O valné hromadě Klubu dětských knihoven v Kroměříži

Ve středu 31. října 2018 se v Knihovně Kroměřížska uskutečnila každoroční valná hromada Klubu dětských knihoven SKIP. Místo bylo zvoleno podle obvyklého klíče – jelikož v roce 2017 jsme se sešli v západních Čechách, na Karlovarsku, letos přišla na řadu Morava – nejen proto, že v Kroměříži mají bezvadnou knihovnu s pohostinnými knihovnicemi, ale i proto, že v ní svým čtenářům nabízejí navíc zvláštní službu – individuální biblioterapii. Tématem návazného celostátního semináře (o něm informujeme v samostatném článku, pozn. red.) pro pracovníky dětských oddělení knihoven tentokrát totiž byla terapeutická práce s knihou.

V pořadí už 25. valné hromady se zúčastnilo 25 lidí. I když to vypadalo přímo symbolicky, nešlo o záměr. Bohužel. Slabý zájem upřímně nebyl ani překvapením. Klub dětských knihoven je sice stále nejpočetnější odbornou sekcí SKIP (podle databáze má 378 členů), na setkání jich ale jezdí čím dál méně. To v roce 2002 nás v Uherském Hradišti bylo 80 (!), v roce 2008 ve Svitavách 79 a v roce 2017 v Ostrově aspoň 43. Vadí – nevadí?

Jako jedno z docela naléhavých témat neúčast rezonovala i během čtvrtečního semináře s dr. Martinem Dominikem Polínkem. V rámci praktického cvičení jsme každý přijali identitu nějaké pohádkové postavy. Podle pokynů pak byly všechny bytosti svolány na pohádkovou valnou hromadu, protože království musí řešit velký problém.

O jaký problém jde? Který z mnoha problémů zvolit? Jedná se o problém jednoho, nebo o společný problém? Máme si ověřit, zda „hrdinujeme“ správně? Jde o to, že nás, pohádkových hrdinů, ubývá? Ostatní by tu byli s námi, ale nejsou, neboť se naší říší teď šíří něco zlého? Nejsou tu, protože se změnili? Co se stane, když ztratíš to, co tě určuje? Třeba Aládin kouzelnou lampu? Je lampa pro světlo, nebo pro splnění přání bez práce?

Když jsme si přestávali být jistí, jestli jsme v biblioterapii, nebo zpět na valné hromadě, dr. Polínek cvičení uzavřel. A možná správně. Možná je všechno úplně v pořádku. Možná se za čtvrt století práce s dětmi a mládeží v knihovnách natolik posunula a zlepšila, že se už ani fyzicky potkávat nepotřebujeme? Že máme všichni dostatek informací z konference Andersen? Že pracujeme a pracujeme… A možná do účasti tentokrát zasáhla jen komunální politika. Trefili jsme se přesně do týdne, kdy v řadě měst a obcí probíhala ustavující zasedání obecních zastupitelstev, na kterých knihovnice coby členky zastupitelstva či jako ředitelky knihoven prostě nesměly chybět.

Programem valné hromady byly jako vždy zprávy o akcích Klubu dětských knihoven SKIP v roce 2018, plány na rok 2019 a zprávy o činnosti jednotlivých regionálních klubek. Mnohé předsedkyně nemohly přijet, výslovně si však přály, abychom jejich zprávy přečetli nahlas. Hovořilo se o tradičních celostátních projektech – o Noci s Andersenem, o projektu Kde končí svět?, soutěži Kamarádka knihovna, přehlídce OKnA, anketě Dětský knihomol (dříve pod názvem SUK – Čteme všichni), o projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka apod. Živá debata se rozpoutala kolem projektu S knížkou do života (Bookstart), jehož pilotní ročník právě dobíhal. (Ještě živější diskuse pak samozřejmě nastala večer v příjemné restauraci Radniční sklípek.) Přemýšleli jsme o přehlídce OKnA – jak to udělat, aby soutěžící v besedách nezapomínali na práci s knihou. Smutnili jsme nad Kamarádkou knihovnou, do níž se zapojilo pouhých 54 knihoven, a dumali jsme o termínu pro slavnostní vyhlášení jejích výsledků, neboť obvyklý 1. červen v roce 2019 vychází na sobotu. Těšilo nás, že 22. knihovnická dílna v rámci Jičína – města pohádky proběhla v září úspěšně a byla plně obsazená. A ptali jsme se, co bude dál s anketou Dětský knihomol. Bude vůbec?

K nejhezčím vystoupením patřila zpráva o Noci s Andersenem. Přijely obě „Matky Andersenky“, Mirka a Hanka, a dokonce i nová Broňka. Mirka Čápová s Hanou Hanáčkovou referovaly opět společně, střídavě nám však nepřečetly už dávno známé statistiky. Vybraly ze zpráviček nocujících jiné, úžasné a ještě nezveřejněné informace. V roce 2019 se s Andersenem spí v pátek 29. března a k uchopení jsou dvě hlavní témata – Andersen známý neznámý a Slavíme s Albatrosem, to k 70. výročí našeho největšího nakladatelství dětské knihy.

Děkujeme Knihovně Kroměřížska! Paní ředitelce za vlídné přijetí, Marcele Kořínkové a jejím kolegyním za pomoc s organizací, přípravu pohoštění a přímo léčivou péči. Kdo by skákal z okna, když si může skočit do knihovny?

Vše bylo zaznamenáno a bude vyvěšeno na nových webových stránkách Klubu dětských knihoven.

A příští valná hromada? Možná bude úplně jiná. Možná bude úplně jindy, spojená s velkou jarní akcí, na které budeme pohromadě a na kterou stejně musí řada lidí dorazit o den dříve? Kdo ví?

Komentáře k článku