Knihovna v Polance nad Odrou – vstřícnost, spolupráce a radost

Knihovna města Ostravy má ústřední knihovnu a 28 poboček, jednou z nich je pobočka v Polance nad Odrou. Jde o samostatný obvod statutárního města Ostravy, kde žije na 5 000 obyvatel; zdejší knihovna má tudíž vesnický charakter. Obsluhu zde zajišťuje jedna profesionální knihovnice na celý úvazek.

Knihovna v Polance sídlila posledních třicet let v budově ve vlastnictví soukromých osob, jejíž součástí byla i hospoda a kino. Budova to byla stará, nevzhledná a bez zateplení, což bylo znát i na teplotě uvnitř půjčovny. Knihovna se skládala z jedné místnosti rozdělené regály napůl. Pokud šel čtenář do knihovny, musel projít zakouřenou chodbou. Proto jsme se velice těšili na dlouho plánované stěhování do nových prostor.

K přesunu knihovny do zrekonstruované historické budovy bývalé školy došlo v září 2018. Nově získané prostory o ploše 154 m2 jsou prosvětlené řadou velikých oken, jež směřují do parku a hlavně jsou větší a dostatečné. V přízemí bezbariérově přístupného objektu se nachází knihovna a obřadní síň, první patro patří Úřadu městského obvodu Polanka nad Odrou a druhé patro Základní umělecké škole Heleny Salichové.

Čtenáři mají tak více institucí v jednom místě, děti tráví v knihovně čas, kdy čekají na kroužky v základní umělecké škole. Vyšší komfort získali klienti i díky rozšířené půjčovní době. Dnes jsou to čtyři dny v týdnu v objemu 20 hodin.

Knihovna se skládá ze tří místností. Hned u vstupu do knihovny se nachází velké dětské oddělení, je zde umístěn i výpůjční pult a PC pro čtenáře. Za zmínku stojí variabilní sestava osmi čtvrtkruhových stolů, které se dají sestavit do různých tvarů – oválu, kruhu či do jedné vlnité linie. Druhá místnost patří oddělení pro dospělé a ve třetí se nachází naučná literatura pro děti i dospělé a také malá kuchyňka, která je decentně umístěna za regály. Knihovní fond má velikost deset tisíc knihovních jednotek; je však více koncentrován do druhé a třetí místnosti, aby vstupní a nejprostornější, kde se také konají veškeré akce, působila vzdušně a odlehčeně.

Dětské oddělení a pult
Dětské oddělení a pult

Druhá místnost s beletrií pro dospělé
Druhá místnost s beletrií pro dospělé

Díky větším prostorám se mohou v nové knihovně konat akce, které nebyly dříve možné zejména z kapacitních důvodů – žákovské kolo v recitaci poezie nebo (byť za velmi ztížených podmínek) Noc s Andersenem. Daří se nám dlouhodobá výtečná spolupráce s úřadem, který si cení kulturní instituce v obci a vnímá nyní ještě bezprostředněji veškeré aktivity knihovny. Ročně získáváme dotaci ve výši deset tisíc Kč na celoroční projekt sestavený ze soutěží.

Úspěch má i lokální fundraising, díky kterému máme cílenou podporu pro aktivity typu Noc s Andersenem či Lovci perel (zde máme 64 účastníků s objemem 295 přečtených knih). Intenzivní je rovněž spolupráce s místní základní školou – ročně realizujeme na 40 besed (nabízíme výběr ze třinácti různých témat) a lekcí při účasti převyšující 700 dětí. Dobře funguje i zapojení do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Děti jsou dychtivé i dalších aktivit, jakými jsou třeba soutěže; za rok jimi projde na 160 dětí.

Hra Bingo
Hra Bingo

Pro nejmenší děti a jejich rodiče je každé dva týdny připravován klub Broučci, a to v rámci projektu S knížkou do života (Bookstart). Jde o pravidelný hodinový program, při kterém rodiče společně s dětmi pod vedením knihovnice tančí, cvičí, zpívají, ve skupině hrají na hudební nástroje a vyrábí jednoduché výrobky ve tvůrčí dílně.

Klub Broučci pro rodiče a nejmenší děti
Klub Broučci pro rodiče a nejmenší děti

Broučci s Mikulášem
Broučci s Mikulášem

Pro seniory knihovna v Polance realizuje klub Generace. Senioři se každý měsíc setkávají nad knihami. Tato aktivita je volně propojena s projektem Paměť Ostravy – snažíme se iniciovat setkání, sbírat vzpomínky čtenářů i nečtenářů, které se následně vydávají knižně a jako e-knihy.

Přestože v místě nebydlím, moje profese mě jednoznačně včleňuje do vesnické komunity. Práce knihovníka tam, kde vnímá, že věci fungují, jsou založeny na vzájemné vstřícnosti a pomoci, je radost.

Fotografie pocházejí z archivu Knihovny města Ostravy.

Komentáře k článku