Psychologické hry v knihovnách

Sekce 60+ SKIP v roce 2018 připravila dva semináře na téma psychologické hry – Psychohrátky se seniory. Konaly se 22. května ve Vědecké knihovně v Olomouci a 18. září v Krajské knihovně v Pardubicích. Program připravil Mgr. David Kryštof, Ph.D., ACC, který působí jako specialista komunikace a mezilidských vztahů. Jak sám uvádí, řídí se myšlenkou Marka Twaina: „Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne“. Je absolventem uceleného tříletého vzdělávání v transakční analýze, mezinárodně certifikovaný kouč (prostřednictvím Mezinárodní federace koučů, International Coach Federation) a působí jako člen prezidia České asociace transakční analýzy.

Právě z transakční analýzy vycházejí psychologické hry, jejichž zakladatelem je Eric Berne. Psychologické hry jsou běžnou součástí každodenního života, hrajeme je všichni. Jaké hry hraje knihovník s uživatelem a jaké hry s námi hrají uživatelé, čtenáři? Jaké hry můžeme využívat při aktivitách se seniory v knihovně? Komunikace se seniory je poměrně vyhraněnou oblastí, je tedy potřebné se při využívání specifických postupů držet určitých obecných zásad. Na počátku komunikace se seniorem je zásadní, abychom jasně a srozumitelně vymezili cíl, smysl a účel rozhovoru. K seniorovi se chováme vždy s úctou a trpělivostí jako k rovnocennému partnerovi.

Právě díky tomuto semináři jsme si mohli odpovědět i na další otázky. Pan doktor své semináře vede interaktivní formou, aby si každý našel své nejlepší řešení. Pracovali jsme s teorií osobnosti a životního scénáře, ze kterých se rozvíjí rozlišení tří základních komunikačních a osobnostních rovin: rodič, dospělý, dítě. Věnovali jsme se životním pozicím a tomu, že vnímání světa není nikdy jednoznačné – jinak hodnotíme sami sebe a jinak druhého člověka.

Podstatnou část semináře jsme pak věnovali tzv. dramatickému trojúhelníku.

Dramatický trojúhelník (graficky zpracovala Iveta Novotná)
 
Dramatický trojúhelník (graficky zpracovala Iveta Novotná)

Snažili jsme se uvědomit si, kdy se chováme jako oběť, pronásledovatel nebo zachránce, a přijímat jiné názory s tím, že je důležité, jak se tento názor prosazuje.

Možná se vám zdá obsah těchto seminářů velmi složitý a vědecký, ale opak je pravdou. Na posledním semináři v Pardubicích byla uvolněná a přátelská atmosféra. Na závěr jsme si zahráli několik zajímavých her, které můžeme použít nejen při práci se seniory, ale také při mezigeneračních aktivitách v knihovně.

Doporučená literatura:

  • BERNE, E. Jak si lidé hrají. Praha: Svoboda, 1970.

  • HARRIS, Thomas A. Já jsem OK, Ty jsi OK. V Praze: Pragma, 1997. ISBN 80-7205-508-9.

  • PETITCOLLIN, Christel. Oběť, kat a zachránce (ve vztazích a komunikaci). Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-362-8.

Komentáře k článku