Nejenom o skazkoterapii v Knihovně Kroměřížska

Knihovna Kroměřížska se od 31. října do 2. listopadu 2018 stala hostitelkou valné hromady Klubu dětských knihoven SKIP (o té podrobněji informujeme v samostatném článku, pozn. red.) a seminářů zaměřených na práci s knihou a texty.

O zahájení valné hromady Klubu dětských knihoven SKIP se postaraly Helena Šlesingerová a Kateřina Pechová
O zahájení valné hromady Klubu dětských knihoven SKIP se postaraly Helena Šlesingerová a Kateřina Pechová

Ve čtvrtek 1. listopadu se úlohy lektora ujal terapeut a divadelní pedagog Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D., z Univerzity Palackého v Olomouci. Svůj seminář nazval Skazkoterapie – archetypální příběh jako cesta k sobě samému. Jedná se o expresivní metodu, která při terapiích s pacienty využívá pohádkových metafor. Byť má skazkoterapie svůj původ v Rusku a je uplatňována především tam, dokázal ji M. D. Polínek velmi dobře přiblížit i knihovnicím a knihovníkům u nás.

Pojem skazkoterapie účastníkům semináře přiblížil Martin Dominik Polínek
Pojem skazkoterapie účastníkům semináře přiblížil Martin Dominik Polínek

Nejprve se věnoval teorii. Přítomné seznámil s možnostmi, jak pracovat s pohádkami a pohádkovými hrdiny. Ve druhé části téměř celodenního semináře se v rámci workshopu z dospělých rázem staly pohádkové bytosti, kdy se ani takový pojem v knihovnickém světě, jakým je Zlata Houšková, nebránil vzít na sebe podobu Cipíska. M. D. Polínek se snažil ukázat techniky, jakými lze skazkoterapeutické metody uplatnit při práci s dětmi.

Odpolední workshop přinesl zábavu i inspiraci
Odpolední workshop přinesl zábavu i inspiraci

Ze závěrečné reflexe účastníků (tento den nebyly přítomny jenom dámy, ale i jeden muž!) vyplynulo, že je seminář oslovil a byl přínosný, byť si ne všechny knihovnice troufnou s těmito metodami pracovat. Všichni se ale shodli na tom, že byl velmi inspirativní.

Po skončení semináře se účastnice, které zůstaly i do dalšího dne, rozešly v 17 hodin, ale jen proto, aby se o hodinu později sešly u kašny na Velkém náměstí. Před společnou večeří v salonku jedné kroměřížské restaurace pro ně byla připravena komentovaná prohlídka zaměřená na centrum města. Procházka na čerstvém vzduchu byla po dni stráveném v konferenčním sále knihovny velmi příjemná.

Poslední den třídenního setkání zahájily Mgr. Vladana Pillerová z Knihovnického institutu Národní knihovny ČR a Ing. Dana Calábková z Vědecké knihovny v Olomouci. Představily celosvětové hnutí CoderDojo, které probíhá formou programovacích klubů. Jsou určeny dětem ve věku od sedmi do sedmnácti let, které se učí zábavnou formou programovat např. hry, webové stránky atd. Je to výzva pro knihovny, které mohou nabídnout prostor s počítači a zapojit se do nové zajímavé aktivity. Je dobré zdůraznit, že vše probíhá na dobrovolnické bázi.

O poslední příspěvek jsem se ráda postarala já. Své kolegyně jsem seznámila s pojmem biblioterapie, přičemž jsem se snažila vysvětlit rozdíl mezi tím, co tato podpůrná psychoterapeutická metoda je, a co naopak za biblioterapii považovat nelze. Nahlédla jsem do počátků biblioterapie, které sahají až do starověkého Egypta a Řecka. Hovořila jsem o druzích a složkách biblioterapie, ale nejvíce jsem se zaměřila na kazuistiky mých klientů. Mám zkušenost, že právě na konkrétních příkladech lze nejlépe ukázat, jaký text v jakém případě použít a jak s ním následně pracovat. Cílem je dosáhnout toho, aby klient díky vhodně zvolenému textu našel např. východisko ze své nepříznivé životní situace, motivaci pro svůj další život nebo alespoň jiný úhel pohledu na svůj problém. Na příkladech z vlastní praxe jsem mohla kolegyním ukázat, že knihy opravdu mnohdy dokáží působit jako lék.

Po semináři se předsedkyně Klubu dětských knihoven SKIP Mgr. Helena Šlesingerová, MBA, se všemi rozloučila. Poděkovala knihovnicím za účast a Knihovně Kroměřížska za roli hostitele. A já za naši knihovnu můžu jen říct, že nám bylo velkou ctí!

Autorkou fotografií je Klára Kunčarová z Knihovny Kroměřížska.

Komentáře k článku