Konference Péče o moderní materiály v muzeích, galeriích, knihovnách a archivech 2019

Dne 6. září 2019 hostila Vysoká škola chemicko-technologická v Praze již čtvrtý ročník konference zaměřené na péči o moderní materiály v kulturních institucích České republiky. Konference nesla název Péče o moderní materiály v muzeích, galeriích, knihovnách a archivech 2019 a byla pořádána pracovní skupinou Plasty při Komisi konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Odborem ochrany knihovních fondů Národní knihovny ČR, Ústavem chemické technologie restaurování památek Vysoké školy chemicko-technologické v PrazeMetodickým centrem konzervace při Technickém muzeu v Brně. Konference je jedinečnou platformou pro setkávání a diskuzi pracovníků institucí i soukromých restaurátorů v oblasti péče o kulturní dědictví vyrobené z plastů. Jednodenní program konference konané symbolicky v posluchárně Otto Wichterleho zahrnoval příspěvky zaměřené na výzkum, péči a restaurování sbírkových předmětů vyrobených či vytvořených z plastů.

Po přivítání a úvodním slově o činnostech pracovní skupiny Plasty při Komisi konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR PhDr. Petrou Vávrovou, Ph.D., z Národní knihovny ČR převzal slovo Ing. Vítězslav Knotkek, Ph.D., z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a účastníky stručně informoval o tématech mezinárodní konference The Plastics Heritage Congress 2019 pořádané v Lisabonu ve dnech 29. až 31. května 2019.

Vítězslav Knotek
Vítězslav Knotek

Program pokračoval představením nového metodického materiálu s názvem Jednoduché metody identifikace polymerů v muzejních sbírkách zpracovaného v Metodickém centru konzervace Technického muzea v Brně. Metodický materiál poskytuje návod pro konzervátory-restaurátory, jak za pomocí jednoduchých, převážně mikrodestruktivních zkoušek určit či identifikovat druh syntetického polymeru, ze kterého byl zkoumaný předmět vyroben.

V dopoledním bloku zazněly ještě další tři zajímavé příspěvky. Prvním byl Pohled do historie výroby a zpracování polymerů v českých zemích přednesený Ing. Radkou Kalouskovou, CSc., z Ústavu polymerů Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Dále vystoupila Mgr. Mariana Kubištová, Ph.D., s přehledovým příspěvkem zaměřeným na moderní materiály ve sbírkách Uměleckoprůmyslového musea v Praze, zaměřeným především na problémy týkající se předmětů z plastů nebo jejich částí. Dopolední blok uzavřel Ing. Pavel Pohlreich, kurátor sbírky polygrafie v Národním technickém muzeu, svou přednáškou zabývající se degradací především pryžových prvků sbírkových předmětů. Na konci dopoledního bloku proběhla konstruktivní diskuze nad jednotlivými příspěvky.

Radka Kalousková
Radka Kalousková

Odpolední sekce byla zahájena přednáškou zabývající se knižními vazbami s deskami z nitrátu celulózy ve fondu Národní knihovny ČR, kterou přednesla Petra Vávrová. V příspěvku byly představeny hlavní cíle a aktuální stav projektu NAKI II s názvem Syntetické materiály v knihovních fondech financovaného Ministerstvem kultury ČR. V příspěvku byly prezentovány průběžné výsledky výzkumu péče o knihy z novodobého knižního fondu obsahující desky z nitrátu celulózy, jelikož tento materiál může rychle degradovat a negativně ovlivňovat jak knihu samotnou, tak sousedící exempláře. Následující přednáška byla věnována problematice péče o knižní vazby s PVC obálkou v Národní knihovně ČR, kterou přednesla Mgr. Jitka Neoralová. V zajímavé prezentaci byly představeny možnosti identifikace, čištění, lepení a preventivní péče PVC obálek. Navíc byly představeny jejich typické formy poškození. Komplexní péče o knižní vazby s PVC obálkou je rovněž řešena v rámci projektu Syntetické materiály v knihovních fondech a již ukončeném projektu NAKI s názvem Průzkum, konzervace a péče o novodobé knihovní fondy – materiály a technologie. Odpolední blok přednášek pokračoval příspěvkem s názvem Restaurování sochy Milenci od V. Jungbauera vyrobené z PVC ‒ rozpracovaný stav, kterou přednesl Mgr. art. Jan Kyncl z Akademie výtvarných umění v Praze. Přednáška se věnovala průzkumu a návrhu praktického restaurování sochy z moduritu vytvořené v 50. letech 20. století. Program konference uzavřela Bc. et Bc. Pavla Náhunková z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze s prezentací o materiálovém průzkumu konzervovaného rukopisu Reportáže psané na oprátce od Julia Fučíka.

Jitka Neoralová
Jitka Neoralová

Jan Kyncl
Jan Kyncl

Konference se zúčastnilo více než 60 účastníků z nejrůznějších památkových institucí z ČR i ze Slovenska. Z prvních dvou ročníků konference vydalo Metodické centrum konzervace v Brně monografii s názvem Kapitoly z konzervace a restaurování plastů. Z konferencí proběhlých v letech 2018 a 2019 je plánováno vydání monografie v roce 2020. Rovněž plánujeme uspořádání dalšího ročníku konference s názvem Péče o moderní materiály v muzeích, galeriích, knihovnách a archivech 2020.

Komentáře k článku