Čteme si, hrajeme a sportujeme s knihovnou v Opočně

Čteme si, hrajeme a sportujeme s knihovnou je název projektu, na který v roce 2019 získala Městská knihovna Opočno příspěvek od Ministerstva kultury z dotačního programu Knihovna 21. století. Projekt byl zaměřen především na práci s dětmi různých věkových kategorií s cílem přivést je do knihovny nejen kvůli čtení knih, ale také jako do komunitního centra, kde mohou trávit svůj volný čas, a zatraktivnit pohled na knihovnu jako živou organizaci, kde se neustále něco děje; to vše formou čtení, her a sportovních aktivit v knihovně i mimo ni.

Projekt byl realizován v období od března do října 2019 a zahrnoval soubor aktivit zaměřených na děti prvního a druhého stupně základní školy. Aktivně se do něj zapojili místní žáci. Uskutečnila se také prezentace knihovny na městské slavnosti, kde probíhaly tvořivé dílny a hry pro širokou veřejnost.

V březnu proběhla beseda pro žáky třetích tříd se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou k její knize Sportovní pohádky. Děti se seznámily i s jejími dalšími knihami a vyzkoušely si pokusy na lidském těle – z toho byly nadšené.

Se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou
Se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou

V květnu si děti z prvních a druhých tříd zacvičily jógu na motivy pohádek Povídání o pejskovi a kočičce s lektorkou jógy Veronikou Židíkovou.

Jóga v knihovně s Veronikou Židíkovou
Jóga v knihovně s Veronikou Židíkovou

V červnu se knihovna prezentovala na městské slavnosti Odpoledne s Kupkou; ta byla věnována malíři Františku Kupkovi, opočenskému rodákovi. V duchu projektu jsme uspořádali výtvarné dílny a hry pro širokou veřejnost.

Koncem měsíce jsme pak realizovali knihovnicko-sportovní den V parku s knihovnou. Celé dopoledne měly možnost děti prvního stupně základní školy strávit s námi v parku (pod okny knihovny), kde plnily vědomostní a sportovní úkoly.

V parku s knihovnou
V parku s knihovnou

Celý projekt byl zakončen v říjnu besedou pro žáky z druhého stupně základní školy se spisovatelkou Petrou Martiškovou o psaní a parkouru, který je tématem její knihy Útěk za láskou. Mimo to se účastníci besedy dozvěděli mnohé ze zákulisí žurnalistiky a zjistili, jak vznikají spoty ke knihám.

Počet dětí zapojených do projektu se blížil k šesti stům. Máme radost z nadšení, se kterým se pustily do všech činností. Je to pro nás motivace do dalších aktivit. Celý projekt byl realizován za velké pomoci dobrovolníků z řad našich čtenářů, za což jim patří dík. Jsme rádi, že je tu máme!

Přejeme Vám z opočenské knihovny hodně skvělých projektů, radosti z nich a milých čtenářů.

Fotografie pocházejí z archivu Městské knihovny Opočno.

Komentáře k článku