Co je nového ve vaší oblíbené Knihovně Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze (UPM) byla vždy vyhlášená rychlou a profesionální službou i velkorysou otevírací dobou. Obětavostí zaměstnanců nebylo zavřeno ani za obou světových válek, ani během rekonstrukce budovy muzea. Znemožnění výpůjční služby v loňském a letošním roce je pro pracovníky knihovny zdrojem frustrace, ale umožnilo zaměřit síly na sdílení informací digitálně – přichystaná a původně odložená výstava má nyní svou online verzi.

Logo knihovny (zdroj: archiv Knihovny UPM)
Logo knihovny (zdroj: archiv Knihovny UPM)

Rozvoj knihovny po renovaci muzea

V návaznosti na dříve publikované články o Knihovně UPM je třeba vyjádřit uznání bývalé ředitelce PhDr. Evě Vondálové.1 Po rekonstrukci historické budovy muzea byl pod jejím vedením celý fond vystěhován z mimopražských depozitářů a uložen v Praze – v hlavní budově a z části též v Praze 13 – Stodůlkách. Fond již tehdy obsahoval přes 190 tisíc svazků, což je zhruba 230 tun a téměř 6 750 metrů čtverečních nejrůznějších dokumentů.2 Od otevření 15. listopadu 2017 je studovna volně přístupná všem návštěvníkům – bez nutnosti čtenářské registrace (přesněji řečeno registraci nepotřebují návštěvníci studovny, kde je k dispozici příručka, volný výběr knih ze sledovaných oborů, aktuální čísla časopisů a některé nové přírůstky; pro přístup k celému fondu knihovny – objednávání publikací ze skladu – je registrace již nutná).

Studovna Knihovny UPM (foto: Ondřej Kocourek, UPM)
Studovna Knihovny UPM (foto: Ondřej Kocourek, UPM)

Ukázky z fondu Knihovny UPM (foto: Ondřej Kocourek, UPM)

 

Ukázky z fondu Knihovny UPM (foto: Ondřej Kocourek, UPM)
Ukázky z fondu Knihovny UPM (foto: Ondřej Kocourek, UPM)

Evidence čtenářů byla zautomatizována, registrace je rychlá a díky tomu, že je většina svazků uložena na místě, trvá vyskladnění požadovaných dokumentů pár minut. Téměř celý fond je dohledatelný v online katalogu. Díky prezenční výpůjčce je požadovaný svazek vždy dostupný.

Zavedena byla i identifikace knih pomocí RFID, což mimo jiné umožnilo ochránit volně přístupné publikace ve studovně. V té je k dispozici přes 100 titulů periodik a téměř 1 300 odborných publikací; dále jsou vyloženy nejzajímavější nové přírůstky a publikace k výstavám v muzeu.

Byly získány granty na retrokatalogizaci, ochranu fondu a digitalizaci časopisů a jejich následné zpřístupnění v Krameriu UPM. Z grantu VISK 3 Ministerstva kultury ČR byl zakoupen knihovní systém Verbis s webovým katalogem Portaro a technologie RFID. Z programu VISK 5 byla hrazena retrokatalogizace a z programu VISK 7 Kramerius UPM a ochrana fondu. Z prostředků muzea byly zakoupeny nové počítače pro čtenáře i zaměstnance a ve studovně byla zavedena wi-fi.

Začalo též pravidelné rozesílání zpravodaje (k jeho odběru se může přihlásit každý), byly pořádány komentované prohlídky a další akce a Knihovna UPM doplňovala svými příspěvky facebookové stránky muzea.

Novinky v roce 2020

V roce 2020, již za nového ředitele Ing. Jaroslava Kosteckého, byly ve studovně opraveny hodiny a podařilo se docílit reinstalace fajánsových váz a japonských zásobnic ze sbírek muzea do vyšších polic barokních knihovních skříní.

