UNESCO je již 75 let partnerem IFLA

Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA), jejímž dlouholetým členem je i SKIP, v letošním roce slaví 75. výročí zahájení spolupráce s UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu).

Připomeňme, že smyslem UNESCO, které bylo založeno již v roce 1945, je prostřednictvím mezinárodní spolupráce ve vzdělávání, vědě a kultuře podporovat světový mír a bezpečnost.

Dohoda o spolupráci mezi UNESCO a IFLA byla podepsána hned na prvním jednání rady IFLA po druhé světové válce, jež proběhlo v norském Oslu ve dnech 20. až 22. května 1947.

Podpisem dohody byla IFLA (ta mimochodem vznikla již v roce 1927) v podstatě oficiálně uznána jako organizace zaštiťující knihovny z celého světa.

Hlavní oblasti spolupráce IFLA a UNESCO

IFLA a UNESCO se vzájemně účastní svých konferencí, např. v roce 2021 proběhla 41. Generální konference (General Conference) UNESCO, o jejímž průběhu byla zveřejněna i zpráva na webu IFLA. Na konferenci byla zdůrazněna role IFLA jako klíčového partnera pro nadcházející aktivity UNESCO v oblasti kultury, komunikace a informací.

UNESCO s IFLA rovněž konzultuje odborné záležitosti a poskytuje IFLA finanční podporu pro vydávání publikací a zpráv a také realizaci projektů a metodickou podporu směřující k vylepšování pracovních procesů a postupů.

Konkrétní příklady spolupráce

Již v roce 1949 bylo zveřejněno první vydání Manifestu UNESCO o veřejných knihovnách (UNESCO Public Library Manifesto). Ten byl aktualizován v roce 1994 (viz též český překlad) a nejnověji letos (viz též český překladsamostatný článek v tomto čísle). Významným počinem se stal i Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách (UNESCO/IFLA School Library Manifesto) z roku 1999 (viz též český překlad).

Z roku 2009 pochází Manifest IFLA a UNESCO o multikulturní knihovně (IFLA/UNESCO Multicultural Library Manifesto; viz též český překlad). O dva roky později byl schválen Manifest IFLA a UNESCO pro digitální knihovny (IFLA/UNESCO Manifesto for Digital Libraries); i ten je k dispozici v českém překladu. V roce 2021 se IFLA podílela na návrhu Doporučení UNESCO pro otevřenou vědu (UNESCO Open Science Recommendation).

UNESCO také finančně podporovalo klíčové programy IFLA, mj. program univerzální bibliografické kontroly (registrace) (Universal Bibliographic Control), který fungoval v letech 1974 až 2003.

IFLA se také velmi angažovala při vzniku programu Paměť světa (Memory of the World) v roce 1992 (letos tedy uplynulo třicet let od jeho vzniku) a v roce 1996 se stala jedním ze zakladatelů Mezinárodního výboru Modrého štítu (International Committee of the Blue Shield, dnes Mezinárodní Modrý štít, tj. Blue Shield International).

Výzva k výraznějšímu zapojení knihovníků i na národní úrovni

Peter Lor, který v letech 2005 až 2008 zastával funkci generálního tajemníka IFLA, už v roce 2012 navrhoval, že v každé národní komisi UNESCO by měl být zastoupen alespoň jeden knihovník. V České komisi pro UNESCO je aktuálně zastoupena řada institucí, s nimiž čeští knihovníci (mj. konkrétně SKIP) aktivně spolupracují (např. Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií ČR, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu či Český komitét Modrého štítu), nicméně přímo knihovníky mezi členy komise nenajdeme.

IFLA rovněž doporučuje, aby se knihovníci zapojili do přípravy periodických zpráv vztahujících se k rozmanitosti kulturních projevů (ty jsou předkládány jednou za čtyři roky). Nejnovější zpráva za ČR z roku 2022 je zpřístupněna na webu UNESCO. Za ČR zprávu připravuje Ministerstvo kultury (další podrobnosti o spolupráci Ministerstva kultury s UNESCO jsou k dispozici na samostatné stránce, na níž jsou shrnuty i relevantní aktivity knihoven).

Je tedy jen na nás, jak s oběma výzvami k většímu zapojení knihovníků do spolupráce s UNESCO na národní úrovni naložíme.

Jako hlavní podklad pro text posloužil příspěvek UNESCO and IFLA: Celebrating 75 Years of Partnership zveřejněný 19. května 2022 na webu IFLA, v němž také zájemci najdou další podrobnosti k tématu.

Komentáře k článku