Ze semináře Mediální výchova, informační gramotnost a knihovníci se spisovatelkou Klárou Smolíkovou

V pondělí 30. ledna 2017 jsem se s mnoha dalšími kolegy a kolegyněmi v Národní knihovně ČR zúčastnila semináře Mediální výchova, informační gramotnost a knihovníci, který vedla Klára Smolíková. Nebylo to mé první setkání s ní, navštívila už i naši knihovnu v Čelákovicích. Ani tentokrát K. Smolíková nezklamala – seminář byl naplněn energií a nápady.

K. Smolíková při výkladu
K. Smolíková při výkladu

Seminář byl zaměřen na teorii, ale odnesli jsme si z něj i řadu praktických pracovních listů. Zabývali jsme se rozdíly mezi jednotlivými médii (knihami, časopisy, televizí či internetem), sami jsme si vyzkoušeli role dětí při práci s pracovními listy. Bohužel ani v knize není vždy vše správně, proto je důležité ověřovat si informace z různých zdrojů i z různých pohledů. Hlavní výhodou knihy je sledování rozhodovacího procesu prostřednictvím myšlenek (slov, jazyka). Pomocí knih se dokážeme vcítit do situace toho druhého.

K. Smolíková při výkladu
K. Smolíková při výkladu

Na jednom z pracovních listů nám vyšlo slovo etologie (věda o chování zvířat). Zakladatel české etologie Zdeněk Veselovský srovnává chování zvířat a lidí. Lidé se dorozumívají nejen řečí, ale např. i tancem – tanec může být namlouvací nebo umělecký komunikační prostředek – kdo umí tančit, má dobrou koordinaci pohybu a to znamená, že je zdravý. Můžeme spolu komunikovat dotyky, objetím nebo různými zvukovými a světelnými signály. Z dalších příkladů vyplynulo, že pokud chceme, aby knihovny byly místem, kam se (nejen) čtenáři rádi vrací, měly by být světlé, barevné a voňavé.

Při práci s dětmi se K. Smolíková také věnuje tématu knihovna, např. tomu, co je v knihovnách vhodné a co už ne, co knihovna ještě unese, k čemu je knihovna nebo co budu (mohu) v knihovně dělat a co už ne. K. Smolíková navíc doporučila i použití plakátu Josefa Lady Braňte knihu.

Dozvěděli jsme se, že knihovníci své programy zaměřují především na literaturu, ale vzhledem k tomu, že jsou informačními pracovníky, mohou připravit akci na téměř jakékoliv téma a zlepšovat u dětí například gramotnost informační, dokumentovou či mediální. Společně jsme si prošli pracovní listy k historii (mistr Jan Hus, Karel IV., rok 1989), ke komiksu, vývoji médií i k práci s jazykem (Čertice Dorka).

Seminář tak přinesl účastníkům celou řadu námětů a nezbývá než doufat, že alespoň některé najdou své uplatnění v praxi knihoven. V Městské knihovně Čelákovice se tak stane zcela určitě.

Autorkou fotografií je Květa Hedvíková z Národní knihovny ČR.

Komentáře k článku