Hodiny nad knihovním pultem ve studovně navrhoval Josef Schulz, architekt budovy muzea (foto: Ondřej Kocourek, UPM)
Hodiny nad knihovním pultem ve studovně navrhoval Josef Schulz, architekt budovy muzea (foto: Ondřej Kocourek, UPM)

Váza, fajáns, bílá glazura, kobaltem malovaný dekor chinoiserií. Německo, 1. polovina 18. století (foto: Gabriel Urbánek, UPM)
Váza, fajáns, bílá glazura, kobaltem malovaný dekor chinoiserií. Německo, 1. polovina 18. století (foto: Gabriel Urbánek, UPM)

Zásobnice, porcelán, malba kobaltem pod glazurou, červeným, zeleným emailem a zlatem na glazuře. Japonsko, 1. polovina 18. století (foto: Gabriel Urbánek, UPM)
Zásobnice, porcelán, malba kobaltem pod glazurou, červeným, zeleným emailem a zlatem na glazuře. Japonsko, 1. polovina 18. století (foto: Gabriel Urbánek, UPM)

Momentka z instalace (foto: Jana Hessová, UPM)
Momentka z instalace (foto: Jana Hessová, UPM)

Založen byl rovněž vlastní profil knihovny na Facebooku. Kromě zajímavostí z fondu, nových přírůstků a aktuálního dění vyvolalo zájem zapojení týmu Knihovny UPM do výzvy Do práce na kole.

Tým Knihovny UPM se v roce úspěšně zapojil do výzvy Do práce na kole (foto: Marie Filipcová, UPM)
Tým Knihovny UPM se v roce úspěšně zapojil do výzvy Do práce na kole (foto: Marie Filipcová, UPM)

Skupinová fotografie týmu Knihovny UPM dokonce letos sloužila k motivaci účastníků na webu organizátora.

V roce 2020 také vznikl nový web knihovny. Jeho podoba odpovídá vývoji v dané oblasti – prioritou bylo zviditelnění nejhledanějšího obsahu, jednoduchost, přehlednost a moderní vzhled přizpůsobený pro přístup také z tabletu a mobilu. Web vystavěla pracovnice knihovny na redakčním a publikačním systému WordPress..

Výstava unikátních svazků z Knihovny UPM

Vraťme se však ještě do historie. Knihovna byla založena spolu s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze v roce 1885 a po provizorním provozu v Rudolfinu (1887–1900) otevřena 20. listopadu 1900 v nově postavené budově UPM, kde je dodnes v původních prostorách. V roce 2020 tedy uplynulo 135 let od založení a 120 let od otevření knihovny.

Právě stodvacáté výročí otevření knihovny v roce 2020 mělo být připomenuto výstavou ve foyer muzea. Na výstavu byla vybrána esteticky zajímavá a historicky hodnotná díla z fondu a knižní zajímavosti vynikající svým zpracováním a obsahem – například:

 • svazek 125 listů vzorů dekorací a ozdob z 19. století3;

 • katalog k výstavě obrazů Edvarda Muncha v Praze v roce 19054;

 • pětadvacet kolorovaných mědirytin zachycujících Prahu v druhé polovině 18. století5;

 • svazek 120 listů se vzory ozdobných střapců6;

 • jeden ze čtyř svazků encyklopedie rostlin7;

 • obrazová učebnice krasopisu8.

Spécimens de la Décoration et de L’Ornementation au XIXe Siècle par Liénard

Spécimens de la Décoration et de L’Ornementation au XIXe Siècle par Liénard

Spécimens de la Décoration et de L’Ornementation au XIXe Siècle par Liénard
Spécimens de la Décoration et de L’Ornementation au XIXe Siècle par Liénard

Edvard Munch
Edvard Munch

Altprager Stadtbilder
Altprager Stadtbilder

Neuheiten in Posamenterien für Möbel und Decoration
Neuheiten in Posamenterien für Möbel und Decoration

Encyclopédie artistique et documentaire de la plante
Encyclopédie artistique et documentaire de la plante

L'art d'ecrire réduit a des démonstrations vraies
L'art d'ecrire réduit a des démonstrations vraies

Plánované zahájení výstavy bylo původně vzhledem k uzavření muzea odloženo na neurčito; nakonec výstava proběhla od května do července 2021.

Výstavě je také věnována speciální webová stránka s ukázkami děl z expozice, informacemi o významných osobnostech spojených s knihovnou nebo citáty z dobových pramenů a knihovním řádem z roku 1897. Je třeba doplnit, že při sestavování podrobné historie byla přínosem Kronika Knihovny UPM vedená PhDr. Jarmilou Okrouhlíkovou.

Poutač k online výstavě (zdroj: archiv Knihovny UPM)
Poutač k online výstavě (zdroj: archiv Knihovny UPM)

Znovuobjevené knihy přání a stížností

Při výběru vhodných děl pro expozici objevovaly pracovnice knihovny nejrůznější pozoruhodnosti, například vlastnoruční věnování od významných osobností, zajímavá exlibris nebo překrásné předsádky – z šesti z nich byly před loňskými Vánoci vytvořeny záložky pro čtenáře.

