22. Knihovnická dílna v Jičíně

Již 22. knihovnickou dílnu v rámci festivalu Jičín – město pohádky jsme tradičně přizpůsobili tématu festivalu – tím bylo pohádkové čarobejlí z Krkonoš a Podkrkonoší. Dílnu pořádala Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně spolu se SKIP 08 Východní Čechy za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Získali jsme dotaci z programu Knihovna 21. století. Z ní bohužel není možné pokrýt ani polovinu nákladů na třídenní vzdělávací akci. Velmi proto vítám finanční pomoc SKIP 08 a vstřícnost našeho zřizovatele. Kromě pohádkového čarobejlí jsme dílnu zaměřili na spolupráci knihovny a školy a na projekt S knížkou do života (Bookstart).

Setkání jsme zahájili vystoupením kolegy knihovníka Bc. Vladimíra Krafta z dětského oddělení Městské knihovny Litvínov. Podělil se s námi o své originální a dětmi nadšeně přijímané programy. Také se mu hned na začátku podařilo vyvolat bouřlivou diskuzi, zda do knihovny patří počítačové hry (a pokud ano, pak které). Bylo zajímavé uvědomit si i to, jak je nutné reagovat na sociální složení obyvatelstva v místě, kde knihovna sídlí.

Bc. Vladimír Kraft
Bc. Vladimír Kraft

Odpoledne jsme odjeli do blízkého Miletína za Karlem Jaromírem Erbenem a předvedli jičínskou literární cestovku. Navštívili jsme jeho rodný domek a prošli naučnou stezku po stopách jeho balad. U studánky se kolegyně daly do zpěvu, a tak vznikla neopakovatelná i nepopsatelná atmosféra. Závěr dne patřil společenskému večeru s písněmi Erbenova kraje.

Druhý den zahájil Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., který promluvil o projektu S knížkou do života (Bookstart) a o jeho orientaci především na získání pozitivního vztahu ke knize, čtení a čtenářství u nejmenších dětí ve spolupráci s rodiči.

Následovalo vystoupení Mgr. Vandy Vaníčkové, Ph.D. To bylo zaměřeno (teoreticky i prakticky) na nabídku programů dětských oddělení pro mateřské, základní a střední školy tak, aby se hodila školám do jejich školních vzdělávacích programů a oslovila nejen učitele českého jazyka, ale i další, kteří ještě cestu do knihovny nenašli. Během workshopu jsme si vyzkoušeli aktivity a metody, které lze v knihovnách při besedách uplatnit. Seznámili jsme se s „jazykem školy“, základními školskými dokumenty a možnostmi, jak posilovat kritické myšlení a rozvíjet čtenářskou gramotnost. O spolupráci jičínského dětského oddělení s lektorkou a o výsledcích této práce hovořila Mgr. Michaela Sehnalová.

Středeční odpoledne zahájila již vloni úspěšná Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D., z katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Představila aktivity na podporu čtenářské gramotnosti, které pro základní školy pravidelně realizují studenti učitelství českého jazyka a literatury v prostoru Knihovny města Hradce Králové. Prezentovala také metody práce s literárními texty obsahujícími biblioterapeutickou složku.

Pohled do sálu při přednášce Mgr. Petry Bubeníčkové, Ph.D.
Pohled do sálu při přednášce Mgr. Petry Bubeníčkové, Ph.D.

Poté vystoupila BcA. Ladislava Dlouhá s muzikoterapií jako ukázkou léčebné pedagogiky pro první stupeň základních škol.

Muzikoterapie BcA. Ladislavy Dlouhé
Muzikoterapie BcA. Ladislavy Dlouhé

Závěr večera patřil novému a zatím nepříliš známému žánru poezie označovanému jako slam poetry. Vystoupil úřadující mistr ČR v této disciplíně Dr. Filipitch a dále mistr ČR 2014 Anatol Svahilec, finalisté mistrovství ČR Dave a Švéd a jako podpora jičínský Vidlák. Publikum se výborně bavilo, jak dokládají videozáznam i fotografie.

Slam poetry

Slam poetry
Slam poetry

Poslední den (čtvrtek) patřil dopoledne přednášce psychologa, psychoterapeuta a publicisty PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D., o významu říkadel, poezie a čtení pohádek pro nejmenší v souvislosti s projektem S knížkou do života (Bookstart). Dostali jsme rady, jak čerstvým rodičům zdůrazňovat význam čtení, knih, vyprávění a společně prožitého času. Tři hodiny bez přestávky utekly „jako voda“ bez vrtění a zívání. Tento přednášející byl hodnocen jako nejlepší. Pan doktor s námi zůstal i na závěrečné povídání u kávy, kde jsme dílnu zhodnotili a hovořili o problémech v naší práci a o tom, na co se má zaměřit 23. knihovnická dílna v Jičíně.

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

Teprve po skončení posledního bodu programu nastal čas navštívit festivalový Jičín, jinak celé tři dny byl program tak nabitý, že účastníci dílny městem jen probíhali z knihovny do hotelu a zpět.

Dílny se zúčastnilo na 50 posluchačů (tedy převážně posluchaček; posluchač byl pouze jeden). Na některé aktivity bylo posluchačů skoro moc. I tak jsme museli zájemce o přihlášení již od června odmítat. Mrzelo nás to, ale také jsme z toho usoudili, že se podařilo připravit zajímavý program a kolegyním a kolegům se u nás líbí. I ohlasy účastníků o tom vypovídají. Těšíme se opět za rok.

Fotografie pocházejí z archivu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně.

Komentáře k článku