Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2020/2021 v Městské knihovně v Praze – pobočce Dittrichova aneb Jde to i online

Školní rok 2020/2021 byl školním rokem covidovým s dlouhým uzavřením škol a stejně dlouhým pobýváním doma. Knihy pouze pro prvňáčky tohoto školního roku se již po Novém roce 2021 chystaly a skoro se již vydávaly na cestu k dětem. Právě v tuto chvíli mi došlo, že děti dostanou jako dárek knihu, ale nevstoupí do knihovny a ani literární setkání zde nezažijí. Bylo tedy jasné, že se musíme setkávat online a slavnost Pasování uspořádat na závěr školního roku venku.

Do naší pobočky Dittrichova (součásti Městské knihovny v Praze) přicházely dříve školní třídy vždy měsíčně, ale teď se uvidíme všichni každý týden! To byla jedna z prvních, velmi příjemných změn. Prostřednictvím školního Google Meetu jsem se připojovala a vstupovala přímo do vyučování každé třídy. Novinkou byl také můj sestavený rozvrh hodin těchto setkání, abych vstoupila přesně v domluvený čas do konkrétní třídy a ne do jiné, protože odkaz Google Meet měla každá třída svůj vlastní.

Online vstup do školní třídy
Online vstup do školní třídy

Samozřejmě na počátku těchto setkání bylo třeba doladit mnohé technické věci: upevnění kamery v dobrém záběru, propojení s interaktivní školní tabulí ve třídě, sdílení příloh (s ilustracemi a dalšími obrázky k setkání). A ještě jiné to bylo při online setkání s dětmi doma. To pak často bylo slyšet různé hlášky: „Zapni si, Aničko, mikrofon!“, „Jendo, sedni si na židli, nebuď pod stolem!“, „Edo, teď není svačina!“ Postupně však tito prvňáčci zvládali bravurně připojení i vlastní odpovědi během online setkání.

Vlastní online setkání byla kratší než setkání v knihovně, ale přinesla díky dětem velmi radostnou novinku, a to splnění domácího úkolu ihned, nikoliv až při příští návštěvě knihovny. Jako všichni noví školáčci vyžadovali také po mně hned po čtení a vyprávění domácí úkol. A tak po přečtení příběhu o dešti mohly děti odběhnout do vedlejšího pokoje pro deštník a ukázat jej rozevřený v celé kráse na kameru. Po příběhu o těžkém snu ulehly děti za chvíli na své polštáře nebo peřiny a po Ptačí pohádce sedělo před kamerou veliké hejno plyšového ptactva!

Další radostí bylo samotné vyprávění dětí hned po připojení. Chtěly povyprávět, co všechno zažily v uplynulých dnech, a já jsem byla účastna v přímém přenosu nejedné komické situace z jejich domova: pes či jiné zvíře sedící na židli s dětmi, tatínek vybíhající z koupelny v trenkách, maminka uklízející prádlo do skříně po celou dobu online setkání, mladší sourozenci pod stolem nebo prarodiče „skrytí“ hned vedle počítače. A tak jsem zvesela malé i velké posluchače přizvala k našemu setkání i bez ukrývání se a bylo nás tedy mnohem více než jedna školní třída.

Při setkání v knihovně je během čtení mnohem bližší kontakt s dětmi, posluchači, avšak v online setkání je to jinak – nestihnete pozorovat 25 okének s dětskými hlavičkami. Příběh, pohádku jsem proto dětem převyprávěla a ukázky ilustrací a dalších obrázků jsem sdílela v přílohách, které jsem po skončení programu také zasílala učitelům s přidanými bibliografickými, výtvarnými, hudebními a filmovými odkazy ke čtené knize.

Později jsem se odvážila naživo zasádrovat (papírové) prasátko z příběhu Prasátko na útěku (a sádra opravdu ztvrdla před koncem připojení), a dokonce díky mým přátelům z východočeského venkova před kameru pozvat živého králíka v oblečku k příběhu Beatrix Potterové Králíček Petr. Legrace byla převeliká, zvlášť když králík dupnul na klávesnici a odpojil se…

Online se umí připojit (a odpojit) i králíček Petr
Online se umí připojit (a odpojit) i králíček Petr

Přiblížily se letní prázdniny a také oslava zvládnutí abecedy a umění číst všech zúčastněných prvňáčků. Ve vnitřních prostorách to však hygienický předpis nedovoloval. A tak přijel náš krásný Oskar, minibibliobus Městské knihovny v Praze se svými knihovníky Václavem Cimbálem a Janem Mazurou (panem knížetem a rytířem Kaňkou), a slavnost Pasování na rytíře čtení mohla pod širým hřejivým letním nebem začít. Všichni prvňáčci se stali rytíři a rytířkami čtení a mohli tak dostat krásnou knihu věnovanou přímo jim.

Pan kníže a rytíř Kaňka s minibibliobusem
Pan kníže a rytíř Kaňka s minibibliobusem

Děti se připravují na pasování
Děti se připravují na pasování

Při skládání slibu
Při skládání slibu

Jsem za tuto úplně novou zkušenost moc vděčná. Nemyslete si, že se při online výuce s dětmi ztratí živý kontakt. První živé setkání po otevření škol a knihovny to potvrdilo. Děti i rodiče vzpomínali na jednotlivá online setkání a stejně nevymizela a nezničila se ani ta vzácná tichá chvíle, která vzniká při společném čtení. Objevila se i v online setkání a opakovala se, viz kupříkladu snímek zachycující napětí, smutek a soucit dětí během příběhu o nesnázích malého chameleona.

Při napínavém příběhu o chameleonovi
Při napínavém příběhu o chameleonovi

Školní rok 2021/2022 již přinesl kombinované programy pro školní třídy v knihovně – to střídání osobních návštěv tříd a online setkání. Nová zkušenost tedy změnila tuto tradiční součást dětských oddělení veřejných knihoven. Děkuji za ni.

Obrazový doprovod pořídila Hana Livorová z Městské knihovny v Praze, pobočky Dittrichova.

Komentáře k článku