zvládá to i nyní v seniorském věku v místě svého čtvrtého knihovnického působení (Semily, Sobotka, Jičín, Libošovice) a pevně věřím, že nám všem bude svou činorodostí příkladem i v letech příštích. Zároveň bych chtěla touto cestou poděkovat všem knihovníkům a dalším organizátorům za jejich přispění ke zdaru celé akce. Velmi mne těší, že my senioři umíme spojit své síly a ve spolupráci se vstřícnými bývalými kolegy dokážeme ještě odvést kus pořádné práce.

Autorkou fotografií je Božena Blažková.

Komentáře k článku