Předsádky knih z fondu posloužily jako podklad pro reklamní záložky (zdroj: archiv Knihovny UPM)

Předsádky knih z fondu posloužily jako podklad pro reklamní záložky (zdroj: archiv Knihovny UPM)

Předsádky knih z fondu posloužily jako podklad pro reklamní záložky (zdroj: archiv Knihovny UPM)
Předsádky knih z fondu posloužily jako podklad pro reklamní záložky (zdroj: archiv Knihovny UPM)

Na základě zmínky z výroční zprávy z roku 19189 byly hledány a v roce 2021 také nalezeny knihy přání a stížností – cenný zdroj poznatků o fungování knihovny mezi lety 1918 a 1988 (jedná se o celkem tři svazky formátu A5). První kniha Wünsche und Beschwerden / Přání a stížnosti byla založena 3. prosince 1918 a úvod vlastnoručně vepsal dr. Zdeněk Wirth.

První kniha přání a stížností založená 3. prosince 1918 (zdroj: archiv Knihovny UPM)

První kniha přání a stížností založená 3. prosince 1918 (zdroj: archiv Knihovny UPM)
První kniha přání a stížností založená 3. prosince 1918 (zdroj: archiv Knihovny UPM)

Na přípisy reagovali písemně vedoucí knihovny (Karel Herain, Helena Volavková Frankensteinová, Oldřich Jakub Blažíček, Jan Flajšhans, Dagmar Tučná, Nora Černá či Evžen Lukeš). Pravidelní návštěvníci nejčastěji doporučovali publikace do fondu. Svými tipy přispěla i řada známých osobností, například František Tichý, Josef Havlíček, Josef Kalous, Jindřich Chalupecký, Miloš Hlávka nebo Otta Mizera.

Akademický malíř František Tichý navrhuje ke koupi Weiner Scenische Kunst – Přání a stížnosti, 1925 (zdroj: archiv Knihovny UPM)
Akademický malíř František Tichý navrhuje ke koupi Weiner Scenische Kunst – Přání a stížnosti, 1925 (zdroj: archiv Knihovny UPM)

V zápiscích můžeme též sledovat vývoj stížností na zimu ve studovně (první je z roku 1924 – nebylo uhlí) nebo téměř 50 let se objevující stížnosti na osvětlení, kterými zápisy v roce 1988 také končí. V budoucnu bychom tyto a další podobné prameny významné pro Knihovnu UPM rádi digitalizovali a zpřístupnili badatelům.

 • 1. Autorkou předchozího článku z knihovny a o knihovně Uměleckoprůmyslové museum v Praze a jeho knihovna po rekonstrukci (Bulletin SKIP, 2017, roč. 26, č. 4) je právě Eva Vondálová. Další podrobnosti o historii Knihovny UPM naleznete na webu knihovny.
 • 2. Pro představu to odpovídá hmotnosti dvou plejtváků obrovských a rozloze fotbalového hřiště v Edenu. Pokud bychom poskládali knihy za sebe, jejich řada by měla téměř čtyři kilometry, což odpovídá dvěma tisícům tapírů na délku. Zdroj přepočtů: https://www.vaclavaky.cz/ (https://github.com/kokes/vaclavaky).
 • 3. Spécimens de la Décoration et de L’Ornementation au XIXe Siècle par Liénard. Berlin, 1866 (signatura A925).
 • 4. Edvard Munch. XV. výstava Spolku výtvarn. umělců „Manes“ v Praze, od 5. února do 12. března 1905 (signatura XXIIC4363/1-15).
 • 5. Altprager Stadtbilder. 25 pittoreske Asichten nach den Original-Kupfestichen von Philipp und Franz Heger u. a. eingeleitet von August Ströbel. Verlag von Taussig & Taussig in Prag, 1910 (signatura E2160).
 • 6. Neuheiten in Posamenterien für Möbel und Decoration. Wien, 1894 (signatura A302).
 • 7. Encyclopédie artistique et documentaire de la plante. Paris 1908 (signatury B707/1, B707/2, B707/3B707/4).
 • 8. L'art d'ecrire réduit a des démonstrations vraies. Francie, datace neuvedena (signatura B555).
 • 9. Zpráva kuratoria za správní rok 1918. Uměleckoprůmyslové museum Obchodní a živnostenské komory v Praze (signatura IaC113).

Komentáře k článku