Uměleckoprůmyslové museum v Praze a jeho knihovna po rekonstrukci

Rekonstrukce muzea

Dne 15. listopadu 2017 zahájilo Uměleckoprůmyslové museum v Praze provoz po rozsáhlé rekonstrukci. Historická budova, postavená v letech 1897–1899 podle návrhu Josefa Schulze, potřebovala po letech provozu komplexní obnovu, včetně restaurátorských zásahů. Muzeum dlouhá desetiletí trpělo nedostatkem kvalitního pracovního prostředí a zázemí pro práci se sbírkami, což snížilo prezentační plochu na 40 % z původní dispozice budovy. Situaci vyřešila stavba nové budovy depozitáře v Praze-Stodůlkách, která zahájila svůj provoz v roce 2016.

Díky přestěhování sbírek a všech obslužných činností do centrálního depozitáře  byla historická budova zcela uvolněna pro prezentaci sbírek a služby pro návštěvníky. Celkově budova získala téměř 2 750 m2 výstavní plochy, což je dvouapůlnásobně větší plocha než plocha do roku 2014. Návštěvníci se nyní mohou podívat i do dříve nepřístupného třetího výstavního patra. Kromě restaurování všech historických prvků prošla budova technologickými změnami. Další zásadní změnou je nový vstup do muzea ze Široké ulice zahradou, která k tomuto účelu byla upravena.

Historický vchod do budovy
Historický vchod do budovy

Nový vstup do budovy
Nový vstup do budovy

Muzeum zahájilo svou činnost výstavou Director's choice, představující to nejlepší ze sbírek muzea. Pro veřejnost byla otevřena všechna patra, takže návštěvník si může nyní prohlédnout výstavní sály i bez exponátů. V následujících měsících se zde postupně zabydlí další výstavy. Již v lednu bude zpřístupněna výstava o panelové výstavbě, v březnu velká retrospektiva fotografa Josefa Koudelky.

Hlavní schodiště pohledem z přízemí
Hlavní schodiště pohledem z přízemí

Schodiště vedoucí do dříve nepřístupného patra
Schodiště vedoucí do dříve nepřístupného patra

Prostor knihovny

Celková obnova uvedla budovu do původního lesku a dala vyniknout veškerému umu řemeslníků a umělců, kteří se na stavbě a vybavení budovy podíleli. Renovací prošla i knihovna. Díky zavedení klimatizace, výměně podlah, oken a dalších technických prvků odpovídá prostor současným požadavkům. Obnova výmalby stropu a další zásahy prostor prosvětlily a zateplily.

Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Ve studovně věnovali restaurátoři největší péči barokním skříním od Josefa Waltera z Tyrol. Zhotoveny byly již v roce 1744 pro piaristickou kolej v Benešově, svému účelu sloužily až do zrušení této klášterní školy, v roce 1896 je muzeum odkoupilo. Z původního mobiliáře z období kolem roku 1900 se ve studovně dochovaly stoly a židle zhotovené podle návrhu architekta Josefa Schulze, ty byly též repasovány.

Fond knihovny

Fond knihovny je budován kontinuálně od založení muzea v roce 1885 a zahrnuje historicky významné publikace vydané na českém území, území bývalé rakousko-uherské monarchie a výběrově tituly světové produkce. V daných oblastech je fond aktualizován a informuje o současných trendech v jednotlivých oborech v mezinárodním kontextu. Jedná se zejména o obory umělecké řemeslo, umělecký průmysl, design, móda a textil, fotografie, architektura, výtvarné umění a příbuzné obory.

V současné době čítá fond knihovny přibližně 190 000 svazků. Tvoří jej monografie, časopisy, unikátní složkou fondu jsou výstavní a aukční katalogy. Přibližně polovina fondu je v českém jazyce, z dalších jazyků jsou výrazně zastoupeny němčina, angličtina a francouzština.

V posledních letech byla činnost knihovny omezena z důvodu přípravy a realizace rekonstrukce hlavní budovy. Od podzimu roku 2014 do poloviny roku 2017 byla knihovna kompletně vystěhována a fond byl umístěn v mimopražských depozitářích. To také znamenalo omezení pro řadu odborných činností v práci s knihovním fondem.

Po kolaudaci budovy bylo započato s postupným nastěhováním fondu, které úspěšně proběhlo během léta 2017. Dlouhodobě knihovna užívala skladištní prostory muzea v Brandýse nad Labem, kde byla umístněna méně frekventovaná část fondu. Díky prostorům v novém depozitáři ve Stodůlkách bylo možno tento sklad opustit a přestěhovat i tyto dokumenty do budovy v Praze. To bezpochyby umožní celkovou lepší obslužnost a dává prostor pro koordinovanou práci s fondem při jeho ochraně a další aktualizaci.

Nová nabídka knihovny

Již před rekonstrukcí bylo přáním knihovny nabídnout více ze svého fondu ve volném výběru čtenářům. To se podařilo. Prostor studovny je přístupný návštěvníkům bez nutnosti registrace a nabízí stěžejní tituly příručky a oborové encyklopedie, novinky, aktuální čísla časopisů a výběr oborových titulů podle hlavních tematických skupin fondu. Návštěvník  výstavy muzea najde v budoucnu relevantní tituly k dané problematice přímo ve studovně. V rámci volného výběru chceme takto poukázat na bohatství našeho fondu, jež by jinak zůstalo skryto ve skladištích.

Čtenáři, kteří chtějí využívat celý fond knihovny, se musí registrovat. Poté je jim na objednávku přinesen požadovaný titul ze skladiště, většinou v několika málo minutách. Vzhledem k prezenčnímu charakteru užití fondu jsou poplatky mírné, plný roční poplatek činí 100 Kč, snížený pro studenty či důchodce 50 Kč. Knihovna je otevřena v úterý až pátek od 11 do 19 hodin, v sobotu od 11 do 15 hodin.

U uživatelů – jak u dlouhodobých, tak u nově příchozích, kteří k nám našli cestu až po rekonstrukci – bylo zprovoznění knihovny přijato velmi pozitivně.

V muzeu jsem začala pracovat v dubnu 2017, tedy po skončení stavebních prací. Mohla jsem se tak ve spolupráci s kolegyněmi plně zapojit do příprav na zprovoznění knihovny. Viděno očima nováčka soudím, že přestavba přinesla knihovně pozitivní změnu a nabízí další možnosti rozvoje do budoucna.

Při zpracování článku byly využity podklady z tiskového oddělení Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Foto © Uměleckoprůmyslové museum v Praze.

Vaše hodnocení: 'dávám palec dolů'.

Komentáře k článku